KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Na Jarmarku – dla hospicjum

30/06/2015

Członkowie i sympatycy Towarzystwo Pomocy Chorym (TPCH) im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile oraz wolontariusze z pilskich przeprowadzili kolejną zbiórkę publiczną na rzecz budowy pierwszego hospicjum stacjonarnego w naszym mieście. Mimo nie zawsze sprzyjającej aury dzięki hojności mieszkańców Grodu Staszica zebrano 1229,05 zł, 5 euro, 3 eurocenty i 1 pens.

W zbiórkę, która miała miejsce w trakcie Jarmarku Świętych Janów na pilskim deptaku (ul. Śródmiejska i Ossolińskich w dniach 24 – 25 i 27 – 28 czerwca) oprócz członków Towarzystwa włączyli się uczniowie wraz z nauczycielami z pilskich placówek oświatowych: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej („Teatralna”) – wraz z Panią Anną Kucharską, Gimnazjum i Liceum Salezjańskiego (na ul. Dembowskiego) razem z Panią Anną Krause, Zespół Szkół Gastronomicznych i Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy (na ul. Brzozowej) z Panią Hanną Zuzia.

Zobacz wszystkie zdjęcia ze zbiórki podczas jarmarku

Wolontariusze ubrani byli w żółte koszulki z logo Towarzystwa i zaopatrzeni w imienne identyfikatory. Pieniądze zbierane były do oznakowanych puszek, a za każdy datek – darczyńcy otrzymywali naklejkę żonkilka – międzynarodowego symbolu nadziei i idei hospicyjnej. Zbiórka została zorganizowana na mocy decyzji Prezydenta Miasta Piły nr SOZK-VI.5311.1.2014 z dnia 9 stycznia 2014 r.

Zarząd Towarzystwa Pomocy Chorym składa serdeczne podziękowania wolontariuszom, dyrekcji, nauczycielom i uczniom pilskich szkół, wszystkim ludziom dobrej woli za datki do puszek oraz członkom Towarzystwa, a szczególnie Panu Edwardowi Kurgunowi za otwartość i życzliwość dla idei budowy hospicjum stacjonarnego w Pile.