Logo TPCh

Przekaż dar
na budowę
hospicjum

Broszurka
– krótko o nas

Wspiera nas

Archive of articles classified as' "Budujemy hospicjum"

Back home

Budowa hospicjum – zdjęcia z 13 września 2018 r.

14/09/2018

2018 | Budowa hospicjum - zdjęcia z 13 września 2018 r.

No Comments

Zbiórka podczas festynu Petanque

14/09/2018

W ubiegłą sobotę, 8 września 2018 r. podczas festynu sportowego PETANQUE w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile miała miejsce zbiórka na rzecz budowy naszego hospicjum. Kwotę jaką pozyskaliśmy to 202,81 zł.

Był to piknik dla mieszkańców miasta i okazja do zapoznania się z ideą powstania boiska i klubu sportowego Bulanka oraz zagrania w grę pod okiem zawodowych sędziów. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, koncertów, smacznego poczęstunku.

No Comments

Zdjęcia z budowy hospicjum (31 sierpnia 2018 r.)

1/09/2018

2018 | Budowa hospicjum - zdjęcia z 31 sierpnia 2018 r.

No Comments

Zdjęcia z budowy hospicjum (14 sierpnia 2018 r.)

14/08/2018

No Comments

Zdjęcia z budowy hospicjum (3 sierpnia 2018 r.)

4/08/2018
2018 | Budowa hospicjum - zdjęcia z 3 sierpnia 2018 r.
No Comments

Akt erekcyjny wmurowany. Trwa budowa pilskiego hospicjum

11/06/2018

Akt erekcyjny wmurowany. Trwa budowa pilskiego hospicjum

Na placu przy ul. Królewskiej w Pile wmurowano akt erekcyjny pod budowę hospicjum.

Prace budowlane przy ul. Królewskiej rozpoczęły się w maju, a w sobotę 9 czerwca odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Wzięli w niej udział członkowie Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile i zaproszeni goście, wśród nich parlamentarzyści, samorządowcy i sponsorzy.

Czuję satysfakcję, ale i mam duże poczucie obowiązku. Bo budowa to nie wszystko. To hospicjum musi działać – mówił po uroczystości prezes TPCh, dr Paweł Wiszniewski. – W dalszym ciągu zbieramy pieniądze, bo te które mamy na budowę nie wystarczą nam na wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół hospicjum. Powoli szukamy też personelu i rozwiązań na utrzymanie hospicjum. Będziemy starali się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia – dodał Paweł Wiszniewski.

To nie jest zwyczajna inwestycja. Hospicjum jest miejscem, które ma stworzyć człowiekowi – często w ekstremalnym stadium choroby – poczucie tego, że jest kochany. Dla człowieka najtragiczniejsza nie jest nawet sama choroba, ale taki stan, kiedy nikt nawet do niego nie podejdzie i nie poda ręki. Hospicja są miejscami największej miłości objawianej drugiemu człowiekowi – mówił obecny na sobotniej uroczystości biskup diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej, Edward Dajczak.

Budowę hospicjum w Pile realizuje spółka Pil-Building. Obecnie ukończono już roboty ziemne i większość fundamentów. Planowy termin zakończenia prac to koniec 2018 roku. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i przejściu procedur – pierwsi chorzy opiekę w hospicjum znajdą najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2019 roku.

Hospicjum powstaje na przekazanej Towarzystwu przez miasto działce przy ul. Królewskiej w Pile. Koszt budowy to około 6,5 miliona złotych. Na początku tego roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Towarzystwu Pomocy Chorym ponad 5,5 miliona złotych unijnej dotacji na tę inwestycję.

Pilskie hospicjum ma być obiektem na 40 łóżek, z czego 30 łóżek będzie miało status opiekuńczo-leczniczych, a 10 – hospicyjnych dla dorosłych i dzieci.

Cały czas można wesprzeć budowę i zakup wyposażenia hospicjum. Numery kont, na które należy wpłacać pieniądze na ten cel są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile.

Źródło: Życie Piły / zycie.pila.pl

Inne relacje prasowe w mediach:
Powiat Pilski – powiat.pila.pl
Gość Niedzielny. Koszalińsko-Kołobrzeski – koszalin.gosc.pl
Asta24.pl – www.asta24.pl
Głos Pilski – glosonline.pl

Fotorelacja Asta24.pl:

2018 | Akt erekcyjny pod budowę hospicjum w Pile
No Comments

Przetarg na budowę i wyposażenie hospicjum w Pile

4/04/2018

Budowa Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z zagospodarowaniem terenu działki przy ul. Królewskiej 8 w Pile oraz zakup i dostawa wyposażenia medycznego i szpitalnego

Data publikacji ogłoszenia: 03.04.2018 na bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2018

Numer ogłoszenia

1101054

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.04.2018r. do godziny 10.00 w formie skanu podpisanej oferty drogą elektroniczną na adres: tpch25@poczta.onet.pl lub w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej , ul. Browarna 13, 64-920 Piła

Ofertę w formie papierowej należy umieścić w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić dane Wykonawcy oraz następujące oznaczenia:

Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, ul. Browarna 13, 64-920 Piła

OFERTA
w postępowaniu na:
„Budowa Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z zagospodarowaniem terenu działki przy ul. Królewskiej 8 w Pile oraz zakup i dostawa wyposażenia medycznego i szpitalnego”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tpch25@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wołoszyński Jerzy / Wiśniewska Józefa / Wojtczak Krzysztof

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 535-407-281 / tel. 603-845-403 / tel. 508-17-16-13

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:
1) roboty budowlane polegające na budowie hospicjum stacjonarnego z zakładem opiekuńczo-leczniczym wraz z zagospodarowaniem działki (drogi wewnętrzne i miejsca postojowe oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej) na działce nr 178 przy ul. Królewskiej 8 w Pile
2) przygotowanie wszystkich niezbędnych projektów wykonawczych, w tym m.in.
– projekt architektury i konstrukcji
– projekt instalacji sanitarnych
– projekt instalacji elektrycznej
– projekt instalacji słaboprądowych zawierających systemy: okablowania strukturalnego, telewizji dla 31 punktów z odbiorem sygnału naziemnego, systemu przywoławczego i monitoringu.
3) dostawa i montaż wyposażenia medycznego oraz szpitalnego dla potrzeb hospicjum i ZOL

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: pilski Miejscowość: Miasto Piła, 64-920 Piła

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji projektu jest umożliwienie osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i wymagającym stałej opieki miejsca w ZOL w pobliżu miejsca zamieszkania. Celem głównym jest zapewnienie ciągłości leczniczej realizowanej dotychczas przez Wnioskodawcę w Poradni Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowym w Pile.
Planowana budowa Hospicjum wraz z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Pile wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na ośrodek, w którym przewlekle chorzy będą mogli znaleźć fachową stacjonarną opiekę.

Przedmiot zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) roboty budowlane polegające na budowie hospicjum stacjonarnego z zakładem opiekuńczo-leczniczym wraz z zagospodarowaniem działki (drogi wewnętrzne i miejsca postojowe oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej) na działce nr 178 przy ul. Królewskiej 8 w Pile
Planowane jest wybudowanie obiektu na 40 łóżek, w tym 30 łóżek będzie miało status opiekuńczo leczniczych i 10 łóżek hospicyjnych: dla dorosłych i dzieci.
Powierzchnia budynku: parter 1.301,99m2, piętro: 269,55, razem 1.571,55 m2.2) przygotowanie wszystkich niezbędnych projektów wykonawczych, w tym m.in.
– projekt architektury i konstrukcji
– projekt instalacji sanitarnych
– projekt instalacji elektrycznej
– projekt instalacji słaboprądowych zawierających systemy: okablowania strukturalnego, telewizji dla 31 punktów z odbiorem sygnału naziemnego, systemu przywoławczego i monitoringu.3) dostawa i montaż wyposażenia medycznego oraz szpitalnego dla potrzeb hospicjum i ZOL, w tym m.in.: EKG przenośne, Koncentratory tlenu, Zestaw reanimacyjny, Macerator, USG przenośne, Pulsoksymetry, Kardiomonitory, Łóżka z materacami, wózki, inne niezbędne wyposażenie medyczne i szpitalneSzczegółowy rodzaj robót budowlanych oraz ich pełny zakres zostały określone w dokumentacji technicznej, natomiast szczegółowy rodzaj wyposażenia medycznego oraz szpitalnego dla potrzeb hospicjum i ZOL został określony w specyfikacji technicznej wyposażenia, co stanowi Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz znajduje się do ściągnięcia pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/1l4q9A5Ge-Q7eU6ZKkq_d6zH65rycUSJr?usp=sharing

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

• 45210000 – 2 – Roboty budowlane w zakresie budynków
• 45215100 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
• 45300000 – 0 – Roboty instalacyjne w budynkach
• 45310000 – 3 – Roboty instalacyjne elektryczne
• 45330000 – 9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
• 45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
• 33100000 – 1 – Urządzenia medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2018r. z zastrzeżeniem, iż terminy wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą w złożonym przed podpisaniem umowy harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w rozdziale 15 pkt. 15.5 niniejszego Zapytania Ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Read the rest of this article »

No Comments

Umowa na dofinansowanie budowy hospicjum podpisana!

21/03/2018

Marszałek Marek Woźniak w świetle kamer podpisał umowę na 5,6 mln złotych dla pilskiego hospicjum

– W zasadzie to możemy już zacząć – to dr Paweł Wiszniewski na konferencji prasowej tuż po podpisaniu umowy z zarządem województwa na dofinansowanie budowy stacjonarnego hospicjum przy Królewskiej w Pile. Na podpisanie tej umowy marszałek Marek Woźniak przyjechał do Piły osobiście. Jak tłumaczył, zrobił to, bo umowa była wyjątkowa. I to przynajmniej z kilku powodów.

Na czym polegała wyjątkowość pilskiego projektu? Jeżeli chodzi o wysokość dotacji – prawie 5,6 mln złotych, to Towarzystwo Sługi Bożej im. Stanisławy Leszczyńskiej było najmniejsze na liście z tak dużymi pieniędzmi. Do tej pory była to domena dużych szpitali i prywatnych klinik. Tutaj jest trzeci sektor. Kolejny wyjątek – żaden inny projekt nie był tak zaangażowany społecznie. Towarzystwo samo uzbierało 15 procent wkładu własnego.

Pilanie. To ich jako pierwszych na liście podziękowań wymienił również dr Paweł Wiszniewski. A pieniędzy z dotacji powinno wystarczyć nie tylko na budowę, ale również na zakup sprzętu. Wartość całej inwestycji przy Królewskiej to 6,5 mln złotych. I nie będzie to tylko hospicjum dla pacjentów terminalnych, ale przede wszystkim Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla przewlekle chorych – leżących, wymagających całodobowej opieki, której nie mogą mieć w domu.

Łącznie na Królewskiej będzie 40 łóżek: 30 opiekuńczo-leczniczych i 10 hospicyjnych dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo będą się tam mieścić poradnie m.in. rehabilitacyjna i psychologiczna (zarówno dla chorych, jak i ich bliskich), wypożyczalnia sprzętu medycznego oraz hostel dla rodzin pacjentów.

– Ukoronowaniem będzie nie tylko otwarcie ośrodka, ale utrzymanie go – nie ma wątpliwości dr Paweł Wiszniewski. – Jest duża przychylność ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia dla zakładu leczniczo-opiekuńczego. W północnej Wielkopolsce brakuje bowiem łóżek leczniczo-opiekuńczych. Nasz projekt wypełnia tę lukę.

Działkę pod budowę przekazało miasto. Teren wart ponad milion złotych radni zdecydowali się przekazać Towarzystwu za symboliczne 10 tys. złotych. Było to we wrześniu 2014 roku. W akcie notarialnym zapisano, że hospicjum powstanie na tej działce w przeciągu sześciu lat. Wygląda na to, że tak właśnie się stanie.

Autor: Agnieszka Świderska. Źródło: Tygodnik Pilski – pila.naszemiasto.pl

Inne relacje prasowe w mediach:
Urząd Miasta Piły – www.pila.pl
Gazeta Wyborcza Poznań – poznan.wyborcza.pl
Asta24.pl – www.asta24.pl
Tętno Regionu – www.tetnoregionu.pl

Nasza fotorelacja:

No Comments

1% procent dla hospicjum – spot reklamowy od TV Asta

24/02/2015

Link do spotu reklamowego: http://youtu.be/Qn1B6s8PVFA

No Comments

Akcja w Tesco dla hospicjum w Pile

13/10/2014

Wolontariusze z Towarzystwa Pomocy Chorym (TPCH) im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile w sobotnie popołudnie promowali działalność swojego Towarzystwa jako organizacja pożytku publicznego oraz idee budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. Przedsięwzięcie, które odbyło się w ramach akcji „Pasaże TESCO – Poznaj bliskiego sąsiada” miało miejsce w hipermarkecie Tesco w Pile na ul. Bydgoskiej.


Spotkanie rozpoczął Prezes Towarzystwa – dr n. med. Paweł Wiszniewski, który przywitał wszystkich i opowiedział o szeroko zakrojonej działalności TPCH. Jak mówił: „(…) nie wszyscy bowiem wiedzą, że Towarzystwo istnieje już od 1998 roku, a jego celem jest sprawowanie wszechstronnej opieki medycznej i społecznej nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi przewlekle lub terminalnie oraz ich rodzinami. Od wielu lat prowadzimy też Poradnię Opieki Paliatywnej w ramach której opieka hospicyjna prowadzona jest nad chorymi w ich domach. Podopiecznymi TPCH są mieszkańcy powiatu pilskiego oraz ościennych powiatów Wielkopolski i województwa Zachodniopomorskiego. Zapewniana jest im opieka lekarska i pielęgniarska. W ramach Towarzystwa prowadzona jest również wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. TPCH organizuje ogólno – usprawniające turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz spotkania stacjonarne i wyjazdowe, a także szkolenia i pielgrzymko – wycieczki dla wolontariuszy, sympatyków i członków ich rodzin”.

Po wystąpieniu dr Wiszniewskiego o przyszłym hospicjum opowiedział (i zaprezentował na prezentacji multimedialnej) Pan Andrzej Gierlikowski – architekt z Piły, który bezpłatnie wykonał jego projekt. Jak mówił „hospicjum w Pile przewidziane jest dla 40 chorych w każdym wieku. Planowane jest również otworzenie oddziału rehabilitacyjnego, a na jego terenie znajdowałyby się też: sale rehabilitacyjne, poradnia opieki paliatywnej, hostel dla rodzin pacjentów, wypożyczalnia sprzętu medycznego oraz apteka”.

Zobacz galerię zdjęć z akcji w Tesco

Podczas sobotnich prezentacji, na specjalnie zorganizowanym stoisku ekspozycyjnym Towarzystwa, można było zdobyć informacje na temat jego działalności i obejrzeć wizualizacje przyszłego hospicjum. Wszyscy chętni za dowolny datek do puszki uczestniczyli także w pokazie fryzur przygotowanym przez uczniów (Izabela Plewa, Radosław Kaput, Klaudia Krzysztofińska, Maria Paluszkiewicz, Dajana Bugajska, Kinga Leśna) klas fryzjerskich z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile (popularna „Teatralna”) działających pod opieką nauczycielki nauki zawodu pani Anny Pawlaczyk oraz opiekującej się wolontariuszami pani Anny Kucharskiej. Na stoisku TPCH, które cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających, wśród których znalazła się m.in. Pani Maria Kubica – Dyrektor Zespołu Szkół na ul. Teatralnej.

Mieszkańcy Grodu Staszica mogli także dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego oraz glukozy we krwi, a badania te wykonywały studentki Pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile – Roksana Ponczek i Natalia Szymaniak.

Tego dnia nie zabrakło również występów wokalnych uzdolnionych uczniów: Magdaleny Kujawskiej, Eweliny Pomagalskiej, Katarzyny Prokopiuk i Mariki Szymczyk (z „Teatralnej”), Kingi Osos i Aleksandry Płachty z Zespołu Szkół Stanisława Staszica w Pile („Nafta”) oraz tanecznych w wykonaniu Krzysztofa Kujawskiego (ucznia Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile przy ul. Brzozowej), doskonale naśladującego taniec Michaela Jacksona. Duże zainteresowanie wywołało także wystąpienie Pawła Jerzakowskiego – wolontariusza, który uczestniczył w zbiorkach na rzecz budowy hospicjum i który opowiedział o swojej bezinteresownej pracy i wspieraniu tej szczytnej idei.

Wolontariusze (uczniowie ze wspomnianych szkół, a także z Salezjańskiego Gimnazjum i Liceum na ul. Dembowskiego w Pile i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile czyli: Martyna Lalka, Katarzyna Piętka, Angelika Burdziak, Adriana Zdrenka i Weronika Pawłowska) zaprosili zgromadzonych na koncert charytatywnym na rzecz budowy wspomnianego hospicjum pt. „Klezmerzy, Cyganie, Muzykanci. Muzyka drogi”, który odbędzie się już 20 października (poniedziałek) o godz. 19.00 w Teatrze Miejskim w Pile (plac Staszica 1).

Koncertem tym Zarząd Towarzystwa Pomocy Chorym w Pile pragnie podziękować Pilanom, darczyńcom, wolontariuszom, radnym, władzom samorządowym i wszystkim osobom zaangażowanym w promocję szczególnej idei działalności hospicyjnej za ich wsparcie, przekazanie 1% podatku na rzecz budowy pilskiego hospicjum, wpłaty celowe i darowizny. Patronat honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Starosta Pilski p. Mirosław Mantaj i Prezydent Miasta Piły p. dr Piotr Głowski. Bilety są jeszcze do nabycia w kasie Teatru Miejskiego w Pile – Regionalnego Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile (plac Staszica 1) lub na stronie internetowej: www.rck.pila.pl

Zobacz galerię zdjęć z akcji w Tesco

Zarząd Towarzystwa Pomocy Chorym w Pile składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, wolontariuszom z pilskich szkół i uczelni wyższych, członkom TPCH (zwłaszcza Panu Edwardowi Kurgunowi i Waldemarowi Krwaczonkowi) za pomoc i zaangażowanie dla idei budowy pierwszego pilskiego hospicjum stacjonarnego.

No Comments