KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Zebranie sprawozdawcze TPCH

21/03/2015

W auli Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pile odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze Członków Towarzystwa Pomocy Chorym (TPCH) im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Podczas zebrania podsumowano ubiegły rok działalności Towarzystwa oraz ustalono zadania na rok bieżący a wynikające z wieloletniego planu pracy.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem przybyłych przez prezesa Towarzystwa dr n. med. Pawła Wiszniewskiego oraz Wiceprezes p. Józefę Wiśniewska, która poprowadziła wspólną modlitwę. Dziękując za znaczny wkład w działania realizowane w roku ubiegłym uroczyście rozdano dyplomy dla wyróżniających się członków Towarzystwa, wolontariuszy, którzy zostali wyróżnieni podczas miejskiego finału ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu” (p. Edward Kurgun, p. Waldemar Krawczonek, p. Barbara Świergosz, p. Halina Balana, p. Anna Spek, p. Zdzisława Ratajczak, p. Elżbieta Andrzejak oraz p. Teresa Sidorowicz).

Następnie przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe z: całokształtu działalności Towarzystwa, z działań na rzecz budowy pierwszego hospicjum stacjonarnego w Pile, z  działalności, Poradni Opieki Paliatywnej i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Wystąpieniom Towarzystwa prezentacja multimedialna obrazująca działania podejmowane przez Towarzystwo w ubiegłym roku.

Zobacz galerię zdjęć z Walnego Zebrania 15 marca 2015 roku

W 2014 roku odbyło się 15 posiedzeń Zarządu Towarzystwa, podczas których Zarząd ustalał realizację zadań związanych z bieżąca działalnością oraz planami budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. Kontynuowano sprawowanie opieki hospicyjnej w domach chorych przez Poradnię Opieki Paliatywnej. Prowadzona była też wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, mieszcząca się od niedawna na Alei Powstańców Wielkopolskich 62 w Pile (niedaleko marketu „Biedronka”).

Jak relacjonowała wiceprezes Wiśniewska w minionym roku członkowie i zarząd Towarzystwa uczestniczyli w przygotowaniach i obchodach XXII Światowego Dnia Chorego, które miały miejsce 11 lutego w pilskim Szpitalu Specjalistycznym. Temu dniu, patronował biblijny cytat „Wiara i miłosierdzie: My także winniśmy oddać życie za braci” (1J3,16) a kapelan Szpitala ks. Józef Balawander poprowadził uroczystość w odnowionej kaplicy szpitalnej a po mszy św.  odbyło się spotkanie przy kawie i pączkach.

Miesiąc później Towarzystwo zorganizowało konferencję „Etyka w opiece nad chorym”, która miała miejsce w salach Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych.  Konferencja rozpoczęła się koncertem w wykonaniu młodzieży i pedagogów Zespołu Szkół Muzycznych im Fryderyka Chopina w Pile. Następnie odbyły się wykłady: dr piel Alicji Graczyk „Godność człowieka drogowskazem zawodowym pracownika medycznego”; lek. Pawła Jaranowskiego „Z zaułka uporczywej terapii na drogę opieki paliatywnej”; lek. Agnieszki Jalowskiej „Tajemnica lekarska” i dra Stefana Szarego „Medycyna paliatywna w trosce o godne człowieczeństwo”.

Dzięki sponsorom  możliwy był poczęstunek dla uczestników konferencji. Dużą pomoc w organizacji jej udzielili pracownicy BWAiUP oraz wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile („Teatralna”). W przedsięwzięciu wzięło udział 65 osób.

W minionym roku Towarzystwo zorganizowało i prowadziło 2 turnusy usprawniająco – rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Odbyły się one w dniach 10 – 23 maja i 13 – 26 września w Ustroniu Morskim i wzięło w nich udział 76 osób. 27 osób korzystało z dofinansowań funduszy PFRON przyznawane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, a dwie osoby dodatkowe otrzymały dofinansowanie z tytułu uczestnictwa

w realizowanym projekcie „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Obornickiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Jak podkreśliła przedstawiająca sprawozdanie Wiceprezes Towarzystwa p. Józefa Wiśniewska: „Wyrazy szczególnego podziękowania należą się lekarzom badającym  uczestników turnusów zarówno na początku jak i na końcu ich trwania, tj. doc. dr habilit. Małgorzacie Wiszniewskiej, dr Janinie Kasprzak  oraz dr n. med. Pawłowi Wiszniewskiemu”.

W dniu 16 kwietnia ub. została zawarta umowa Nr 2/2014 o uruchomienie i wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pomiędzy Panem Mirosławem Mantajem – ówczesnym Starostą Pilskim, a Towarzystwem reprezentowanym przez Panie: Józefę Wiśniewską i Teresę Stanios. W wyniku podpisania ww. umowy zakupiono: zestaw komputerowy, drukarkę laserową, drukarkę atramentową, kserokopiarkę, szafę na dokumenty zamykaną, szafę zamykaną metalową, biurko i fotel łącznie na kwotę 13.349,09 zł (we wrześniu otrzymano zwrot kosztów w tej wysokości). Z zasobów finansowych Towarzystwa zakupiono wymagany system operacyjny tj. oprogramowanie komputerowe. Dzięki tej pomocy możliwe było utworzenie nowego stanowiska pracy dla pracownika administracyjno-księgowego, którego zatrudniono w dniu 20 sierpnia 2014 r, a został nim księgowy Pan mgr Marek Fons.

Zobacz galerię zdjęć z Walnego Zebrania 15 marca 2015 roku

W dniach 13- 15 czerwca Towarzystwo jak co roku było organizatorem rekolekcji w Górce Klasztornej z wiodącą tematyką „Modlitwa”. Znakomite prowadzenie, atmosfera stworzona przez księży Misjonarzy św. Rodziny oraz warunki  noclegowe  i wyżywienie  spełniły oczekiwania uczestników.  Rozważania prowadzone były przez Kustosza Sanktuarium Ks. Kazimierza Świderski.

Kontynuowano comiesięczne spotkania integracyjne o charakterze stacjonarnym w drugi piątek i trzeci czwartek miesiąca, które odbywały się w budynku CARITAS Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Pile (ul. Browarna 13) i wzięło w nich udział łącznie 396 osób. Część tych spotkań połączona była z zajęciami terapeutyczno rehabilitacyjnymi prowadzonymi przez logopedę, rehabilitanta i lekarza.  W okresie letnim  odbyło się  spotkanie plenerowe przy grillu w ogrodzie Państwa Pośladów (spotkanie  to  miało charakter muzykoterapii przy akompaniamencie akordeonisty  Eugeniusza Dobosza).

W drugi piątek miesiąca prowadzone były adoracje Najświętszego Sakramentu, z modlitwami za chorych, zmarłych, o pokój na świecie oraz  w sprawie realizacji budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. Odbyły się też spotkania: walentynkowe w dniu 14 lutego, uczestniczyło w nim 28 osób; Wielkanocne w dniu (11 kwietnia – 27 osób) i Opłatkowe (18 grudnia, w którym udział wzięło 40 osób). Jak dodała Wiceprezes Wiśniewska: „poczęstunek przygotowywali uczestnicy spotkań, ostatnie spotkanie/opłatkowe/ odbyło się w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile.

W 2014 roku Zarząd i członkowie Towarzystwa współtworzyli i organizowali grupy osób niepełnosprawnych, które uczestniczyły w zajęciach rehabilitacyjnych w pilskim DPSie. Grupa ta liczyła 20 osób z schorzeniami neurologicznymi. Zajęcia rehabilitacyjne trwały przez 10 dni roboczych i odbywały się od poniedziałku do piątku. Każdy z uczestników miał wykonywane trzy zabiegi dziennie pod okiem doświadczonego rehabilitanta.

W podziękowaniu dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w różnych formach wspomagali działalność statutową Towarzystwa, w tym budowę pierwszego hospicjum stacjonarnego w Pile zorganizowano dwa koncerty, jeden w czerwcu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile z udziałem studentów i wykładowców Akademii Muzycznej w Poznaniu, drugi w październiku w Teatrze Miejskim w Pile.

W dalszej części spotkania, przypomniano, że na podstawie umowy U37/ROPS/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. realizowano zadanie publiczne pod tytułem „Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym i termalnie chorym poprzez działalność hospicyjną lub wolontariat szpitalny”, wg. projektu pod tytułem „Hospicjum domowe”,– Dyrektora Regionalnego Realizowanym projektem objęto 35 beneficjentów w tym 5 osób niepełnosprawnych i 30 w stanie terminalnym. Doliczając choćby tylko jedną osobę z grona najbliższej rodziny lub opiekunów zajmujących się chorymi, a będących podmiotem opieki hospicyjnej, faktyczną formą pomocy objęto 60 osób.

Ważnym wydarzeniem było podpisanie umowy notarialnej „A” Nr 5111/2014 z dnia 17 września ub. pomiędzy Prezydentem Miasta Piły p. Piotrem Głowskim – reprezentującym Gminę Piła, a Pawłem Wiszniewskim i p. Józefę Wiśniewską reprezentujących Towarzystwo, w wyniku której, TPCH stało się właścicielami niezabudowanej działki przy ulicy Królewskiej nr geodezyjny 178 o  powierzchni 0,8289 ha nabywając ją za 14.340,57 zł. Na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XLVI/594/14 z dnia 27 maja 2014 roku Towarzystwo mogło nabyć tą nieruchomość w drodze bezprzetargowej za 1 procent wartości szacunkowej.

W dalszej części sprawozdania przypomniano, że 1 grudnia 2014 r. podczas gali Ogólnopolskiego Konkursu „Barwy Wolontariatu” Towarzystwo Pomocy Chorym zostało docenione przez Kapitułę i stało się laureatem II miejsca gminnego konkursu „Barwy Wolontariatu”, a 9 członków TPCH wyróżniono dyplomami. W uroczystości uczestniczyli p. Józefa Wiśniewska, p. Teresa Stanios i p. Edward Kurgun. Warto również dodać, że niedawno przy Prezydencie Piły powołany został organ doradczy – Rada Seniorów, w której z ramienia Towarzystwa uczestniczy ww. p. Edward Kurgun.

Wiele przedsięwzięć organizowanych w ubiegłym roku przez Towarzystwo Pomocy Chorym wspieranych było zarówno przez osoby fizyczne, ale przede wszystkim przez lokalne organy administracji terenowej tj. Radę Miasta i Prezydenta Miasta Piły, Starostwo Powiatowe i Starostę, Centrum Wolontariatu, Dyrekcje Szkół, Dyrekcję DPS-u, Dyrekcję Teatru Miejskiego w Pile, Rektorów Szkół Wyższych oraz przez firmy i instytucje. Wszystkim pomagającym przekazane zostały pisemne podziękowania od Zarządu TPCH.

Rok 2014 był także kolejnym bardzo szczególnym w zakresie zadań realizowanych na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. Towarzystwo organizowało różne formy aktywności (kulturalno – artystycznej, edukacyjnej, sportowo – rekreacyjnej), które pozwoliły na promocję idei hospicyjnej oraz prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz budowy pilskiego hospicjum i zebrania niezbędnych kwot dających podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne.

Towarzystwo prowadziło szeroko zakrojoną akcję informującą o swojej działalności oraz akcjach propagujących budowę hospicjum (były to np. informacje w autobusach MZK, plakaty w budynkach mieszkalnych, na witrynach sklepowych i zakładach usługowych, instytucjach, stowarzyszeniach, przychodniach, uczelniach itp., kalendarze z wizerunkiem projektowanego hospicjum, banery zlokalizowane w miejscach publicznych, prezentacje Towarzystwa poprzez wizualizacje na pokazach i imprezach sportowo – kulturalnych, artykuły prasowe i informacje radiowo – telewizyjne, ulotki z danymi o towarzystwie i możliwości odpisu 1 procenta podatku dochodowego, wystąpienia do różnych firm i instytucji o wsparcie finansowe i rzeczowe). W wyniku tych działań: przekazano na rzecz Towarzystwa kwotę 122.690,18 zł. wpłat 1% podatku dochodowego (podziękowania dla darczyńców zostały przekazane w komunikacie prasowym w lokalnych gazetach i mediach) oraz zorganizowano 13 zbiórek publicznych, w trakcie których kwestowali zarówno członkowie Towarzystwa jak i liczni wolontariusze ubrani w żółte koszulki TPCH w wyniku czego uzyskano kwotę 41. 573,12 zł. (Koszt wybudowania pilskiego hospicjum to kwota około 7 mln zł). Wspomniane zbiórki odbywały się m.in. podczas: koncertu Chóru „Halka” z Regionalnego Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile VI Turnieju Halowego w Piłce Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pile Koncertu Grupy „Another PINK FLOYD” ,II Pilskiego Jarmarku Wielkanocnego); Agro – Targów 2014 i Krajowej Wystawy Miasto-Ogród; koncertu charytatywnego „Sen nocy letniej czyli najpiękniejsze pieśni, arie i duety w wykonaniu młodych talentów z Akademii Muzycznej w Poznaniu”; VIII Mistrzostw Piły w Kolarstwie Szosowym; Festynu Rodzinnego „Wokół powideł i pieczonego ziemniaka” oraz akcji „Przygarnij Burka”, akcji „Pasaże TESCO – poznaj bliskiego sąsiada”; koncertu charytatywnego na rzecz budowy pilskiego hospicjum „Klezmerzy, Cyganie, Muzykanci. Muzyka drogi”; na terenie Cmentarza Komunalnego w Pile; „I Ekumenicznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek pilskich chórów parafialnych”; koncertu charytatywnego najpiękniejszych kolęd i pastorałek „Nad Betlejem w ciemną noc” w wykonaniu chórów: „Halka” z Regionalnego Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile (po raz kolejny) oraz „Gromada” ze Starej Wiśniewki wraz z solistami i orkiestrą oraz

warto również dodać, że w wyniku otwarcia w dniu 29 grudnia 2014 r. skarbony kwestorskiej znajdującej w Galerii Handlowej „IBI” w Pile, oraz puszek kwestorskich ustawionych w: Cukierni „Staropolska” w Pile (2 puszki), Klubie Muzycznego „Scena” w Pile (Aleja Piastów 15), Studiu Urody „Estetica” w Pile (ul. Wawelska 8), Wyższej Szkoły Biznesu w Pile (ul. Sikorskiego 9), Biurze Podróży „Intertour” Spółka Jawna w Pile (ul. 1-go Maja 5) uzyskano na rzecz budowy hospicjum w Pile kwotę 2.288, 92 zł

Prowadzone działania, a zwłaszcza ww. zbiórki nie mogłyby przynieść takich efektów medialnych i finansowych gdyby nie praca wolontariuszy (uczniów pilskich szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej („Teatralna”), Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica („Nafta”), Zespołu Szkół Ekonomicznych, Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Salezjańskiego, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich oraz Stowarzyszenia „Centrum Wolontariatu”) oraz coraz liczniejsze zaangażowanie członków Towarzystwa. Wszystkim darczyńcom i wolontariuszom zostały przekazane podziękowania.

W ubiegłym roku Towarzystwo pogłębiło także współpracę z mediami, poszerzono zakres internetowej informacji na stronie TPCH (www.tpch.pila.pl), a o wszystkich przedsięwzięciach informowano prasę, radio i telewizję. Za prowadzenie strony i działalności związanej z grafiką i oprawą wizualną działań Towarzystwa szczególne podziękowania Wiceprezes Wiśniewska skierowała do p. Krzysztofa Juszczyka (wolontariusza).

Podczas spotkania wystąpił także p. Jerzy Wołoszyński, który zapoznał zebranych z aktualnym stanem prac związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych na budowę pilskiego hospicjum.

Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań przystąpiono do głosowania nad udzieleniem Zarządowi absolutorium za rok 2014, które to uzyskał jednogłośnie. Po głosowaniu przedstawiono i zatwierdzono program pracy Towarzystwa na 2015 rok Przewidują one kontynuowanie w ramach działalności statutowej prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej, wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, organizację turnusów rehabilitacyjnych, obchodów świąt okolicznościowych, rekolekcji, konferencji tematycznych, pielgrzymko-wycieczek, comiesięcznych zajęć terapeutycznych, zintensyfikowanie działań organizacyjno-administracyjnych na rzecz pozyskania środków i funduszy na rzecz budowy hospicjum, pogłębienie kontaktów z władzami wojewódzkimi, powiatowymi i miejskimi, mediami oraz uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Ważnym elementem działalności TPCH, będzie także promocja idei hospicyjnej poprzez możliwość przekazania wpłat celowych, darowizn, a także 1% podatku na budowę hospicjum w Pile, której to czynności można dokonać poprzez aplikację znajdującą się na stronie internetowej Towarzystwa www.tpch.pila.pl

Po podjęciu wszystkich uchwał zebranie zakończono wspólną modlitwą.

Zarząd i członkowie Towarzystwa Pomocy Chorym składają serdeczne podziękowania Dyrektorowi Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pile – Ks. Krzysztofowi Nesterukowi za umożliwienie zorganizowania zebrania na terenie szkoły.