KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Informacja o stanie budowy hospicjum stacjonarnego w Pile

06/10/2016

1. W dniu 17 września 2014 roku na podstawie Aktu Notarialnego Nr 5111/2014, zostaliśmy właścicielami działki pod budowę hospicjum przy ul. Królewskiej /działka nr 178 (Zielona Dolina)/ o pow. 0,8289 ha, nabywając ją z zastosowaniem przez Gminę Piła bonifikaty w wysokości 99% wartości szacunkowej.

2. Pracownia Architektoniczna Andrzej Gierlikowski opracowała projekt budowlano-instalacyjny. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 5.212.309,91 zł a łącznie z wyposażeniem hospicjum około 7 milionów zł.

3. Na podstawie decyzji nr 857 z dnia 7 października 2015, wydanej przez Starostę Pilskiego zatwierdzony został projekt budowlany i udzielono nam pozwolenia na budowę hospicjum.

4. Podpisaliśmy umowę o warunki przyłączenia do sieci gazowej, przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączeń kablowych do sieci elektroenergetycznej.

5. Na dzień 30.09.2016 r. mamy do dyspozycji środki finansowe przeznaczone na budowę hospicjum w kwocie ok. 850.000,00 zł.

6. Nasze działania od dłuższego czasu skoncentrowane są na pozyskaniu niezbędnych środków na budowę hospicjum poprzez reklamę w lokalnej prasie i telewizji oraz liczne zbiórki podczas organizowanych koncertów, konferencji i w trakcie imprez masowych organizowanych na terenie naszego miasta.