KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Pomocy Chorym

18/03/2016

W sobotę 12 marca br. w auli Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pile odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze członków Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile (TPCH). Podczas niego podsumowano ubiegły rok działalności Towarzystwa oraz uchwalono plan pracy na 2016 rok.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem przybyłych przez prezesa Towarzystwa dr n. med. Pawła Wiszniewskiego oraz Wiceprezes p. Józefę Wiśniewska, która poprowadziła wspólną modlitwę. Po ustaleniu porządku i regulaminu oraz wybraniu komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał, wniosków przystąpiono do obrad.

Zobacz więcej zdjęć z Walnego Zebrania

Podczas nich przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe z: całokształtu działalności Towarzystwa, działań na rzecz budowy pierwszego hospicjum stacjonarnego w Pile, z działalności Poradni Opieki Paliatywnej i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w 2015 roku.

Rok 2015 w wielkim skrócie

W roku 2015 odbyło się 21 posiedzeń Zarządu, na których koordynowano statutową działalność Towarzystwa oraz rozwiązywano powstałe problemy i na bieżąco reagowano na możliwości uczestniczenia w akcjach na rzecz pozyskiwania środków przez Towarzystwo, szczególnie na rzecz budowy pierwszego stacjonarnego hospicjum w Pile. Towarzystwo kontynuowało opiekę hospicyjną w domach chorych przez Poradnię Opieki Paliatywnej oraz prowadzona była wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, która mieści się przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 62 (koło Biedronki).

Światowy dzień chorych

Członkowie i sympatycy uczestniczyli we Mszy św. w Kaplicy Szpitala Specjalistycznego w Pile w dniu 11 lutego 2015 r. obchodząc Światowy Dzień Chorego. Mszy św. przewodniczył ks Józef Balawender, wszyscy otrzymali Sakrament Chorych. Po mszy św.,z inicjatywy Księdza, uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek i kawę do Sali konferencyjnej Szpitala.

Konferencja „Alzheimer – choroba XXI wieku

W dniu 21 marca 2015 roku zorganizowaliśmy w Salach Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile konferencję „Alzheimer – choroba XXI”. Poruszane tematy przez prelegentów uświadomiły słuchaczom istotę i problemy chorych oraz ich rodzin. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Pana Franciszka Tamasa, Starosty Pilskiego i Pana Piotra Głowskiego, Prezydenta Miasta Piły.

Podczas konferencji odbył się koncert w wykonaniu młodzieży i pedagogów Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile.

Przedstawiono następujące zagadnienia:
– „Rozpoznanie choroby Alzheimera i jej leczenie” dr nauk.med. Michał Początek;
– „System wsparcia chorych na Alzheimera i ich opiekunów” mgr Dorota Urbańska;
– „Na czym polega terapia psychologiczna chorych i ich rodzin” mgr Mariola Lotko;
– „Zasady postępowania rehabilitacyjnego wobec chorych” mgr Wiesława Woźna;
– „Wsparcie chorych na Alzheimera i z zespołem otępiennym i ich rodzin, w systemie pomocy społecznej w Polsce” mgr Wanda Kolińska.

Podczas krótkiej przerwy zaproponowano poczęstunek dla uczestników konferencji, który został przygotowany przez młodzież i pedagogów z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile. Dużą pomocą w organizacji i w trakcie jej trwania udzielili pracownicy BWAiUP oraz wolontariusze. W konferencji wzięło udział 190 osób.

Turnusy nad morzem

Zorganizowano i prowadzono dwa turnusy usprawniająco-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych w dniach od 09 do 22 maja w Ośrodku ORW Zagłębie w Ustroniu Morskim i w dniach od 05 do 18 września w ośrodku ORW Flisak w Sarbinowie. W sumie w turnusach wzięło udział 60 osób, z czego pięciu uczestników otrzymało dofinansowania z PFRON.

Szczególne podziękowania należą się lekarzom badającym uczestników turnusów zarówno na początku jak i na końcu tj. doc. dr hab. Małgorzacie Wiszniewskiej i dr n. med. Pawłowi Wiszniewskiemu, mgr Ewie Twardowskiej prowadzącej zajęcia neurologopedyczne a także psycholog Agnieszce Skowronek za konsultacje psychologiczne.

Rekolekcje w Górce Klasztornej

W dniach od 19 czerwca do 21 czerwca zorganizowano rekolekcje w Górce Klasztornej z wiodącą tematyką MIŁOSIERDZIE. Wygłaszający tematyczne homilie oraz sprawujący bezpośrednią opiekę nad uczestnikami był rektor Sanktuarium ks. Kazimierz Świderski. W rekolekcjach wzięło udział 19 osób. Uczestnicy zostali dowiezieni i przywiezieni, zapewniono im nocleg i całodzienne wyżywienie.

Współpraca z pilskim Domem Pomocy Społecznej

W ramach współpracy z Domem Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II i Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej jako partnerzy realizowanego programu ROPS Towarzystwo zorganizowało 24 osobową grupę osób niepełnosprawnych ze schorzeniami neurologicznymi na zajęcia rehabilitacyjne, które odbywały się w DPS w Pile.

Zajęcia te odbywały się pod okiem doświadczonego rehabilitanta i trwały przez 10 dni roboczych, czyli od poniedziałku do piątku. Każdy uczestnik miał trzy zabiegi dziennie.

Z inicjatywy młodzieży i opiekunki Pani Anny Kucharskiej i prowadzącej śp. Anny Fons w dniu 26.01. i 31.03 odbyły się koncerty słowno muzyczne dla mieszkańców tego Domu.

Za zgodą Dyrekcji i przy pomocy pracowników Domu Pomocy Społecznej w stołówce zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe 19 grudnia, w którym uczestniczyło 46 osób.

Podobnie jak w latach ubiegłych potrawy zostały przygotowane przez członków Towarzystwa a śpiewom kolęd towarzyszył podkład muzyczny wykonany na akordeonie przez Pana Eugeniusza Dobosza.

Pożegnanie Anny Fons

W miesiącu sierpniu odeszła od nas śp. Anna Fons. Była osobą o niesamowitej wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka, do ludzi, z którymi pracowała, dla przyjaciół z którymi przebywała.

Ciężko nam pogodzić się z jej odejściem na tamten świat w tak wczesnym etapie jej życia. Pozostały nam wspomnienia, które są wieczne, których nikt nam nie zabierze, choćby nie wiadomo jak bardzo próbował.

Pielgrzymko-wycieczka do Portugalii

23 osoby wzięły udział w pielgrzymko-wycieczce do Portugalii w dniach od 14.09 do 19.09 przy wsparciu finansowym w kwocie 4.892,16 zł w imieniu Starostwa Pilskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Pile z funduszy PFRON.

Uczestniczy mieli możliwość podziwiać piękno przyrody i architektury sakralnej i świeckiej Portugalii oraz uczestniczyć we mszy św. i procesji ze światłem w Fatimie, oraz poznać miejsce objawień Matki Bożej oraz mieszkania pastuszków.

Spotkania integracyjne

Kontynuowano comiesięczne spotkania integracyjne o charakterze stacjonarnym w drugi piątek miesiąca. W zajęciach wzięło udział 324 osób. Część tych spotkań połączona była z zajęci terapeutyczno rehabilitacyjnymi prowadzonymi przez lekarza, rehabilitanta i logopedę.

Piątkowe spotkania rozpoczynały się adoracją Najświętszego Sakramentu w Kościele św. Stanisława Kostki z modlitwą za chorych, zmarłych, o pokój na świecie, za kobiety w ciąży o szczęśliwe rozwiązanie oraz w sprawie realizacji budowy hospicjum stacjonarnego w Pile.

Koncerty charytatywne

W podziękowaniu dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w różnych formach wspomagali ideę budowy pierwszego hospicjum stacjonarnego w Pile, w sobotni wieczór 18 lipca 2015 odbył się wyjątkowy koncert charytatywny „Magia tanga”, którego organizatorami były Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej i Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile.

Podczas tego szczególnego wieczoru wystąpił pilski zespół „La Fonica Quartet” oraz przeprowadzona została zbiórka publiczna na rzecz budowy hospicjum w wyniku, której uzyskano: 2.693,38zł.

Drugi koncert został zorganizowany z inicjatywy dr n. med. Elżbiety Czechowskiej. Dla mieszkańców Piły i okolic zagrała po raz pierwszy Polska Orkiestra Lekarzy pod batutą dyrygenta Pana Rubena Silvy w Regionalnym Centrum Kultury “Fabryka Emocji” w Pile. To niezwykłe wydarzenie artystyczne odbyło się dniu 4 października 2015 roku w godzinach popołudniowych w Teatrze Miejskim w Pile przy pl. Staszica. Dochód ze sprzedaży biletów i prowadzonej zbiórki wyniósł 8.991,06 zł.

W tym samym dniu spotkaliśmy się z Panią Anną Dymną, która podzieliła się z nami sposobami uzyskiwania środków min dla prowadzonej przez nią Fundacji Mimo Wszystko.

Wyróżnienie dla naszych wolontariuszy

W ramach konkursu Barwy Wolontariatu dwoje naszych członków zostało wyróżnionych na Gali Wolontariatu 2015 tj. Edward Kurgun i Waldemar Krawczonek. Gratulujemy.

Powstanie hospicjum coraz bliżej

Przybliżając termin budowy Hospicjum, zostały opracowane projekty szczegółowe, kosztorysy oraz uzyskano niezbędne dokumenty do wystąpienia o pozwolenie na budowę do Starosty Pilskiego. Decyzją z dnia 07.10.2015 r. otrzymaliśmy pozwolenie na budowę, co jeszcze bardziej mobilizuje nas do pozyskiwania niezbędnych środków.

Byliśmy w dwóch Hospicjach: w Pucku i w Bydgoszczy, gdzie poznaliśmy praktyczna opiekę nad chorymi i zapoznaliśmy się z formami współpracy z rodzinami chorych a także z formami pozyskiwania środków do prowadzenie tej działalności.

Te i inne działania wspomagane były zaangażowaniem wielu osób, a nad stroną medialną i promocyjną sprawował wolontariusz P.Krzysztof Juszczyk, któremu Towarzystwo składa serdeczne podziękowania i życzy pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.