KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Pomoc dla Ciebie

Poradnia Opieki Paliatywnej

Turnusy rehabilitacyjne

Spotkania integracyjno-terapeutyczne

Nauka umiejętności opieki nad chorym

Działalność edukacyjna i wydawnicza

Gdzie szukać pomocy

Poradnia Opieki Paliatywnej

Prowadzimy Poradnię Opieki Paliatywnej jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Poradnia ta jest kontynuacją poprzedniej, a prowadzonej w ramach ZOZ od 1994 roku. Od 2000 roku mamy podpisany kontrakt z NFZ i opiekujemy się dziennie co najmniej 70 pacjentami zarówno mieszkańcami powiatu pilskiego jak i ościennych powiatów Wielkopolski. Opiekę tę pełni 13 lekarzy, 17 pielęgniarek, psycholog, rehabilitant oraz kapelan.

Adres poradni:
Piła
ul. Królewska 8
tel. (67) 353-23-31

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego

W ramach tej poradni (ale pod innym adresem) prowadzona jest wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Odpłatność za wypożyczony sprzęt jest symboliczna, bowiem uwzględnianie są indywidualne sytuacje poszkodowanych i niepełnosprawnych.

Adres wypożyczalni:
Piła
al. Powstańców Wielkopolskich 62 (niedaleko Biedronki)
tel. (67) 353-23-31

Turnusy rehabilitacyjne

Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Turnusy mają charakter terapii psychofizycznej pozwalającej chorym na nabywanie umiejętności radzenia sobie z problemem choroby we własnym środowisku.

Ta szczególna forma integracji społecznej pozwala na eliminację osamotnienia w chorobie oraz uwrażliwienie innych osób niosących pomoc w formie wolontariatu (osoby prowadzące turnus oraz lekarze i inni terapeuci wykonują swe zajęcia nieodpłatnie).

Dotychczas skorzystało z tej formy rehabilitacji 929 osób na 29 turnusach w Ustroniu Morskim.

Spotkania integracyjno-terapeutyczne

Oprócz turnusów rehabilitacyjnych organizujemy spotkania integracyjno-terapeutyczne w Pile i poza Piłą. Spotkania umożliwiają integrację społeczną i środowiskową.

Mają one na celu pozbawienie wielu osób osamotnienia i izolacji oraz poznanie piękna naszej Ojczyzny i innych krajów.

Są to zajęcia świetlicowe (od 2007 r. wspólnie organizowane z Domem Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II), rekolekcje (w Górce Klasztornej), pielgrzymki, wycieczki zarówno krajowe jak i zagraniczne, wyjazdy i wyjścia na wydarzenia kulturalne (spektakle teatralne, koncerty muzyczne itp.).

Uczymy i szkolimy

Uczymy umiejętności opieki nad chorym zarówno samych chorych jak i członków rodzin chorych, szczególnie po pobycie w szpitalu lub po nagłych wypadkach jak udar, wylew, zawał.

Tematyka szkolenia obejmuje m.in. problemy emocjonalne otoczenia w kontakcie z ciężko chorym; żywienie chorego; zagadnienia geriatryczne oraz rehabilitację chorego lub niepełnosprawnego.

Ponadto szkolimy wolontariuszy chętnych do pomocy społecznej.

Wolontariusze przygotowywani są sprawowania opieki zarówno w domach jak i w Domu Pomocy Społecznej czy Szpitalu oraz do pomocy w zajęciach terapeutycznych. Aktualnie po przeszkoleniu jest 14 wolontariuszy, w tym 6 pomaga czynnie potrzebującym.

Pomagają oni także przy organizowaniu corocznych konferencji.

Edukacja i wydawnictwa

Prowadzimy działalność edukacyjną i wydawniczą poprzez organizowanie konferencji oraz publikowanie materiałów pokonferencyjnych i szkoleniowych.

Zorganizowaliśmy konferencje poświęcone kluczowym problemom, które nurtują zwłaszcza chorych

  • Przywracanie osoby niepełnosprawnej do życia w społeczeństwie w 2004
  • Dobra śmierć czy eutanazja? w 2008
  • Czy cierpienie ma sens? w 2009
  • Szansa na dobrą starość w 2010
  • Jak wolontariat zmienił moje życie w 2011

Na rok 2012 przygotowujemy konferencję poświęconą problematyce tworzenia hospicjum i długoterminowej opieki nad chorymi.

Gdzie szukać pomocy?

Podpowiadamy gdzie szukać pomocy poza Towarzystwem Pomocy Chorym, gdy wykracza to poza nasze możliwości lub charakter naszych działań. Jeśli nie pomoże Ci kierunkowskaz organizacji pomocy społecznej w Pile i powiecie pilskim to po prostu zapytaj nas telefonicznie lub mailowo.