KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Zakaz odwiedzin pacjentów

12/03/2020

W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań
wywołanych koronawirusem oraz rosnącą liczbą
zachorowań na grypę wprowadza się

ZAKAZ ODWIEDZIN PACJENTÓW
W ZAKŁADZIE LECZNICZYM

pod nazwą „Hospicjum i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy”
w Pile przy ul. Królewskiej 8.

(art. 5 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta)

Informujemy, iż nadal i na bieżąco wymiana bielizny osobistej pacjentów
będzie odbywać się w recepcji zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Zakaz odwiedzin obowiązuje do odwołania.