KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Dla bezpieczeństwa seniorów

20/11/2012

Wykładowcy Szkoły Policji w Pile – podinsp. Zbigniew Bogusz (Zakład Prawa) oraz podkom. Michał Zielonka (Zakład Kryminalny), na zaproszenie członków i sympatyków Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile, przeprowadzili wykład dotyczący bezpieczeństwa osób starszych w okresie jesienno-zimowych. Z uwagi na to, że uczestnikami spotkania byli w większości seniorzy, głównym jego celem było podniesienie poziomu ich świadomości w zakresie zagrożeń, na jakie są narażeni w miejscu zamieszkania oraz w przestrzeni publicznej.

Policjanci opowiedzieli o specyfice przestępstw dokonywanych na osobach starszych i samotnych, a także udzielili cennych rad, jak postępować, aby nie ulec manipulacji oszusta. Funkcjonariusze poruszyli wiele tematów dotyczący prewencji kryminalnej, opowiedzieli o motywach, którymi kierują się przestępcy. Szczególnie dużo miejsca poświęcili kradzieżom kieszonkowym, czy oszustwom metodą na wnuczka lub na urzędnika, których ofiarami najczęściej padają osoby starsze.

Podinsp. Zbigniew Bogusz i podkom. Michał Zielonka wspomnieli również o sposobach przechowywania cennych przedmiotów i pieniędzy. Poruszyli też temat bezpieczeństwa seniorów w swoich mieszkaniach, przestrzegali obecnych przed wpuszczaniem nieznanych osób. Zaapelowali do przybyłych o zacieśnianie więzi międzysąsiedzkich, utrzymywanie dobrych relacji z sąsiadami, które niejednokrotnie mogą ustrzec starszych ludzi od stania się ofiarami przestępstwa czy nawet uratować życie. Uczestnicy spotkania otrzymali informacje o numerach telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc Policji oraz materiały zawierające podstawowe informacje na temat bezpiecznych zachowań.