Logo TPCh

Przekaż dar
na budowę
hospicjum

Broszurka
– krótko o nas

Wspiera nas

Archive of articles classified as' "Budujemy hospicjum"

Back home

Akt erekcyjny wmurowany. Trwa budowa pilskiego hospicjum

11/06/2018

Akt erekcyjny wmurowany. Trwa budowa pilskiego hospicjum

Na placu przy ul. Królewskiej w Pile wmurowano akt erekcyjny pod budowę hospicjum.

Prace budowlane przy ul. Królewskiej rozpoczęły się w maju, a w sobotę 9 czerwca odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Wzięli w niej udział członkowie Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile i zaproszeni goście, wśród nich parlamentarzyści, samorządowcy i sponsorzy.

Czuję satysfakcję, ale i mam duże poczucie obowiązku. Bo budowa to nie wszystko. To hospicjum musi działać – mówił po uroczystości prezes TPCh, dr Paweł Wiszniewski. – W dalszym ciągu zbieramy pieniądze, bo te które mamy na budowę nie wystarczą nam na wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół hospicjum. Powoli szukamy też personelu i rozwiązań na utrzymanie hospicjum. Będziemy starali się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia – dodał Paweł Wiszniewski.

To nie jest zwyczajna inwestycja. Hospicjum jest miejscem, które ma stworzyć człowiekowi – często w ekstremalnym stadium choroby – poczucie tego, że jest kochany. Dla człowieka najtragiczniejsza nie jest nawet sama choroba, ale taki stan, kiedy nikt nawet do niego nie podejdzie i nie poda ręki. Hospicja są miejscami największej miłości objawianej drugiemu człowiekowi – mówił obecny na sobotniej uroczystości biskup diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej, Edward Dajczak.

Budowę hospicjum w Pile realizuje spółka Pil-Building. Obecnie ukończono już roboty ziemne i większość fundamentów. Planowy termin zakończenia prac to koniec 2018 roku. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i przejściu procedur – pierwsi chorzy opiekę w hospicjum znajdą najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2019 roku.

Hospicjum powstaje na przekazanej Towarzystwu przez miasto działce przy ul. Królewskiej w Pile. Koszt budowy to około 6,5 miliona złotych. Na początku tego roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Towarzystwu Pomocy Chorym ponad 5,5 miliona złotych unijnej dotacji na tę inwestycję.

Pilskie hospicjum ma być obiektem na 40 łóżek, z czego 30 łóżek będzie miało status opiekuńczo-leczniczych, a 10 – hospicyjnych dla dorosłych i dzieci.

Cały czas można wesprzeć budowę i zakup wyposażenia hospicjum. Numery kont, na które należy wpłacać pieniądze na ten cel są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile.

Źródło: Życie Piły / zycie.pila.pl

Inne relacje prasowe w mediach:
Powiat Pilski – powiat.pila.pl
Gość Niedzielny. Koszalińsko-Kołobrzeski – koszalin.gosc.pl
Asta24.pl – www.asta24.pl
Głos Pilski – glosonline.pl

Fotorelacja Asta24.pl:

2018 | Akt erekcyjny pod budowę hospicjum w Pile
No Comments

Przetarg na budowę i wyposażenie hospicjum w Pile

4/04/2018

Budowa Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z zagospodarowaniem terenu działki przy ul. Królewskiej 8 w Pile oraz zakup i dostawa wyposażenia medycznego i szpitalnego

Data publikacji ogłoszenia: 03.04.2018 na bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2018

Numer ogłoszenia

1101054

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.04.2018r. do godziny 10.00 w formie skanu podpisanej oferty drogą elektroniczną na adres: tpch25@poczta.onet.pl lub w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej , ul. Browarna 13, 64-920 Piła

Ofertę w formie papierowej należy umieścić w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić dane Wykonawcy oraz następujące oznaczenia:

Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, ul. Browarna 13, 64-920 Piła

OFERTA
w postępowaniu na:
„Budowa Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z zagospodarowaniem terenu działki przy ul. Królewskiej 8 w Pile oraz zakup i dostawa wyposażenia medycznego i szpitalnego”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tpch25@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wołoszyński Jerzy / Wiśniewska Józefa / Wojtczak Krzysztof

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 535-407-281 / tel. 603-845-403 / tel. 508-17-16-13

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:
1) roboty budowlane polegające na budowie hospicjum stacjonarnego z zakładem opiekuńczo-leczniczym wraz z zagospodarowaniem działki (drogi wewnętrzne i miejsca postojowe oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej) na działce nr 178 przy ul. Królewskiej 8 w Pile
2) przygotowanie wszystkich niezbędnych projektów wykonawczych, w tym m.in.
– projekt architektury i konstrukcji
– projekt instalacji sanitarnych
– projekt instalacji elektrycznej
– projekt instalacji słaboprądowych zawierających systemy: okablowania strukturalnego, telewizji dla 31 punktów z odbiorem sygnału naziemnego, systemu przywoławczego i monitoringu.
3) dostawa i montaż wyposażenia medycznego oraz szpitalnego dla potrzeb hospicjum i ZOL

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: pilski Miejscowość: Miasto Piła, 64-920 Piła

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji projektu jest umożliwienie osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i wymagającym stałej opieki miejsca w ZOL w pobliżu miejsca zamieszkania. Celem głównym jest zapewnienie ciągłości leczniczej realizowanej dotychczas przez Wnioskodawcę w Poradni Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowym w Pile.
Planowana budowa Hospicjum wraz z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Pile wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na ośrodek, w którym przewlekle chorzy będą mogli znaleźć fachową stacjonarną opiekę.

Przedmiot zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) roboty budowlane polegające na budowie hospicjum stacjonarnego z zakładem opiekuńczo-leczniczym wraz z zagospodarowaniem działki (drogi wewnętrzne i miejsca postojowe oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej) na działce nr 178 przy ul. Królewskiej 8 w Pile
Planowane jest wybudowanie obiektu na 40 łóżek, w tym 30 łóżek będzie miało status opiekuńczo leczniczych i 10 łóżek hospicyjnych: dla dorosłych i dzieci.
Powierzchnia budynku: parter 1.301,99m2, piętro: 269,55, razem 1.571,55 m2.2) przygotowanie wszystkich niezbędnych projektów wykonawczych, w tym m.in.
– projekt architektury i konstrukcji
– projekt instalacji sanitarnych
– projekt instalacji elektrycznej
– projekt instalacji słaboprądowych zawierających systemy: okablowania strukturalnego, telewizji dla 31 punktów z odbiorem sygnału naziemnego, systemu przywoławczego i monitoringu.3) dostawa i montaż wyposażenia medycznego oraz szpitalnego dla potrzeb hospicjum i ZOL, w tym m.in.: EKG przenośne, Koncentratory tlenu, Zestaw reanimacyjny, Macerator, USG przenośne, Pulsoksymetry, Kardiomonitory, Łóżka z materacami, wózki, inne niezbędne wyposażenie medyczne i szpitalneSzczegółowy rodzaj robót budowlanych oraz ich pełny zakres zostały określone w dokumentacji technicznej, natomiast szczegółowy rodzaj wyposażenia medycznego oraz szpitalnego dla potrzeb hospicjum i ZOL został określony w specyfikacji technicznej wyposażenia, co stanowi Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz znajduje się do ściągnięcia pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/1l4q9A5Ge-Q7eU6ZKkq_d6zH65rycUSJr?usp=sharing

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

• 45210000 – 2 – Roboty budowlane w zakresie budynków
• 45215100 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
• 45300000 – 0 – Roboty instalacyjne w budynkach
• 45310000 – 3 – Roboty instalacyjne elektryczne
• 45330000 – 9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
• 45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
• 33100000 – 1 – Urządzenia medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2018r. z zastrzeżeniem, iż terminy wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą w złożonym przed podpisaniem umowy harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w rozdziale 15 pkt. 15.5 niniejszego Zapytania Ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Read the rest of this article »

No Comments

Umowa na dofinansowanie budowy hospicjum podpisana!

21/03/2018

Marszałek Marek Woźniak w świetle kamer podpisał umowę na 5,6 mln złotych dla pilskiego hospicjum

– W zasadzie to możemy już zacząć – to dr Paweł Wiszniewski na konferencji prasowej tuż po podpisaniu umowy z zarządem województwa na dofinansowanie budowy stacjonarnego hospicjum przy Królewskiej w Pile. Na podpisanie tej umowy marszałek Marek Woźniak przyjechał do Piły osobiście. Jak tłumaczył, zrobił to, bo umowa była wyjątkowa. I to przynajmniej z kilku powodów.

Na czym polegała wyjątkowość pilskiego projektu? Jeżeli chodzi o wysokość dotacji – prawie 5,6 mln złotych, to Towarzystwo Sługi Bożej im. Stanisławy Leszczyńskiej było najmniejsze na liście z tak dużymi pieniędzmi. Do tej pory była to domena dużych szpitali i prywatnych klinik. Tutaj jest trzeci sektor. Kolejny wyjątek – żaden inny projekt nie był tak zaangażowany społecznie. Towarzystwo samo uzbierało 15 procent wkładu własnego.

Pilanie. To ich jako pierwszych na liście podziękowań wymienił również dr Paweł Wiszniewski. A pieniędzy z dotacji powinno wystarczyć nie tylko na budowę, ale również na zakup sprzętu. Wartość całej inwestycji przy Królewskiej to 6,5 mln złotych. I nie będzie to tylko hospicjum dla pacjentów terminalnych, ale przede wszystkim Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla przewlekle chorych – leżących, wymagających całodobowej opieki, której nie mogą mieć w domu.

Łącznie na Królewskiej będzie 40 łóżek: 30 opiekuńczo-leczniczych i 10 hospicyjnych dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo będą się tam mieścić poradnie m.in. rehabilitacyjna i psychologiczna (zarówno dla chorych, jak i ich bliskich), wypożyczalnia sprzętu medycznego oraz hostel dla rodzin pacjentów.

– Ukoronowaniem będzie nie tylko otwarcie ośrodka, ale utrzymanie go – nie ma wątpliwości dr Paweł Wiszniewski. – Jest duża przychylność ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia dla zakładu leczniczo-opiekuńczego. W północnej Wielkopolsce brakuje bowiem łóżek leczniczo-opiekuńczych. Nasz projekt wypełnia tę lukę.

Działkę pod budowę przekazało miasto. Teren wart ponad milion złotych radni zdecydowali się przekazać Towarzystwu za symboliczne 10 tys. złotych. Było to we wrześniu 2014 roku. W akcie notarialnym zapisano, że hospicjum powstanie na tej działce w przeciągu sześciu lat. Wygląda na to, że tak właśnie się stanie.

Autor: Agnieszka Świderska. Źródło: Tygodnik Pilski – pila.naszemiasto.pl

Inne relacje prasowe w mediach:
Urząd Miasta Piły – www.pila.pl
Gazeta Wyborcza Poznań – poznan.wyborcza.pl
Asta24.pl – www.asta24.pl
Tętno Regionu – www.tetnoregionu.pl

Nasza fotorelacja:

No Comments

1% procent dla hospicjum – spot reklamowy od TV Asta

24/02/2015

Link do spotu reklamowego: http://youtu.be/Qn1B6s8PVFA

No Comments

Akcja w Tesco dla hospicjum w Pile

13/10/2014

Wolontariusze z Towarzystwa Pomocy Chorym (TPCH) im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile w sobotnie popołudnie promowali działalność swojego Towarzystwa jako organizacja pożytku publicznego oraz idee budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. Przedsięwzięcie, które odbyło się w ramach akcji „Pasaże TESCO – Poznaj bliskiego sąsiada” miało miejsce w hipermarkecie Tesco w Pile na ul. Bydgoskiej.


Spotkanie rozpoczął Prezes Towarzystwa – dr n. med. Paweł Wiszniewski, który przywitał wszystkich i opowiedział o szeroko zakrojonej działalności TPCH. Jak mówił: „(…) nie wszyscy bowiem wiedzą, że Towarzystwo istnieje już od 1998 roku, a jego celem jest sprawowanie wszechstronnej opieki medycznej i społecznej nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi przewlekle lub terminalnie oraz ich rodzinami. Od wielu lat prowadzimy też Poradnię Opieki Paliatywnej w ramach której opieka hospicyjna prowadzona jest nad chorymi w ich domach. Podopiecznymi TPCH są mieszkańcy powiatu pilskiego oraz ościennych powiatów Wielkopolski i województwa Zachodniopomorskiego. Zapewniana jest im opieka lekarska i pielęgniarska. W ramach Towarzystwa prowadzona jest również wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. TPCH organizuje ogólno – usprawniające turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz spotkania stacjonarne i wyjazdowe, a także szkolenia i pielgrzymko – wycieczki dla wolontariuszy, sympatyków i członków ich rodzin”.

Po wystąpieniu dr Wiszniewskiego o przyszłym hospicjum opowiedział (i zaprezentował na prezentacji multimedialnej) Pan Andrzej Gierlikowski – architekt z Piły, który bezpłatnie wykonał jego projekt. Jak mówił „hospicjum w Pile przewidziane jest dla 40 chorych w każdym wieku. Planowane jest również otworzenie oddziału rehabilitacyjnego, a na jego terenie znajdowałyby się też: sale rehabilitacyjne, poradnia opieki paliatywnej, hostel dla rodzin pacjentów, wypożyczalnia sprzętu medycznego oraz apteka”.

Zobacz galerię zdjęć z akcji w Tesco

Podczas sobotnich prezentacji, na specjalnie zorganizowanym stoisku ekspozycyjnym Towarzystwa, można było zdobyć informacje na temat jego działalności i obejrzeć wizualizacje przyszłego hospicjum. Wszyscy chętni za dowolny datek do puszki uczestniczyli także w pokazie fryzur przygotowanym przez uczniów (Izabela Plewa, Radosław Kaput, Klaudia Krzysztofińska, Maria Paluszkiewicz, Dajana Bugajska, Kinga Leśna) klas fryzjerskich z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile (popularna „Teatralna”) działających pod opieką nauczycielki nauki zawodu pani Anny Pawlaczyk oraz opiekującej się wolontariuszami pani Anny Kucharskiej. Na stoisku TPCH, które cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających, wśród których znalazła się m.in. Pani Maria Kubica – Dyrektor Zespołu Szkół na ul. Teatralnej.

Mieszkańcy Grodu Staszica mogli także dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego oraz glukozy we krwi, a badania te wykonywały studentki Pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile – Roksana Ponczek i Natalia Szymaniak.

Tego dnia nie zabrakło również występów wokalnych uzdolnionych uczniów: Magdaleny Kujawskiej, Eweliny Pomagalskiej, Katarzyny Prokopiuk i Mariki Szymczyk (z „Teatralnej”), Kingi Osos i Aleksandry Płachty z Zespołu Szkół Stanisława Staszica w Pile („Nafta”) oraz tanecznych w wykonaniu Krzysztofa Kujawskiego (ucznia Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile przy ul. Brzozowej), doskonale naśladującego taniec Michaela Jacksona. Duże zainteresowanie wywołało także wystąpienie Pawła Jerzakowskiego – wolontariusza, który uczestniczył w zbiorkach na rzecz budowy hospicjum i który opowiedział o swojej bezinteresownej pracy i wspieraniu tej szczytnej idei.

Wolontariusze (uczniowie ze wspomnianych szkół, a także z Salezjańskiego Gimnazjum i Liceum na ul. Dembowskiego w Pile i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile czyli: Martyna Lalka, Katarzyna Piętka, Angelika Burdziak, Adriana Zdrenka i Weronika Pawłowska) zaprosili zgromadzonych na koncert charytatywnym na rzecz budowy wspomnianego hospicjum pt. „Klezmerzy, Cyganie, Muzykanci. Muzyka drogi”, który odbędzie się już 20 października (poniedziałek) o godz. 19.00 w Teatrze Miejskim w Pile (plac Staszica 1).

Koncertem tym Zarząd Towarzystwa Pomocy Chorym w Pile pragnie podziękować Pilanom, darczyńcom, wolontariuszom, radnym, władzom samorządowym i wszystkim osobom zaangażowanym w promocję szczególnej idei działalności hospicyjnej za ich wsparcie, przekazanie 1% podatku na rzecz budowy pilskiego hospicjum, wpłaty celowe i darowizny. Patronat honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Starosta Pilski p. Mirosław Mantaj i Prezydent Miasta Piły p. dr Piotr Głowski. Bilety są jeszcze do nabycia w kasie Teatru Miejskiego w Pile – Regionalnego Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile (plac Staszica 1) lub na stronie internetowej: www.rck.pila.pl

Zobacz galerię zdjęć z akcji w Tesco

Zarząd Towarzystwa Pomocy Chorym w Pile składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, wolontariuszom z pilskich szkół i uczelni wyższych, członkom TPCH (zwłaszcza Panu Edwardowi Kurgunowi i Waldemarowi Krwaczonkowi) za pomoc i zaangażowanie dla idei budowy pierwszego pilskiego hospicjum stacjonarnego.

No Comments

W podziękowaniu za dobro – relacja z koncertu

24/06/2014

W podziękowaniu dla darczyńców, wolontariuszy i wszystkich Pian wspierających idee budowy pierwszego hospicjum stacjonarnego w Pile, w ubiegłą niedzielę odbył się koncert charytatywny pt. „Sen nocy letniej czyli najpiękniejsze pieśni, arie i duety w wykonaniu młodych talentów z Akademii Muzycznej w Poznaniu”. Koncert miał miejsce w Audytorium Maximum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

Przed rozpoczęciem przybyłych przywitali: Prezes organizatora koncertu – Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile dr n med. Paweł Wiszniewski wraz Wiceprezes Józefą Wiśniewską. W swoim wystąpieniu podziękowali oni wszystkim osobom za ich otwartość i zaangażowanie w promowanie idei hospicyjnej, a także osobom, które podczas rozmaitych akcji wrzucały datek do puszki, podarowały na rzecz budowy hospicjum 1%, podatku dochodowego, dokonały wpłaty na konto czy też przekazały darowiznę dla Towarzystwa na jego działalność statutową.

Osobne podziękowania skierowane zostały dla członków TPCH oraz młodzieży z pilskich szkół, „na którą zawsze mogliśmy liczyć podczas zbiórek”, a także dla pilskich radnych (miejskich i powiatowych) za ich dotychczasowe wsparcie. Na zakończenie przemawiający złożyli podziękowania dla honorowych patronów koncertu: Panu Staroście Pilskiemu Mirosławowi Mantajowi, Prezydentowi Miasta Piły Panu Piotrowi Głowskiemu oraz Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile Prof. dr hab. Donatowi Mierzejewskiemu. Następnie dr Wiszniewski wraz z Panią Wiśniewską zaprosili przybyłe na koncert setki Pilan na wspaniałą muzyczna ucztę pod kierownictwem Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Poznaniu – Pana Prof. dr hab. Wojciecha Maciejowskiego.

Zobacz galerię zdjęć z koncertu

Przywitani gromkimi brawami przed publicznością wystąpili: Zua Chaoran, Katarzyna Jabłońska, Adam Kutny, Natalia Majewska-Marszałek, Agnieszka Wichłacz, Huang Wenrong, dr hab. Laura Sobolewska (fortepian) i wspomniany już prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski brawurowo wykonując przygotowany repertuar. Szczególny aplauz zdobył Chaoran Zuo, zwany przez wszystkich Czarkiem – student z Chin (!), który zaśpiewał po polsku (!) arię Dzidziego z opery „Hrabina” Stanisława Moniuszki. Młodzi artyści, którzy wystąpili pod opieką Kierownika Artystycznego Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie – Pana Łukasza Gajdzisa – często wychodzili do publiczności, integrując się z nią i wprowadzając w szczególny nastrój. Ze sceny popłynęły najpiękniejsze i najbardziej znane utwory operetkowe i musicalowe, m.in.: czardasz Hrabiny Maricy z operetki „Hrabina Marica” Emmericha Kàlmàna, „Pieśń o Wilii” – aria z operetki „Wesoła wdówka” Franciszka Lehara, czy też przepiękne utwory Andrew Lloyd Webbera – „Memory” z musicalu „Koty” i „Think of me” z musicalu „Upiór w operze”. Na finał artyści wraz z publicznością zaśpiewali „Usta milczą dusza śpiewa” czym wywołali prawdziwy aplauz i oklaski na stojąco.

W czasie koncertu na specjalnie zorganizowanym stoisku Towarzystwa, można było zapoznać się z jego działalnością, obejrzeć wizualizację przyszłego hospicjum, a także zakupić cegiełkę na jego budowę czy też wrzucić dowolny datek do puszki. W organizacji koncertu uczestniczyły oprócz członków Towarzystwa także wolontariuszki z Salezjańskiego Gimnazjum i Liceum w Pile (na ul. Dembowskiego). Obok stoiska została również zaprezentowana wystawa malarstwa Katarzyny Monel – Pilanki, która przekazała 10 obrazów na rzecz hospicjum.

Zobacz galerię zdjęć z koncertu

Artyści oraz członkowie Towarzystwa po zakończeniu koncertu zostali zapoznani przez Pana Rektora PWSZ Prof. dra hab. Donata Mierzejewskiego z możliwościami rehabilitacji, w nowo uruchomionym w ubiegłym roku nowoczesnym Centrum Fizjoterapii.

Zarząd Towarzystwa Pomocy Chorym w Pile składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację koncertu, darczyńcom, występującym artystom, wolontariuszom, patronom honorowym i medialnym za ich życzliwość i wsparcie.

No Comments

Wielki dzień dla budowy pilskiego hospicjum

1/06/2014

Zarząd Towarzystwa Pomocy Chorym (TPCH) im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile, na czele z Prezesem dr n. med. Pawłem Wiszniewskim i Wiceprezes p. Józefą Wiśniewską, byli obecni na wtorkowych obradach XLVI Sesji Rady Miasta Piły. Wszystko dlatego, że tego dnia – 27 maja br. – radni podejmowali uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Królewskiej w Pile oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. Na wspomnianym terenie w przyszłości ma powstać pierwsze pilskie hospicjum stacjonarne będące inicjatywą Towarzystwa.

Po odczytaniu tekstu uchwały, przystąpiono do głosowania w wyniku którego Rada jednogłośnie (!) przyjęła uchwałę. Decyzja ta została nagrodzona brawami Zarządu TPCH. Pani Wiśniewska skierowała do głosujących kilka słów, w których podziękowała wszystkim za zaufanie i podjęcie pozytywnej decyzji. Zapewniła również, że Towarzystwo wraz z osobami wspierającymi i instytucjami wspomagającymi zarówno będzie budować jak i prowadzić planowaną działalność jako organizacja pożytku publicznego.

Pani Wiceprezes zaprosiła również obecnych na sesji, a także telewidzów oglądających obrady i wszystkich wrażliwych zarówno na potrzeby bliskich osób jak i piękno muzyki na wyjątkowe wydarzenie artystyczne czyli na organizowany przez Towarzystwo, koncert charytatywny „Sen nocy letniej czyli najpiękniejsze pieśni, arie i duety w wykonaniu młodych talentów z Akademii Muzycznej w Poznaniu”, który odbędzie się 22 czerwca o godz. 17.00 w Auditorium Maximum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile (ul. Podchorążych 10).

Tym koncertem zarząd i członkowie Towarzystwa Pomocy Chorym pragną podziękować wszystkim darczyńcom za datki, wpłaty celowe, darowizny, przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa. TPCH chce również złożyć podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórki, nie tylko członkom Towarzystwa, ale przede wszystkim uczniom pilskich szkół, wolontariuszom.

Program koncertu nawiązuje do najbardziej słonecznej i pogodnej pory roku, jednoznacznie kojarzącej się z radością, otwartością i młodością. Stąd pomysł jego organizacji jeszcze przed wakacjami i zaprezentowania młodych talentów w repertuarze pogodnym jak utwory operetkowe czy musicalowe.

Patronat honorowy przyjął Starosta Pilski i Prezydent Miasta Piły, a pomocy lokalowej nieodpłatnie udzielił Rektor PWSZ.

No Comments

Władze miasta wspierają budowę hospicjum

28/03/2014

O tym, że powstała idea wybudowania hospicjum w Pile wie większość mieszkańców Piły, którzy jak podkreślił dr Paweł Wiszniewski – prezes Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sł. Bożej Stanisławy Leszczyńskiej – czynnie przyłączają się do tej inicjatywy.

Dziś w Urzędzie Miasta Piły prezydent Piotr Głowski przedstawił kolejne założenia, które zamierza zrealizować Gmina wspierając działania wszystkich zaangażowanych w projekt. Urząd Miasta 20 marca br. zlecił dokonanie podziału geodezyjnego. Kolejna decyzja leży po stronie Rady Miasta Piła, której zostanie przedstawiony, na wniosek Towarzystwa projekt uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki i udzielenia bonifikaty.

Ponadto jak poinformował prezydent Głowski – pojawiły się nowe możliwości finansowe, a jak sam prezes Towarzystwa zapowiedział, realność uzbierania wkładu własnego, umożliwiającego dofinansowanie budowy jest na wyciągnięcie ręki.

Dr Wiszniewski, podziękował wszystkim za przychylność, dzięki której założony cel jest coraz bliżej. Jak poinformował do dnia dzisiejszego na rzecz budowy hospicjum w Pile, przekazano 250 tys. zł, kwota ta ciągle się powiększa dzięki ludziom dobrej woli i przekazywanym 1 % (procencie) z podatków osób fizycznych.

Informację opracowała:
Dorota Strugała
Rzecznik prasowy
Urząd Miasta Piły
www.pila.pl

No Comments

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok

21/03/2014

Szanowni Państwo! Z przyjemnością prezentujemy sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile za 2013 rok, które przedstawiliśmy na marcowym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.

Szczególnej uwadze polecamy część sprawozdania dotyczącą działalności na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. Cytując fragment: “To był już drugi rok, w którym prowadziliśmy szereg działań w zakresie wpłat 1% podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa i budowy hospicjum stacjonarnego w Pile, w wyniku, czego 1.861 osób przekazało kwotę 101.510,51 zł, którym serdecznie dziękujemy i podziękowania przekazaliśmy w komunikacie prasowym w lokalnych gazetach i mediach“.

Sprawozdanie można przeczytać online poniżej lub pobrać jako plik Word/DOC lub PDF.

No Comments

Another Pink Floyd dla hospicjum ‒ zaproszenie na koncert

11/03/2014

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych EFFATA zapraszamy na koncert charytatywny Another Pink Floyd na rzecz budowy pilskiego hospicjum. Koncert odbędzie się 30 marca 2014 (niedziela) 2014, o godzinie 18:00, w Pile, Club SEVEN, ul. Bydgoska 35. Bilet: 25 zł.

Another Pink Floyd to pierwszy polski tribute band, który w pełni poświęcił się twórczości legendy rocka, jaką jest zespół Pink Floyd. Zespół tworzy siedmiu fascynatów muzyki z nurtu rocka progresywnego, którzy starają się jak najwierniej odtworzyć twórczość ukochanego zespołu, oddając się temu bez reszty.

Branie na warsztat muzyki Pink Floyd obarczone jest dużym ryzykiem. Chcąc nie chcąc należy spodziewać się porównań i odniesień do oryginału. Jest to rzecz całkiem naturalna i nieunikniona, a jak wiadomo igranie z ogniem może skończyć się nieszczęściem.

Ciekawość i oczarowanie fenomenem twórczości Pink Floyd połączyła grupę muzykujących przyjaciół w podkrakowskiej Skawinie do wspólnego grania utworów Floydów. Pierwotnym zamysłem było jedynie luźne granie dla przyjemności w sali prób bez planów koncertowych. Jednak pierwszy publiczny występ, który miał miejsce jesienią 2009 roku w krakowskim klubie Stare Konie oraz przychylne recenzje publiki jaką w większości stanowili fani Pink Floyd nakręciły spiralę…

Zaowocowało to rozbudową składu zespołu, który przyjmując nazwę Another stał się profesjonalnym projektem muzycznym i audiowizualnym. Fascynacja Pink Floyd sprawia, że muzycy formacji doskonale odwzorowują floydowski klimat z należytą dbałością o detale brzmieniowe.

Ale to nie wszystkie muzyczne atrakcje, jakie z inicjatywy Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA będą przygotowane 30 marca w pilskim Seven Club. Zanim zabrzmi wielki finał, zagrają jeszcze dwa pilskie zespoły.

B4 Musical Magic to – jak określiła to Paula Marinelli – „Tajemniczy skład wytrawnych muzykomalarzy, a zarazem poetów dźwięku. B4 tworzy swoją muzykę, poddając się całkowicie byciu tu i teraz. Ich wielka moc drzemie w improwizacji. B4 budzi się wśród czystych przestrzeni i wybucha z energią obrazu i tęsknotą Małego Księcia.” Zespół tworzą: Pet Absynthe – śpiew, Marceen – gitara, Tomasz Wu – bas, Filippo – perkusja.

Grupa N.O.C. powstała w 2006 roku, jej nazwa jest skrótem od słów: Nie Opuszczę Cię. Gra muzykę, której nie da się pomieścić w jednym gatunku – pod szeroko pojętym hasłem “rock” kryją się różnorodne klimaty odzwierciedlające muzyczne gusta poszczególnych członków zespołu. Zespół ma na koncie trzy krążki “By Pomóc” , “Frajer” i „Potrzeba nadziei”. Tworzą go: Klaudia Kaczyńska – śpiew, Tomasz Wola – bas, Mateusz “Matt” Piotrowski – gitara, Artur Stanilewicz – gitara, Maciej Rusnak – perkusja, Agata Krzykowska – skrzypce.

W trakcie koncertu będzie utworzone stoisko Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, na którym będzie prezentacja planowanego hospicjum, aukcja charytatywna oraz sprzedaż cegiełek. Dochód z koncertu powiększy fundusz gromadzony na rzecz budowy hospicjum, którego projekt jest przygotowany i czeka na realizację.

No Comments