KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Przedszkolaki dla hospicjum

31/05/2018

Pragniemy poinformować i jednocześnie podziękować Dzieciom i ich Opiekunom z Przedszkola nr 12 i Przedszkola nr 13 w Pile za zorganizowanie zbiórki na rzecz budowy hospicjum w naszym mieście, która miała miejsce pod Kościołem Rzymskokatolickim pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Pile dnia 27 maja 2018 roku niedzielę. W wyniku tej zbiórki uzyskano łączną kwotę 2.643,00 zł.

Okazane zaangażowanie tych młodych ludzi to znak, że istnieją osoby życzliwe i otwarte na potrzeby osób chorych i samotnych, dając swoją postawą wzór do naśladowania, rozumiejący, że społeczeństwo to nie tylko ludzie młodzi i zdrowi.

Dziękujemy raz jeszcze za zaangażowanie i przychylność dla naszej inicjatywy. Taki gest, wsparcie i życzliwość nadały jej szczególny wymiar.

Pozdrawiamy Członkowie i Zarząd Towarzystwa.