Logo TPCh

Zbiórka
na system
informatyczny

Wnioski
do pobrania

Broszurka
– krótko o nas

Wspiera nas

Budujemy hospicjum stacjonarne w Pile

napisał(a) admin dnia 1/03/2012

CO TO JEST HOSPICJUM?

Jest to wspólnota ludzi dobrej woli, którzy bezpłatnie opiekują się chorymi leżącymi w domu w końcowym okresie choroby nowotworowej. Hospicja są organizacjami, które wyrosły z troski o zaspokojenie potrzeb umierających. Więcej o tym czym w ogóle jest hospicjum poczytać można na stronie hospicjum w Żorach oraz na Wikipedii.

DLACZEGO HOSPICJUM?

Piła liczy obecnie około 80 tysięcy mieszkańców. W związku ze zmianami demograficznymi przybywa stale ludzi w podeszłym wieku, a co za tym idzie coraz więcej osób choruje na choroby nowotworowe, choroby układu naczyniowo-sercowego, udary mózgu i otępienia.

Jest coraz więcej pacjentów obłożnie chorych, wymagających stałej opieki, przybywa również osób, które są na swej ostatniej drodze i nieuchronnie zmierzają do końca życia. Dom jako miejsce opieki, jako miejsce umierania wydaje się być najlepszy. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Chory nie ma rodziny, rodzina nie daje rady, nie ma warunków lokalowych, cierpienie jest tak wielkie, że nie można je uśmierzyć w warunkach ambulatoryjnych, pacjent czuje się bezpieczniej w szpitalu, czy też (co zdarza się dość rzadko) rodzina nie chce opiekować się swoim chorym. Co wtedy?

Pacjenci z chorobą nowotworową mogą korzystać z Hospicjum Domowego prowadzonego przez nasze Towarzystwo lub przebywać na Oddziałach Opieki Paliatywnej Szpitala Specjalistycznego w Pile i w Ars Medicalu. Potrzeby są jednak większe niż możliwości ich zaspokojenia. Zdarza się nie tak rzadko, że chorzy w fazie terminalnej choroby nowotworowej muszą oczekiwać w kolejce. Niestety dla dużej grupy ludzi u kresu życia, ale nie chorujących na choroby nowotworowe miejsca w Pile nie ma. Zakłady opiekuńczo-lecznicze mieszczą się dość daleko w Złotowie, Tucznie i Wągrowcu. Pilski Dom Opieki Społecznej nie ma wystarczającej liczby miejsc i nie jest przystosowany do prowadzenia leczenia stacjonarnego.

Stykając się codziennie z tymi problemami, widząc nieraz wielką bezradność rodzin i samych chorych, nasze Towarzystwo postanowiło podjąć się utworzenia Hospicjum.

Hospicjum Pilskie w naszych zamierzeniach spełniać będzie następujące zadania:

  1. Opieka nad przewlekle chorymi będących u kresu życia niezależnie od rodzaju schorzenia;
  2. Niwelowanie cierpień poprzez czasowy pobyt chorych i kontynuację leczenia w domu;
  3. Opieka nad ludźmi leżącymi, wymagającymi całodobowej opieki, a nie mających warunków na przebywanie w domu;
  4. Czasowy pobyt chorych, gdy osoby opiekujące się wyjadą lub sami zachorują.

Hospicjum to nie tylko opieka lekarsko-pielęgniarska. Hospicjum to także wsparcie duchowe, wyzbycie się osamotnienia, przywracanie utraconej nadziei.

Realizacja tak trudnego zadania jakim jest prowadzenie Hospicjum, oparta będzie na pracy zatrudnionego fachowego personelu jak i na zaangażowaniu wolontariuszy.

Finansowanie budowy planujemy ze zbiórek publicznych, odpisów 1% podatku, darowizn, programów rozwoju regionalnego Urzędu Marszałkowskiego jak i Unii Europejskiej. Utrzymanie i działalność opiekuńczo-lecznicza oparta będzie na kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, opłat pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami i darowizn. Planujemy także otworzyć rehabilitację , która pomogłaby nam sfinansować bieżącą działalność.

Prezes Zarządu
Towarzystwa Pomocy Chorym
im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile

dr n. med. Paweł Wiszniewski

PROJEKT HOSPICJUM – WIZUALNIE

Wizualizacja ogólna z początku 2012 roku

Wizualizacja z września 2012 roku

Wizualizacja z września 2013 roku

PROJEKT HOSPICJUM – OPISOWO

Według planów pilskie hospicjum ma być przeznaczone dla ok. 40 podopiecznych i prowadzić opiekę nie tylko nad terminalnie chorymi, ale także nad ludźmi z chorobami przewlekłymi. Budynek otoczony będzie rozległym parkiem z ogrodem, z osobnym dojazdem od strony głównej drogi. W pilskim hospicjum będą funkcjonowały rozmaite poradnie zdrowotne, m.in. poradnia rehabilitacyjna, psychologiczna (zarówno dla pacjentów jak i ich bliskich), hostel dla rodzin pacjentów, wypożyczalnia sprzętu medycznego.

Komentarzy: 13