KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Towarzystwo i hospicjum w „Barwach Wolontariatu”

03/12/2014

Wolontariusze Towarzystwa Pomocy Chorym (TPCH) im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile zajęli II miejsce w kategorii gmin w Ogólnopolskim Konkursie „Barwy Wolontariatu”, którego uroczyste rozstrzygnięcie miało miejsce w poniedziałek w Regionalnego Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile.

Towarzystwo Pomocy Chorym powstało w 1998 roku. Jego celem jest sprawowanie wszechstronnej opieki medycznej i społecznej nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi przewlekle lub terminalnie oraz ich rodzinami. Towarzystwo prowadzi Poradnię Opieki Paliatywnej w ramach której opieka hospicyjna prowadzona jest nad chorymi w ich domach. Podopiecznymi Towarzystwa są mieszkańcy powiatu pilskiego oraz ościennych powiatów Wielkopolski i województwa Zachodniopomorskiego. Zapewniana jest im opieka lekarska i pielęgniarska oraz prowadzona wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Towarzystwo organizuje również ogólno – usprawniające turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz spotkania stacjonarne i wyjazdowe, a także szkolenia i pielgrzymko – wycieczki dla wolontariuszy, sympatyków i członków ich rodzin. Celem jakie postawiło sobie Towarzystwo jest zebranie środków na budowę pierwszego hospicjum stacjonarnego w Pile.

W celu promocji idei hospicyjnej Towarzystwo od 2012 roku organizuje rozmaite akcje kulturalne mające promować tę szczytną ideę, w które włączają się wolontariusze. Wolontariuszami są nie tylko uczniowie pilskich szkół i uczelni (m.in. z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej, (popularna „Teatralna”), Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica („Nafta”), Salezjańskiego Gimnazjum i Liceum (na ul. Dembowskiego), Zespołu Szkół Gastronomicznych oraz Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica. Młodzi ludzie, podobnie jak członkowie Towarzystwa są zawsze gotowi do pomocy i działań na rzecz drugiego człowieka, ponieważ warto podkreślić, że to właśnie seniorzy – członkowie Towarzystwa niezwykle intensywnie angażują w charakterze wolontariuszy w prowadzone przez TPCH działania. Wśród szczególnie wyróżniających się osób należy wymienić: Pana Edwarda Kurguna, Pana Waldemara Krawczonka, Panią Barbarę Świergosz, Panią Halinę Balamę, Panią Annę Spek, Panią Zdzisławę Ratajczak, Panią Elżbietę Andrzejak oraz Panią Teresę Sidorowicz.

Zobacz galerię zdjęć z Barw Wolontariatu 2014

Wspomniani seniorzy często kwestują podczas zbiórek publicznych na rzecz budowy pilskiego hospicjum, robią to bez względu na warunki atmosferyczne. Można na nich zawsze liczyć, gdy bezpłatnie przewożą wszystkie rzeczy (banery, sztalugi, wizualizcję), które wykorzystywane są podczas zbiórek. To właśnie oni, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe, pomagają młodszym koleżankom i kolegom, np. w organizacji i przygotowaniu dokumentacji podczas sprzedaży cegiełek na rzecz budowy hospicjum (które to są drukami ścisłego zarachowania i wymagają specjalistycznej wiedzy) czy też np. służbą pomocą techniczną przy montażu i renowacji rozmaitych urządzeń wykorzystywanych przez Towarzystwo. Wspomniane osoby wielokrotnie uczestniczyły też w charakterze wolontariuszy w innowacyjnych akcjach promujących ideę hospicyjną (organizacji zbiórek, festynów, koncertów). Ich otwartość, życzliwości i podejmowane działania są niezwykle skuteczne i przyczyniają się do promocji pomysłu budowy pilskiego hospicjum oraz idei niesienia bezinteresownej pomocy.

W działania TPCH, włączają się jako wolontariusze także osoby nie będące jego członkami. Są to dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska, lek. med. Janina Kasprzak, które od 14 lat wykonują badania lekarskie uczestnikom turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez Towarzystwo, mgr Ewa Twardowska (logopeda) i mgr Wiesława Woźna (rehabilitantka), które od wielu lat przeprowadzają zajęcia dla członków Towarzystwa, korzystnie wpływając na rozwój psychiczny, fizyczny i nabywania nowych umiejętności ludzi starszych. W wolontariacie udziela się także córka jednego pracowników TPCH – Marta Kin, która często uczestniczy w zbiórkach publicznych i służy wszelką pomocą wszystkim potrzebującym.

Za wspomniane działania członkowie z Towarzystwa – odbierający nagrodę – Wiceprezes TPCH Pani Józefa Wiśniewska oraz reprezentujący wolontariuszy – Pan Edward Kurgun odebrali z rąk Prezydenta Miasta Piły okolicznościowe dyplomy i podziękowania. Za swoją pracę na rzecz innych zostali nagrodzeni burzą oklasków. Na gali obecnych było ponad stu wolontariuszy, którzy zostali nagrodzeni w różnych kategoriach, które wręczali m.in. Etatowy Członek Zarządu Eligiusz Komarowski, Prezydent Piły Pan dr Piotr Głowski i Przewodniczący Rady Miasta Piły Pan Rafał Zdzierela. Po odbiorze nagrody, na zakończenie uroczystości wystąpiła Pani Józefa Wiśniewska, która dziękując za wyróżnienie złożyła podziękowania wolontariuszom i ich opiekunom za ich bezinteresowną pomoc podczas organizacji zbiórek na rzecz budowy hospicjum w Pile oraz władzom lokalnym i regionalnym. Obecnym na gali dyrektorom placówek oświatowych (Pani Marii Kubicy, Pani Urszuli Mrall, Panu Markowi Święszkowskiemu), Prezesowi Andrzejowi Sadkowskiemu i Pani Grażynie Dobosz Szefom „Centrum Wolontariatu”, dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile – Pani Dorocie Urbańskiej oraz Prezydentowi i Członkowi Zarządu Starostwa wręczyła także pamiątkowe kalendarze TPCH na 2015 rok.