KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Podsumowanie i podziękowanie za zbiórki na cmentarzu w Pile

30/11/2021

Kochani! Jako Zakład Opiekuńczo-Leczniczy / Hospicjum w Pile stanowimy od samego początku jedną wielką rodzinę, i jako rodzina dzielimy wspólnie troskę o nasze dzieło. W bieżącym roku mogliśmy znowu pielgrzymować na groby naszych ukochanych. Cmentarze na nowo rozświetliły się płomieniami zniczy i barwnymi kwiatami naszych wiązanek.

Po raz kolejny wsparci wolontariuszami, którzy dobrowolnie zgłosili chęć udziału, młodzieżą z pilskich szkół takich jak: Szkoła Podstawowa Nr 4, Nr 6, Salezjańska Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Centrum Edukacji, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie wraz z opiekunami, członkami Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej St. Leszczyńskiej oraz z wybitnymi zaproszonymi gośćmi: Pani Maria Janyska, Pani Marta Kubiak, Pani Monika Kubiak-Majewska, Pani Małgorzata Maczan, Pani Halina Zawadzka oraz Panowie: Paweł Owsianny, Wojciech Dróżdż, Krzysztof Rauhut, Rafał Stefaniak zorganizowaliśmy zbiórkę na cmentarzu w Pile. W liczbie 132 osób kwestowaliśmy na rzecz hospicjum-ZOL.

Kolejny raz okazało się, że hojność naszego społeczeństwa nie zna granic. Bezinteresowna pomoc znowu okazała się bardzo cennym darem, jaki człowiek ofiaruje drugiemu człowiekowi nie oczekując nic w zamian. Ta piękna postawa zaowocowała konkretnym owocem w postaci zebranej kwoty w wysokości 48.147,82 zł, w tym waluta obca. Kolejny raz doświadczyliśmy wrażliwości i miłości wielu osób prywatnych, którzy z potrzeby serca przekazali swe dary pieniężne.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca za wsparcie, bez którego nie moglibyśmy służyć Chorym. Dziękujemy za empatię, dobrą wolę, zaangażowanie i ofiarność. Bez Was nasza praca nie byłaby możliwa, a nasi pacjenci nie mieliby realnej szansy na taką opiekę, jaką otaczamy ich dzisiaj. Otrzymane od Państwa darowizny zostaną wykorzystane na zaspokojenie potrzeb hospicjum i naszych podopiecznych. Dziękujemy za to, że jesteście z nami, i że zawsze w potrzebie możemy liczyć na Państwa pomoc.