KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Kwiecień miesiącem dobrych uczynków

12/05/2020

Parafia Świętej Rodziny w Pile wsparła nas darem wielkopostnej jałmużny. Współpracując od wielu lat z Salezjanami w Pile bardzo sobie cenimy przekazaną na nasze potrzeby kwotę 1100 zł.

Wiemy też, że jest to kwota, którą wspólnota zaoszczędziła poprzez rezygnację z czegoś, by potem zaoszczędzone pieniądze, jako wielkopostną jałmużnę przeznaczyć na jakiś dobry cel.

Parafia Świętej Rodziny w Pile zawsze  uczy nas swoimi inicjatywami, że ludzi dobrej woli i wielkoduszności jest tak wielu, że wspólnymi siłami przezwyciężymy problemy walki z koronawirusem. Ważne, abyśmy potrafili oddać drugiemu człowiekowi, a przez niego Panu Bogu, kawałek siebie, licząc na to, że Bóg, przez tę drugą osobę, też odda nam trochę swojej miłości, wybaczenia, błogosławieństwa. Za to piękne świadectwo wiary, której przez pośrednictwo Salezjanów parafii św. Rodziny doświadczyliśmy z serca dziękujemy. Bóg zapłać!

* * *

W ciągu ostatnich tygodni nasze życie bardzo się zmieniło. Pandemia koronawirusa przewartościowała naszą codzienność. Priorytetem naszych zabiegów stała się obrona życia. Bohaterami naszych dni stają się przemęczone służby medyczne, socjalne i porządkowe. W tym ponurym czasie rozkwita jednak alternatywny świat: zainteresowania drugim człowiekiem i jego losem, świat dobra, serdeczności i sprawczości. Dziś – jak nigdy – na znaczeniu zyskują proste gesty serdeczności: proszę, dziękuję, przepraszam, a przede wszystkim POMAGAM.

I taki kolejny gest pomocy otrzymaliśmy od Zakładu Przemysłu Ziemniaczanego ZETPEZET w Pile. Dziękując za wsparcie i udzieloną pomoc w kwocie 5 tys. zł na rzecz naszych potrzeb w tym trudnym okresie.

Taka forma solidarności daje siłę i nadzieję do dalszej pracy i walki z wirusem. Już niedługo będzie dobrze.