Logo TPCh

Podaruj
1% podatku

dla hospicjum
w Pile

Wnioski
do pobrania

Broszurka
– krótko o nas

Wspiera nas

Dziękujemy za 2019 rok!

napisał(a) admin dnia 16/10/2020
Dodaj komentarz

Pierwsze video odwiedziny już za nami!

napisał(a) admin dnia 13/10/2020

W związku z nadal panującymi ograniczeniami dotyczącymi odwiedzin pacjentów przebywających w naszym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym/Hospicjum wyszliśmy naprzeciw trudnościom i umożliwiliśmy kontakt z bliskimi.

Miło nam poinformować, iż stało się to możliwe dzięki profesjonalizmowi, empatii i zrozumieniu ze strony Pani Dyrektor i Zastępcy Dyrektora. W tym celu został zakupiony odpowiednio dobrany do potrzeb sprzęt teleinformatyczny, który umożliwił rozpoczęcie video rozmów naszych pacjentów z najbliższymi. Taka forma kontaktu okazała się trafnym wyborem.

My ze swej strony jesteśmy radzi, że chociaż w maleńkim stopniu przyczyniliśmy się do sprawienia radości i wywołania uśmiechu na twarzach rodzin i bliskich, a co najważniejsze na poprawę samopoczucia naszych pacjentów.

fot. freepik.com
Dodaj komentarz

Pierwsza rocznica

napisał(a) admin dnia 30/09/2020

Zbliża się pierwsza rocznica funkcjonowania naszego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pile. ZOL w swych założeniach stanowi miejsce przeznaczone dla osób, które nie wymagają już hospitalizacji, ale wciąż potrzebują całodobowej opieki i rehabilitacji. Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze są szansą godnego życia dla osób niesamodzielnych, obłożnie chorych i nie mających możliwości pozostania w swoim domu. Takich  ludzi  w naszym społeczeństwie przybywa wraz ze starzeniem się i znacznym przedłużeniem długości życia. Dlatego też Towarzystwo Pomocy Chorym, od wielu lat było zdeterminowane w działaniach na rzecz wybudowania Hospicjum, w którym znajdzie się miejsce dla wszystkich przewlekle chorych w ostatniej fazie życia niezależnie czy mają oni chorobę nowotworową czy tez inną. Hospicjum w swoim założeniu jest otwarte dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy. I dlatego jesteśmy również przygotowani do przyjęcia chorych w ostatniej fazie nowotworu, jak również potrzebujące stałej opieki dzieci. Nasze marzenia się spełniły!

fot. Łukasz Makulski

2 października 2019 roku przyjęliśmy pierwszego pacjenta, a 27 października dokonaliśmy uroczystego otwarcia Hospicjum. W pierwszym roku naszej działalności przyjęliśmy 56 pacjentów do ZOL, których otoczyliśmy profesjonalną opieką. Udało się stworzyć ZESPÓŁ ludzi, który stanowią: pielęgniarki, opiekunki i opiekunowie medyczni, lekarze, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuci, neurologopeda, kapelan, pielęgniarka epidemiologiczna, salowe i pracownicy administracji. W początkowym okresie działalności Hospicjum zaczął również działać wolontariat, niestety z powodu pandemii koronawirusa musieliśmy te działania wstrzymać.  

Dotychczasowa umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia zabezpiecza finansowanie 20 łóżek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Docelowo w pilskim hospicjum mieścić się będzie 30 łóżek opiekuńczo-leczniczych, pięć łóżek dla chorych paliatywnych i pięć łóżek hospicjum dziecięcego. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli w pełni wykorzystać możliwości jakimi dysponuje nowo wybudowane hospicjum.

Hospicjum zostało wybudowane dzięki zaangażowaniu nie tylko członków Towarzystwa Pomocy Chorym. W to dzieło swój wkład włożyli samorządowcy naszego miasta z Prezydentem Piły na czele, parlamentarzyści, ogromna liczba darczyńców, profesjonaliści różnych branż budowlanych, wolontariusze w tym duża liczba młodzieży i dzieci ze szkół pilskich. Ta pomoc wciąż trwa. W 2019 roku otrzymaliśmy  darowizny od osób od osób fizycznych i firm: finansowe w wysokości  227.743,94 zł, rzeczowe w postaci różnego rodzaju sprzętu i artykułów medycznych o wartości 64.793,35 zł. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i sympatyków powstałego dzieła przeprowadziliśmy 34 zbiórki publiczne, z których uzyskaliśmy 159.607,32 zł.

Szczególną formą pomocy są kwoty przekazywane z 1 % podatku dochodowego, które w sposób szczególny zapewniają wyskoki poziom usług opiekuńczo-leczniczych; i tak za 2018 rok wpłynęła kwota 176.984,49 zł, w 2019 roku 217.623,00 zł, natomiast w 2020 roku kwota 269.222,00 zł. Liczby te robią wrażenie. Dzięki nim możemy działać, bo samo finansowanie z NFZ nie wystarcza.

Wybudowanie i dzisiejsze funkcjonowanie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego/Hospicjum są naznaczone piękną postawą ofiarności i poświęcenia członków Towarzystwa, wolontariuszy w ilości 637 osób, dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy organizowali zbiórki, koncerty, wydarzenia artystyczne, uroczystości państwowe i nawet rodzinne, a wszystko po to, abyśmy dzisiaj mogli świętować I rocznicę istnienia.

Kiedy 9 czerwca 2018 wmurowaliśmy kamień węgielny, to w czasie poświęcenia placu budowy, ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ks. biskup Edward Dajczak powiedział, że nasze Hospicjum i Zakład Opieki Leczniczej – to największe miejsce miłości objawianej bliźniemu, którą stanowią nie tylko piękne mury, ale nade wszystko równie piękne ludzkie serca!

Nasze hospicjum stacjonarne i ZOL stało się nie tylko miejscem, ale również wspólnotą ludzi, którzy razem sprawiają, że osoby cierpiące będą przebywać w najlepszych z możliwych warunkach, pod profesjonalną opieką i będą odchodzić godnie, ze spokojem.

Dziękując wszystkim ludziom dobrej woli za pierwszy rok naszej pracy zadbajmy wspólnie, aby ten nasz wielki skarb godnie i sprawnie dojrzewał oraz pełnił swoją rolę przez długie lata.

Dodaj komentarz

Turnus w grudniu – są jeszcze wolne miejsca

napisał(a) admin dnia 23/09/2020
Dodaj komentarz

Sprawozdanie za rok 2019

napisał(a) admin dnia 16/09/2020

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy sprawozdanie merytoryczne i finansowe z naszej działalności w 2019 r. Są one dostępne na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i opracowywane wg ministerialnych wytycznych.

Wszystkie pliki są w formacie PDF i odczytuje się je za pomocą programu Adobe Reader lub inną podobną przeglądarką dokumentów.

Sprawozdanie za rok 2019


Sprawozdania za lata poprzednie znajdują na tutaj.

Dodaj komentarz

Hortiterapia

napisał(a) admin dnia 20/08/2020

Naszym największym wyzwaniem jest pozyskiwanie środków na utrzymanie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego/Hospicjum. Dzięki Państwa ofiarności tworzymy dzieło, o które dbamy z należytą starannością, aby każdego dnia naszym pacjentom było lepiej, przyjemniej, aby w zwykłej codzienności odnaleźli radość przezywanych dni. W okresie letnim nasi podopieczni pod okiem personelu mogą pobyć w ogródku wśród świeżej zieleni i kwiatów, wśród której jak mawiają pasjonaci wypoczywa się najlepiej.

Dodaj komentarz

Nabór na stanowiska: pielęgniarka, opiekun medyczny oraz salowa

napisał(a) admin dnia 15/08/2020

Zakład Leczniczy pod nazwą Hospicjum i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Pile ogłasza KOLEJNY nabór na stanowiska:
– pielęgniarka,
– opiekun medyczny,
– salowa.

Osoby zainteresowane zachęcamy do składania CV oraz listu motywacyjnego drogą mailową na adres: tpch25@poczta.onet.pl, osobiście w siedzibie przy ul. Królewskiej 8 lub listownie.

Nabór trwa do 15 września. Informujemy, iż po upływie terminu przyjmowania ofert skontaktujemy się kandydatami.W CV proszę zawrzeć klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dodaj komentarz

Relikwie Hanny Chrzanowskiej – patronki pielęgniarek

napisał(a) admin dnia 15/08/2020

Życie jest pełne niespodzianek. Dzisiaj odwiedziła nasz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy/Hospicjum w swoich relikwiach błogosławiona Hanna Chrzanowska pionierka szkół pielęgniarstwa w Polsce, a dzisiaj po beatyfikacji patronka pielęgniarek.

Kościół, podejmując starania o jej beatyfikację, dał świadectwo pełnej akceptacji i podziwu dla idei pielęgniarstwa społecznego, zrealizowanego w jej życiu. Dzięki dobroci ks. Proboszcza parafii św. Rafała Kalinowskiego mogliśmy dzisiaj z całą wspólnotą naszego hospicjum polecać jej wstawiennictwu wszystkie sprawy hospicjum, wszystkich pacjentów, wolontariuszy i dobrodziejów, sprawy związane ze zdrowiem i rozwojem naszej wspólnoty i naszego dzieła. Bł. Hanno Chrzanowska wzorze służby cierpiącemu człowiekowi – módl się za nami!

Życie jest pełne niespodzianek. Dzisiaj odwiedziła nasz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy/Hospicjum w swoich relikwiach…

Opublikowany przez Hospicjum w Pile Wtorek, 11 sierpnia 2020
Dodaj komentarz

Kartki od rodziny Zworeckich

napisał(a) admin dnia 11/07/2020

Kolejne gesty sympatii, życzliwości, zrozumienia i docenienia odebraliśmy od Państwa Danuty i Lubomira Zworeckich z Piły wraz z dołączonymi własnoręcznie wykonanymi kartkami przez najmłodsze pociechy.

Jak śpiewał Czesław Niemen w piosence “Dziwny ten świat…Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie! Nie! Nie! Nie!” Za serce i uznanie serdecznie dziękujemy w imieniu Pacjentów i swoim!

Kolejne gesty sympatii, życzliwości, zrozumienia i docenienia odebraliśmy od Państwa Danuty i Lubomira Zworeckich z Piły…

Opublikowany przez Hospicjum w Pile Czwartek, 9 lipca 2020
Dodaj komentarz

Kwiaty serca od Państwa Bryśkiewiczów

napisał(a) admin dnia 8/07/2020

Pośród wielu dróg życia rodzina jest drogą jedyną, niepowtarzalną i najważniejszą.

Taką drogę obrali Państwo Dorota i Zdzisław Bryśkiewicz, którzy wkraczając w nowe życie postanowili przekazać “kwiaty” serca – czyli ofiary pieniężne z uroczystości zawarcia związku małżeńskiego na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pile. Za okazane serce, empatię i wielkoduszność serdecznie dziękujemy, a Państwu Bryśkiewicz życzymy wszelkiej pomyślności!

Dodaj komentarz