KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Niezwykła niedziela – spotkanie z Anną Dymną i koncert lekarzy

14/10/2015

Niedziela 4 października 2015 r. w Towarzystwie Pomocy Chorym im sł. Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile. Był to niezwykły dzień!

W godzinach rannych Zarząd Towarzystwa spotkał się z Panią Anną Dymną założycielką i Prezesem Fundacji, „Mimo wszystko”. Na spotkaniu przekazaliśmy informacje o naszych działaniach, w szczególności dot. budowy hospicjum stacjonarnego w Pile, natomiast Pani Anna Dymna podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami w pomaganiu potrzebującym oraz w jaki sposób i jakimi metodami, można pozyskiwać niezbędne fundusze. Dziękujemy Pani Ewie Kamińskiej z Regionalnego Centrum Kultury w Pile, za pilotowanie tego spotkania.

W godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy w niezwykłym koncercie lekarzy – muzyków tworzących Polską Orkiestrę Lekarzy.

Wspaniały koncert Orkiestry Lekarzy, to kolejna forma wspierania Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sł. Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w budowie pierwszego pilskiego hospicjum stacjonarnego w Pile.

Koncert, którego organizatorami była Polska Orkiestra Lekarzy i Dyrekcja Regionalnego Centrum Kultury w Pile, odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Piły Pana Piotra Głowskiego, Naczelnej i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Zobacz wszystkie zdjęcia z koncertu Polskiej Orkiestry Lekarzy

Wszystkim Artystom-lekarzom a szczególnie Pani Prezes dr Elżbiecie Czechowskiej – a zarazem pilskiej dr hematolog Zarząd i Członkowie Towarzystwa dziękują za otwartość i zaangażowanie w promowanie idei hospicyjnej w ten szczególny sposób, który spotkał się z owacyjnym przyjęciem przez zgromadzoną licznie publiczność.

Orkiestra zagrała Walca z filmu „Maskarada” A. Chaczaturiana, I koncert wiolonczelowy a-moll op. 33 C. Saint-Saens oraz „Carmen” suita orkiestrowa I, II G. Bizeta przy kilkukrotnym bisowaniu.

Zespołem dyrygował znakomity dyrygent, muzyk boliwijskiego pochodzenia wielkiej sławy Ruben Silva z Warszawy. Doskonałe aranżacje oraz bardzo wysoki poziom artystyczny wszystkich muzyków stanowią o niepowtarzalnym stylu tego zespołu i wielu jego sukcesach, zarówno wśród słuchaczy jak i krytyki muzycznej. Razem z lekarzami zagrali muzycy z Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile, a także wiolonczelista szczecinecki Antoni Orłowski, uczeń pani Kamili Wiśniewskiej-Czaji.

Osobne podziękowania należą się uczniom z pilskich szkół, którzy chętnie uczestniczyli w prowadzonej zbiórce przed i w przerwie koncertu m.in. Gimnazjum i Liceum Salezjańskiego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej i ich pedagogom.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki do puszek i sprzedaży cegiełek uzyskaliśmy wpływ 3.324,39 zł a dochód ze sprzedaży biletów wynosił 5.666,67 zł. Cała kwota ze zbiórki zostanie przeznaczona na rzecz budowy hospicjum.

Pomoc organizacyjna, kadrowa i techniczna Dyrekcji i pracowników Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile, pozwoliła zarówno artystom, widzom oraz członkom Towarzystwa i wolontariuszom poznać niezmierzoną otwartość ich serc. Bardzo dziękujemy i życzymy dalszej wzajemnej współpracy!