Logo TPCh

Podaruj
1% podatku

dla hospicjum
w Pile

HOSPICJUM
w potrzebie
- prosimy
o pomoc!

Wnioski
do pobrania

Broszurka
– krótko o nas

Wspiera nas

Spotkania integracyjno-terapeutyczne

napisał(a) admin dnia 28/02/2012

Oprócz turnusów rehabilitacyjnych organizujemy spotkania integracyjno-terapeutyczne w Pile i poza Piłą. Spotkania umożliwiają integrację społeczną i środowiskową.

Mają one na celu pozbawienie wielu osób osamotnienia i izolacji oraz poznanie piękna naszej Ojczyzny i innych krajów.

Są to zajęcia świetlicowe (od 2007 r. wspólnie organizowane z Domem Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II), rekolekcje (w Górce Klasztornej), pielgrzymki, wycieczki zarówno krajowe jak i zagraniczne, wyjazdy i wyjścia na wydarzenia kulturalne (spektakle teatralne, koncerty muzyczne itp.).

Dodaj komentarz