Logo TPCh

Przekaż dar
na budowę
hospicjum

Broszurka
– krótko o nas

Wspiera nas

Ruszyła budowa hospicjum w Pile

napisał(a) admin dnia 10/05/2018

W wyniku postępowania konkurencyjnego w dniu 8 maja 2018 roku została podpisana umowa na budowę hospicjum stacjonarnego w Pile. Wykonawcą została firma PIL-Building z Piły. Koszt budowy wyniesie 7 131 155,32 zł.

Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej apeluje o dalsze wsparcie ludzi dobrej woli celem wyposażenia obiektu w niezbędne meble i przygotowanie personelu do podjęcia zadań opieki nad chorymi.

Wszystkie nasze wspólne działania pozwalają uznać nasz sukces i ogłosić, że bliski jest termin rozpoczęcia działalności hospicjum i zakładu opiekuńczo leczniczego w Pile.

2018 | Podpisanie umowy na budowę hospicjum
Dodaj komentarz

Ślubne podziękowanie

napisał(a) admin dnia 10/05/2018

W najpiękniejszym dniu swego życia Państwo Młodzi Natalia Mrotek i Przemysław Ciężki w dniu 28 kwietnia w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej rozpoczęli wspólną drogę życia.

Swoim wzruszającym gestem i słowami: Pragniemy Drodzy Goście, abyście wiedzieli, że szczęście mnoży się, kiedy się je dzieli. Dlatego zamiast kwiatów, które kwitną chwilę, prosimy o datek na budowę Hospicjum w Pile.

Na uroczystości zaślubin obecni byli wolontariusze. Dzięki hojności i zrozumieniu pozyskaliśmy kwotę w wysokości 1.077 zł.

Dodaj komentarz

Zbiórka podczas wystawy Miasto-Ogród

napisał(a) admin dnia 24/04/2018

Podczas sobotniej i niedzielnej zbiórki na imprezie organizowanej na pilskiej Wyspie o wdzięcznym tytule Miasto-Ogród, która od kilku lat cieszy się popularnością, udało się zebrać 4.838,11 zł, 10 pensów ang., 50 kopiejek i 10 koron czeskich.

W zbiórkach pomagali nam: młodzież z pilskich szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami, a także członkowie Towarzystwa.

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania oraz wszystkim chętnym, którzy bezinteresownie pomagali w zbiórce.

Dodaj komentarz

Sto drzew na stulecie odzyskania niepodległości

napisał(a) admin dnia 14/04/2018

Drzewa Pamięci. Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile posadzili 100 drzew na 100 lat niepodległości

100 drzew na każdy rok odzyskanej niepodległości posadzili na Pile – Kalinie leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Pierwszym drzewem w alei był dąb dyrektora RDLP w Pile, Ryszarda Standio, a pod dębem kapsuła czasu. Potem były kolejne drzewa.

– Nie tylko dęby. Także lipy, klony, garby – mówi Ryszard Standio, dyrektor RDLP w Pile. – Jeżeli chodzi o dęby, to szypułkowe. Nasz rodzimy gatunek. To musiały być drzewa, które rosną w polskich lasach.

Każde nadleśnictwo zasadziło swoje drzewo. Przeważnie sadzili sami nadleśniczowie. W przypadku nadleśnictwa Kaczory, gdzie nadleśniczy przebywa akurat na urlopie, wyręczyło go całe nadleśnictwo.

Swoje drzewo posadził także kapelan leśników ks. Stanisław Oracz oraz członkowie Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile.

Swoistą kapsułą czasu był także pamiątkowy obelisk z datą tego wydarzenia oraz nazwiskami dyrektorów RDLP i wszystkich nadleśniczych.

Miejsce, w którym posadzono drzewa, nie było przypadkowe. To urokliwa leśna ścieżka na skarpie z widokiem na meandrującą Gwdę. Leśnicy przekazali też z własnych kieszeni 12 tys. złotych na budowę pilskiego hospicjum.

Źródło: Tygodnik Pilski / pila.naszemiasto.pl

Dodaj komentarz

Polska Opera Królewska dla hospicjum

napisał(a) admin dnia 12/04/2018

Zapraszamy na niecodzienne wydarzenie, jakim będzie charytatywny koncert Polskiej Opery Królewskiej w dniu 20 maja o godz. 19-tej na rzecz budowy naszego hospicjum.

Wszystkich miłośników muzyki Mozarta i Haendela serdecznie zapraszamy. Jest to niezwykłe wydarzenie dla naszego przedsięwzięcia, miasta i mieszkańców. Przez moment będziemy mogli poczuć się jak w Wiedeńskiej Operze na królewskim koncercie.

Dodaj komentarz

Przetarg na budowę i wyposażenie hospicjum w Pile

napisał(a) admin dnia 4/04/2018

Budowa Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z zagospodarowaniem terenu działki przy ul. Królewskiej 8 w Pile oraz zakup i dostawa wyposażenia medycznego i szpitalnego

Data publikacji ogłoszenia: 03.04.2018 na bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2018

Numer ogłoszenia

1101054

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.04.2018r. do godziny 10.00 w formie skanu podpisanej oferty drogą elektroniczną na adres: tpch25@poczta.onet.pl lub w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej , ul. Browarna 13, 64-920 Piła

Ofertę w formie papierowej należy umieścić w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić dane Wykonawcy oraz następujące oznaczenia:

Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, ul. Browarna 13, 64-920 Piła

OFERTA
w postępowaniu na:
„Budowa Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z zagospodarowaniem terenu działki przy ul. Królewskiej 8 w Pile oraz zakup i dostawa wyposażenia medycznego i szpitalnego”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tpch25@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wołoszyński Jerzy / Wiśniewska Józefa / Wojtczak Krzysztof

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 535-407-281 / tel. 603-845-403 / tel. 508-17-16-13

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:
1) roboty budowlane polegające na budowie hospicjum stacjonarnego z zakładem opiekuńczo-leczniczym wraz z zagospodarowaniem działki (drogi wewnętrzne i miejsca postojowe oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej) na działce nr 178 przy ul. Królewskiej 8 w Pile
2) przygotowanie wszystkich niezbędnych projektów wykonawczych, w tym m.in.
– projekt architektury i konstrukcji
– projekt instalacji sanitarnych
– projekt instalacji elektrycznej
– projekt instalacji słaboprądowych zawierających systemy: okablowania strukturalnego, telewizji dla 31 punktów z odbiorem sygnału naziemnego, systemu przywoławczego i monitoringu.
3) dostawa i montaż wyposażenia medycznego oraz szpitalnego dla potrzeb hospicjum i ZOL

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: pilski Miejscowość: Miasto Piła, 64-920 Piła

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji projektu jest umożliwienie osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i wymagającym stałej opieki miejsca w ZOL w pobliżu miejsca zamieszkania. Celem głównym jest zapewnienie ciągłości leczniczej realizowanej dotychczas przez Wnioskodawcę w Poradni Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowym w Pile.
Planowana budowa Hospicjum wraz z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Pile wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na ośrodek, w którym przewlekle chorzy będą mogli znaleźć fachową stacjonarną opiekę.

Przedmiot zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) roboty budowlane polegające na budowie hospicjum stacjonarnego z zakładem opiekuńczo-leczniczym wraz z zagospodarowaniem działki (drogi wewnętrzne i miejsca postojowe oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej) na działce nr 178 przy ul. Królewskiej 8 w Pile
Planowane jest wybudowanie obiektu na 40 łóżek, w tym 30 łóżek będzie miało status opiekuńczo leczniczych i 10 łóżek hospicyjnych: dla dorosłych i dzieci.
Powierzchnia budynku: parter 1.301,99m2, piętro: 269,55, razem 1.571,55 m2.2) przygotowanie wszystkich niezbędnych projektów wykonawczych, w tym m.in.
– projekt architektury i konstrukcji
– projekt instalacji sanitarnych
– projekt instalacji elektrycznej
– projekt instalacji słaboprądowych zawierających systemy: okablowania strukturalnego, telewizji dla 31 punktów z odbiorem sygnału naziemnego, systemu przywoławczego i monitoringu.3) dostawa i montaż wyposażenia medycznego oraz szpitalnego dla potrzeb hospicjum i ZOL, w tym m.in.: EKG przenośne, Koncentratory tlenu, Zestaw reanimacyjny, Macerator, USG przenośne, Pulsoksymetry, Kardiomonitory, Łóżka z materacami, wózki, inne niezbędne wyposażenie medyczne i szpitalneSzczegółowy rodzaj robót budowlanych oraz ich pełny zakres zostały określone w dokumentacji technicznej, natomiast szczegółowy rodzaj wyposażenia medycznego oraz szpitalnego dla potrzeb hospicjum i ZOL został określony w specyfikacji technicznej wyposażenia, co stanowi Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz znajduje się do ściągnięcia pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/1l4q9A5Ge-Q7eU6ZKkq_d6zH65rycUSJr?usp=sharing

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

• 45210000 – 2 – Roboty budowlane w zakresie budynków
• 45215100 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
• 45300000 – 0 – Roboty instalacyjne w budynkach
• 45310000 – 3 – Roboty instalacyjne elektryczne
• 45330000 – 9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
• 45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
• 33100000 – 1 – Urządzenia medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2018r. z zastrzeżeniem, iż terminy wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą w złożonym przed podpisaniem umowy harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w rozdziale 15 pkt. 15.5 niniejszego Zapytania Ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Czytaj dalej »

Dodaj komentarz

Radosnych Świąt Wielkanocnych

napisał(a) admin dnia 26/03/2018

Dodaj komentarz

Razem zbudujmy pierwsze w Pile hospicjum stacjonarne

napisał(a) admin dnia 24/03/2018

Dodaj komentarz

Umowa na dofinansowanie budowy hospicjum podpisana!

napisał(a) admin dnia 21/03/2018

Marszałek Marek Woźniak w świetle kamer podpisał umowę na 5,6 mln złotych dla pilskiego hospicjum

– W zasadzie to możemy już zacząć – to dr Paweł Wiszniewski na konferencji prasowej tuż po podpisaniu umowy z zarządem województwa na dofinansowanie budowy stacjonarnego hospicjum przy Królewskiej w Pile. Na podpisanie tej umowy marszałek Marek Woźniak przyjechał do Piły osobiście. Jak tłumaczył, zrobił to, bo umowa była wyjątkowa. I to przynajmniej z kilku powodów.

Na czym polegała wyjątkowość pilskiego projektu? Jeżeli chodzi o wysokość dotacji – prawie 5,6 mln złotych, to Towarzystwo Sługi Bożej im. Stanisławy Leszczyńskiej było najmniejsze na liście z tak dużymi pieniędzmi. Do tej pory była to domena dużych szpitali i prywatnych klinik. Tutaj jest trzeci sektor. Kolejny wyjątek – żaden inny projekt nie był tak zaangażowany społecznie. Towarzystwo samo uzbierało 15 procent wkładu własnego.

Pilanie. To ich jako pierwszych na liście podziękowań wymienił również dr Paweł Wiszniewski. A pieniędzy z dotacji powinno wystarczyć nie tylko na budowę, ale również na zakup sprzętu. Wartość całej inwestycji przy Królewskiej to 6,5 mln złotych. I nie będzie to tylko hospicjum dla pacjentów terminalnych, ale przede wszystkim Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla przewlekle chorych – leżących, wymagających całodobowej opieki, której nie mogą mieć w domu.

Łącznie na Królewskiej będzie 40 łóżek: 30 opiekuńczo-leczniczych i 10 hospicyjnych dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo będą się tam mieścić poradnie m.in. rehabilitacyjna i psychologiczna (zarówno dla chorych, jak i ich bliskich), wypożyczalnia sprzętu medycznego oraz hostel dla rodzin pacjentów.

– Ukoronowaniem będzie nie tylko otwarcie ośrodka, ale utrzymanie go – nie ma wątpliwości dr Paweł Wiszniewski. – Jest duża przychylność ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia dla zakładu leczniczo-opiekuńczego. W północnej Wielkopolsce brakuje bowiem łóżek leczniczo-opiekuńczych. Nasz projekt wypełnia tę lukę.

Działkę pod budowę przekazało miasto. Teren wart ponad milion złotych radni zdecydowali się przekazać Towarzystwu za symboliczne 10 tys. złotych. Było to we wrześniu 2014 roku. W akcie notarialnym zapisano, że hospicjum powstanie na tej działce w przeciągu sześciu lat. Wygląda na to, że tak właśnie się stanie.

Autor: Agnieszka Świderska. Źródło: Tygodnik Pilski – pila.naszemiasto.pl

Inne relacje prasowe w mediach:
Urząd Miasta Piły – www.pila.pl
Gazeta Wyborcza Poznań – poznan.wyborcza.pl
Asta24.pl – www.asta24.pl
Tętno Regionu – www.tetnoregionu.pl

Nasza fotorelacja:

Dodaj komentarz

Pierwsze tegoroczne zbiórki

napisał(a) admin dnia 20/03/2018

Miło nam poinformować, że od nowego roku miały miejsce już cztery zbiórki!

Pierwsza tegoroczna zbiórka do puszek odbyła się dnia 6 stycznia w kościele ewangelickim św. Jana w Pile podczas IV Ekumenicznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Zebrana kwota to 1.752,98 zł, udział w zbiórce wzięli członkowie Towarzystwa.

Druga zbiórka miała miejsce 7 stycznia 2018 r. w kościele św. Antoniego, podczas koncertu kolęd. Uzyskana kwota to 668,10 zł.

Kolejnym przedsięwzięciem był bal lekarzy, który odbył się dnia 20 stycznia, a zebrana suma to 860,00 zł.

Czwarta zbiórka ponownie miała miejsce w kościele św. Antoniego w dniu 4 marca pod hasłem “Żonkile na rzecz budowy hospicjum”, w której uczestniczyła młodzież i opiekunowie z pilskich szkół podstawowych, a także członkowie Towarzystwa. W trakcie zbierania ofiar pieniężnych darczyńcom były wręczane żonkile, które są symbolem nadziei. Udało się nam pozyskać pokaźną sumę 3.368,74 zł.

Wszystkim, którzy tak chętnie wsparli budowę hospicjum składamy serdeczne “Bóg zapłać” i życzymy niegasnącego zdrowia oraz radości na każdy dzień.

Dodaj komentarz