KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Zbiórka na Jarmarku Wielkanocnym

14/04/2014

W sobotę 12 kwietnia podczas Pilskiego Jarmarku Wielkanocnego wolontariusze i członkowie Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile, przeprowadzili zbiórkę publiczną na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. W wyniku kwesty uzyskano 1.242,60 zł.

Zbiórka miała miejsce na ulicach: Śródmiejskiej i Ossolińskich w Pile. Wolontariusze (w sumie 26 osób) ubrani byli w żółte koszulki z logo TPCH oraz wyposażeni w puszki kwestarskie i imienne identyfikatory. Za każdy datek darczyńcy otrzymywali naklejki oraz żonkile – międzynarodowy symbol nadziei.

Kwestujący rozdawali również broszury z informacją o działalności Towarzystwa Pomocy Chorym oraz ulotki informujące o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. W zbiórce licznie uczestniczyli jako wolontariusze uczniowie z pilskich szkół: Salezjańskiego Gimnazjum i Liceum oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych.

Zobacz galerię zdjęć ze zbiórki na Jarmarku Wielkanocnym

Zarząd Towarzystwa składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, a także osobom, które włączyły się w organizację ww. zbiorki: Dyrektorowi Salezjańskiego Gimnazjum i Liceum w Pile (na ul. Dembowskiego) – ks. Jerzemu Workowi, Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile – p. Urszuli Mrall, opiekunkom wolontariuszy z obydwu szkół: – p. Alicji Załachowskiej i Julicie Jurdzińskiej, Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Pile, właścicielom PHU „Dawid” Parking Strzeżony na ul. Sikorskiego 82 w Pile, którzy wyrazili zgodę na bezpłatne parkowanie samochodu z materiałami organizacyjnymi dla wolontariuszy, oraz członkom Towarzystwa: p. Elenie Burdzie, p. Edwardowi Kurgunowi i p. Waldemarowi Krawczonkowi.

Wspomniana zbiórka została zorganizowana na mocy: decyzji Prezydenta Miasta Piły nr SOZK-VI.5311.1.2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. oraz decyzji Starosty Pilskiego nr WSK.5311.1.2013.IV z dnia 6 lutego 2013 r.