KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Pamiętając o przemijaniu, czyli zbiórki dla pilskiego hospicjum

05/11/2014

1 i 2 listopada, w dni, które nieodłącznie kojarzą się z zadumą i refleksją nad życiem i przemijaniem, członkowie i wolontariusze Towarzystwa Pomocy Chorym (TPCH) im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile wraz z uczniami z pilskich szkół, przeprowadzili na pilskim Cmentarzu Komunalnym dwie zbiórki publiczne na rzecz budowy pierwszego hospicjum stacjonarnego w naszym mieście. W wyniku kwesty uzyskano: 20.674,28 zł PLN, 8 euro, 1 funt, 5 pensów.

Kwestujący spotkali się z ogromną życzliwością i otwartością nie tylko mieszkańców Grodu Staszica, ale także przyjezdnych, którzy odwiedzali groby swoich bliskich.

Wolontariusze oraz członkowie Towarzystwa, którzy ubrani byli w żółte koszulki z logo TPCH oraz wyposażeni w puszki kwestarskie i imienne identyfikatory, chodząc po cmentarzu czy też stojąc u bram wejściowych, chętnie udzielali wyczerpujących informacji dotyczących budowy przyszłego hospicjum.

Zobacz wszystkie zdjęcia ze zbiórki na Cmentarzu Komunalnym

Młodymi wolontariuszami byli uczniowie z pilskich szkół m.in. z: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile („Teatralna”) wraz z opiekującą się nimi Panią Anną Kucharską, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile („Nafta”), Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile, Salezjańskiego Gimnazjum i Liceum w Pile (na ul. Dembowskiego), Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile wraz z Panią Małgorzatą Stopą oraz ludzie dobrej woli ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Pile.

Należy również dodać, że podczas zbiórek, darczyńcy zadawali wiele szczegółowych pytań dotyczących funkcjonowania przyszłego hospicjum. Hospicjum, które według planów przeznaczone będzie dla około 40 podopiecznych, w tym terminalnie i przewlekle chorych.

Członkowie, TPCH chcieliby zapewnić wszystkim potrzebującym opiekę lekarsko-pielęgniarską, ale także wsparcie duchowe (w obliczu choroby członka rodziny, jak i żałoby po stracie bliskiej osoby), działając w oparciu o znane z kampanii społecznej hasło „Hospicjum to też życie”. Jak dodaje obecny na wspomnianych zbiórkach Prezes Towarzystwa Pomocy Chorym dr nauk medycznych Paweł Wiszniewski: „aby zapewnić wszystkim podopiecznym kompleksową i fachową opiekę, dyżury w naszym hospicjum będą trwały 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Głęboko wierzę w to, że ważne jest nie tylko by godnie rodzić się, żyć, ale też odchodzić, a życie i dobro okazywane drugiemu człowiekowi są dla nas najważniejsze”.

Wspomniane zadania byłyby realizowane dzięki pracy zatrudnionego personelu oraz zaangażowaniu wolontariuszy. W przyszłym hospicjum planowane jest również otworzenie oddziału rehabilitacyjnego, poradni opieki paliatywnej, hostelu dla rodzin pacjentów i wypożyczalni sprzętu medycznego. Teren, na którym mieściłby się planowany obiekt będzie otoczony parkiem z ogrodem, wraz osobnym dojazdem. Finansowanie budowy planowane jest ze zbiórek publicznych, odpisów 1% podatku, darowizn, funduszy z programów rozwoju regionalnego Urzędu Marszałkowskiego jak i funduszu z Unii Europejskiej. Utrzymanie i działalność opiekuńczo lecznicza oparta będzie na kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, opłatach pacjentów (zgodnie z obowiązującymi przepisami), darowiznach i działalności przychodni rehabilitacyjnej.

Aktualnie Towarzystwo jest właścicielem działki na której zbudowane będzie hospicjum, którą dzięki przychylności Rady Miasta nabyło przy bonifikacie 99 % wartości szacunkowej nieruchomości.

Zobacz wszystkie zdjęcia ze zbiórki na Cmentarzu Komunalnym

Listopadowe zbiórki na Cmentarzu Komunalnym zostały przeprowadzone na mocy decyzji Prezydenta Miasta Piły nr SOZK-VI.5311.1.2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. oraz decyzji Starosty Pilskiego nr WSK.5311.1.2013.IVz dnia 6 lutego 2013 r.

 Zarząd Towarzystwa Pomocy Chorym składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, ludziom dobrej woli, wolontariuszom i funkcjonariuszom Straży Miejskiej oraz Komendy Powiatowej w Policji w Pile za pomoc i wsparcie podczas organizacji ww. zbiorek.