KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Wielki dzień dla budowy pilskiego hospicjum

01/06/2014

Zarząd Towarzystwa Pomocy Chorym (TPCH) im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile, na czele z Prezesem dr n. med. Pawłem Wiszniewskim i Wiceprezes p. Józefą Wiśniewską, byli obecni na wtorkowych obradach XLVI Sesji Rady Miasta Piły. Wszystko dlatego, że tego dnia – 27 maja br. – radni podejmowali uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Królewskiej w Pile oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. Na wspomnianym terenie w przyszłości ma powstać pierwsze pilskie hospicjum stacjonarne będące inicjatywą Towarzystwa.

Po odczytaniu tekstu uchwały, przystąpiono do głosowania w wyniku którego Rada jednogłośnie (!) przyjęła uchwałę. Decyzja ta została nagrodzona brawami Zarządu TPCH. Pani Wiśniewska skierowała do głosujących kilka słów, w których podziękowała wszystkim za zaufanie i podjęcie pozytywnej decyzji. Zapewniła również, że Towarzystwo wraz z osobami wspierającymi i instytucjami wspomagającymi zarówno będzie budować jak i prowadzić planowaną działalność jako organizacja pożytku publicznego.

Pani Wiceprezes zaprosiła również obecnych na sesji, a także telewidzów oglądających obrady i wszystkich wrażliwych zarówno na potrzeby bliskich osób jak i piękno muzyki na wyjątkowe wydarzenie artystyczne czyli na organizowany przez Towarzystwo, koncert charytatywny „Sen nocy letniej czyli najpiękniejsze pieśni, arie i duety w wykonaniu młodych talentów z Akademii Muzycznej w Poznaniu”, który odbędzie się 22 czerwca o godz. 17.00 w Auditorium Maximum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile (ul. Podchorążych 10).

Tym koncertem zarząd i członkowie Towarzystwa Pomocy Chorym pragną podziękować wszystkim darczyńcom za datki, wpłaty celowe, darowizny, przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa. TPCH chce również złożyć podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórki, nie tylko członkom Towarzystwa, ale przede wszystkim uczniom pilskich szkół, wolontariuszom.

Program koncertu nawiązuje do najbardziej słonecznej i pogodnej pory roku, jednoznacznie kojarzącej się z radością, otwartością i młodością. Stąd pomysł jego organizacji jeszcze przed wakacjami i zaprezentowania młodych talentów w repertuarze pogodnym jak utwory operetkowe czy musicalowe.

Patronat honorowy przyjął Starosta Pilski i Prezydent Miasta Piły, a pomocy lokalowej nieodpłatnie udzielił Rektor PWSZ.