KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Wyróżnienie dla pani Józefy Wiśniewskiej

19/09/2013

Wiceprezes Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile – pani Józefa Wiśniewska znalazła się w gronie wyróżnionych osób i odebrała specjalne podziękowania za działalność społeczną na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej “Caritas” przy parafii pw. Stanisława Kostki w Pile.

Wręczenie dyplomu miało miejsce podczas uroczystości 15-lecia wspomnianych WTZ-ów. Pani Wiśniewska otrzymała podziękowania z rąk opiekuna warsztatów ks. dr Władysława Nowickiego za trud włożony w powstanie warsztatów a także życzenia pomyślności, oraz by każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji, był źródłem motywacji do coraz lepszej pracy i wyższych celów.

Ksiądz proboszcz podkreślił także bardzo dobrą współpracę z Towarzystwem Pomocy Chorych, które w tym roku również obchodzi 15-lecie istnienia. Należy dodać, że wspomniane wyróżnienie, jest już kolejnym w dorobku pani Józefy Wiśniewskiej przyznanym za działalność społeczno-charytatywną na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.