KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Dar serca od Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

07/05/2020

To już 30 lat jak Caritas diecezjalna posługuje troszcząc się o potrzeby duchowe i materialne ludzi pokrzywdzonych przez los, klęski żywiołowe, choroby czy aktualnie globalną pandemię koronawirusa. A wszystko to wypływa z realizacji ewangelicznego przykazania miłości.  

W imieniu Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile na ręce Przewielebnego Księdza Tomasza Roda, dyrektora Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, składamy  podziękowania  za przekazane nam maseczki.

Dla naszych pacjentów, służby medycznej i personelu to nieodzowna pomoc, która ułatwia codzienne posługiwanie przy łóżkach naszych chorych. Za maseczki nam ofiarowane i za 30 lat Waszej ewangelicznej i samarytańskiej posługi mówimy „dziękujemy” i „Bóg zapłać”!

A z okazji jubileuszu życzymy Księdzu Dyrektorowi, wszystkim współpracownikom i wolontariuszom dużo zdrowia i przeświadczenia, że realizowana służba pięknej miłości, ofiary i trudu ma sens. Niech to dobro, które siejecie w tym trudnym okresie epidemii,  jak i przez minione 30 lat służby w „Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej” powróci do Was zwielokrotnione Bożym błogosławieństwem.