KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Podsumowanie zbiórek z grudnia 2012 roku

23/01/2013

Podczas II Pilskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniach 8–21 grudnia 2012 r. Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile na mocy decyzji Prezydenta Miasta Piły nr SOZK-VI.5311.2.2012 z dnia 26 marca 2012 r., zmienionej decyzją nr SOZK-5311.2.2012 z dnia 18 maja br. oraz decyzji SOZK-5311.2.2012 z dnia 10 października 2012 r. zorganizowało zbiórkę publiczną na rzecz budowy hospicjum w Pile.

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

Mimo zimowej aury zebrano 3367,59 zł, 53 euro, 21 eurocentów i 10 kopiejek. Warto dodać, że w wymienionej kwocie zawarta jest także suma 319 zł, która została zebrana w dniu 29 listopada 2012 r. podczas zebrania Stowarzyszenia Pilski Klub Amazonek w Regionalnym Centrum Kultury “Fabryka Emocji” w Pile.

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

W grudniową zbiórkę zaangażowali się jako wolontariusze nie tylko członkowie i sympatycy Towarzystwa, ale także uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile, Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile, pilskiego Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy z ulicy Brzozowej oraz zawsze chętni do bezinteresownej pomocy wolontariusze ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Pile.

Zbierający ubrani byli w żółte koszulki z logo Towarzystwa oraz wyposażeni w oznakowane puszki kwestarskie i imienne identyfikatory. Na stoisku Towarzystwa, które mieściło się w jednym z wystawionych podczas Jarmarku „domku”, wszyscy chętni mogli zapoznać się z działalnością Towarzystwa oraz obejrzeć wizualizację i plany budowy hospicjum.

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

Zarząd Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile, składa serdeczne podziękowania dla wolontariuszy oraz wszystkich ludzi dobrej woli za okazaną życzliwość, otwartość i empatię oraz wsparcie dla inicjatywy budowy hospicjum stacjonarnego w Pile.