KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Nie tylko o budowie pilskiego hospicjum

20/03/2014

W sobotę 15 marca 2014 r. mieliśmy Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym podsumowaliśmy kolejny rok działalności, a także wybraliśmy nowy Zarząd Towarzystwa i ustaliliśmy kierunki działań na lata 2014-2017.

Spotkanie miało miejsce w zawsze gościnnym Domu Pomocy Społecznej w Pile i rozpoczęło się ono wspólną modlitwą, po której otworzono obrady. Podczas obrad przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Towarzystwa, Poradni Opieki Paliatywnej oraz działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego za 2013 rok.

Poszczególnym sprawozdaniom towarzyszył pokaz slajdów przedstawiający ubiegłoroczną działalność Towarzystwa. W 2013 roku odbyło się 16 posiedzeń Zarządu Towarzystwa podczas których Zarząd obradował i ustalał realizację zadań związanych z bieżąca działalnością oraz planami budowy hospicjum stacjonarnego w Pile.

Kontynuowano sprawowanie opieki hospicyjnej w domach chorych przez Poradnię Opieki Paliatywnej. Prowadzona była też wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, mieszcząca się (podobnie jak biuro Towarzystwa) w pomieszczeniach Podstawowej Szkoły Salezjańskiej im. Jana Pawła II na ul. Gen. Andersa 34. Poradnia Opieki Paliatywnej zajmowała się opieką nad chorymi w ich domach zapewniając im opiekę lekarską, pielęgniarską (z możliwością rehabilitacji) oraz pomoc psychologiczną i duchową w ramach podpisanego kontraktu z NFZ, obejmując swym działaniem chorych z Piły, Wyrzyska, Trzcianki, Czarnkowa, Chodzieży i Wałcza zatrudniając lekarzy, pielęgniarki, psychologów i rehabilitantów.

Zobacz galerię zdjęć z walnego zebrania

Podczas zebrania zaprezentowano ubiegłoroczne działania. A było ich naprawdę sporo.

Już z początkiem stycznia prezes Towarzystwa dr Paweł Wiszniewski wylicytował na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy koszulkę wolontariusza z logo TPCh z podpisami Eleni i Jej zespołu. Kilka dni później zorganizowany został koncert charytatywny podczas którego wystąpił pilski Chór “Halka” w towarzystwie solistów i orkiestry z koncertem kolęd i pastorałek, a dochód z tego występu został przeznaczony na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. Tydzień później na ten sam cel zbierano pieniądze podczas koncertu charytatywnego zespołu TSA, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA w Pile. W ramach organizacji Światowego Dnia Chorego 11 lutego członkowie i sympatycy Towarzystwa wzięli udział we mszach w kaplicy Szpitala Specjalistycznego i Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile.

W lutym Towarzystwo otrzymało także zgodę Starosty Pilskiego – Mirosława Mantaja na różne formy pozyskiwania środków na rzecz budowy pilskiego hospicjum na terenie całego Powiatu Pilskiego. Wówczas też Zarząd TPCh podpisał umowę ze Spółką z o.o. INGENIS w Poznaniu dotyczącą przygotowania Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie dla inwestycji pt. „Budowa hospicjum stacjonarnego w Pile”.

Na początku marca Zarząd i sympatycy Towarzystwa Pomocy Chorym dzięki życzliwości mł. insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej zorganizowali zbiórkę publiczną podczas V Turnieju Halowego w Piłce Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pile. W hali pilskiej PWSZ gdzie odbywał się Turniej, przygotowano specjalne stoisko ekspozycyjne, na którym można było obejrzeć wizualizację przyszłego hospicjum, otrzymać informację o Towarzystwie, dokonać pomiaru cukru we krwi i ciśnienia tętniczego, które wykonywały studentki Instytutu Ochrony Zdrowia pilskiej PWSZ, zakupić cegiełkę na rzecz budowy (o wartości 10, 20, 50 i 100 zł) czy też wrzucając datek do puszki skosztować wyśmienitych słodkości. Oprócz tego przed wielkim finałem miały miejsce licytacje na rzecz budowy hospicjum.

Kilka dni później, po kolejnym zebraniu członków Towarzystwa w Biurze Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile miała miejsce konferencja „Hospicjum to też życie”. Tematy poruszane podczas spotkania przybliżyły zebranym (mieszkańcom Piły, członkom i sympatykom TPCh, wolontariuszom) czym jest hospicjum, pozwoliły także uzmysłowić problemy i dylematy nie tylko personelu medycznego, ale też podopiecznych i ich rodzin czy opiekunów. W czasie przerwy w wykładach miał miejsce koncert zespołu wokalno-muzycznego pod kierunkiem Przemysława Wojnarowskiego.

Na przełomie kwietnia i maja oraz we wrześniu 2013 roku Zarząd Towarzystwa zorganizował 2 turnusy usprawniająco-rekreacyjne w Ośrodku Rehabilitacyjnym „Zagłębie” w Ustroniu Morskim dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Uczestnicy brali udział w zajęciach z terapii ruchowej, duchowej, psychologii, logopedii, poznawczej, turystyczno-kulturalnej i oświatowej. Realizacja zajęć na turnusach przyczyniła się do poprawy stanu zdrowia zarówno fizycznego i psychicznego jego uczestników a ich zadowolenie spowodowało zapisanie się na turnusy w roku obecnym.

Kolejną inicjatywą były majowe rekolekcje w Górce Klasztornej, których tematem wiodącym był „Rok wiary”. Wykłady i spotkania prowadzone były przez kustosza Sanktuarium Ks. Kazimierza Świderskiego, a wszyscy uczestnicy z ramienia Towarzystwa wzięli również udział w koncercie Ryszarda Rynkowskiego poświęconym Mamom.

W ostatnich dniach maja podczas spektaklu poetycko-muzycznego „Stawiając słowo zamiast muru”, który miał miejsce w sali widowiskowej Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile zorganizowano też zbiórkę na rzecz budowy pilskiego hospicjum stacjonarnego, a kolejne, już dwa tygodnie później podczas Pikniku Historycznego „Piła na skrzyżowaniu kultur” na pilskiej „Wyspie” oraz podczas Festynu Kupieckiego i Popołudnie z Pieśnią i Muzyką w Ujściu w ramach obchodów 600-lecia Miasta, gdzie miała miejsce pierwsza zbiórka publiczna na rzecz budowy hospicjum na terenie Powiatu Pilskiego. Natomiast pod koniec czerwca ośmiu członków Towarzystwa uczestniczyło w Diecezjalnej Pielgrzymce Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Wolontariuszy w Skrzatuszu.

Po wakacyjnej przerwie we wrześniu doszła do skutku pielgrzymko-wycieczka na trasie: Częstochowa – Ojcowski Park Narodowy – Kraków – Piekary – Góra św. Anny. Uczestniczyło w niej 28 osób, które miały możliwość podziwiać piękno architektury i przyrody. Całkowity koszt pielgrzymko wycieczki ponieśli jego uczestnicy i Towarzystwo. W październiku natomiast zorganizowano dwa koncerty charytatywne na rzecz budowy hospicjum. Pierwszy miał miejsce w pilskim Teatrze Miejskim, gdzie wystąpili artyści Teatru Muzycznego w Poznaniu (soliści: Karolina Garlińska-Ferenc, Anna Lasota, Anita Urban, Mirosław Kin, Jacek Ryś i Maciej Ogórkiewicz) wraz z 21-osobową orkiestrą pod dyrekcja Przemysława Neumanna. Muzycy podczas koncertu „Wciąż iść, aby sięgnąć do gwiazd” zaprezentowali 20 najpiękniejszych utworów ze świata operetki i musicalu, które zostały gorąco przyjęte przez publiczność. Podczas drugiego koncertu wystąpiła pilska grupa SLOVIAN’SKY (pod kierunkiem Mirosława Nalepy) wraz Przyjaciółmi i zespołem „KachY” z Regionalnego Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile. Na początku listopada członkowie i sympatycy Towarzystwa tradycyjnie już zbierali datki do puszek podczas zbiorek na cmentarzu komunalnym w Pile. We wszystkich zbiórkach brali udział członkowie Towarzystwa (zwłaszcza: Państwo Wanda i Edward Kurgunowie, Waldemar Krawczonek, Halina Balama, Zdzisława Ratajczak, Elżbieta Andrzejak i Anna Spek) oraz wolontariusze – uczniowie pilskich szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile (popularna „Teatralna”), Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile („Nafta”), Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile, Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Pile. W sumie w zbiórki zaangażowało się 133 wolontariuszy.

Znaczącym uznaniem dla organizowanych przedsięwzięć było przyjęcie patronatu przez Prezydenta Piły i Starostę Pilskiego. Wsparcie osobiste, finansowe wielu osób i firm pomogły w znakomity sposób zrealizować te formy zadań.

W ubiegłym roku kontynuowano także comiesięczne zajęcia integracyjno terapeutyczne, w których wzięło udział łącznie 281 osób, w tym jedno spotkanie plenerowe przy grillu w ogrodzie państwa Poślad. Pozostałe spotkania organizowane były w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej CARITAS przy parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pile (ul. Browarna 13).

Podczas zebrania wiceprezes Towarzystwa Józefa Wiśniewska złożyła podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w ubiegłoroczne inicjatywy: Państwu Pośladom za życzliwość i gościnę; policjantom ze Szkoły Policji w Pile (podinspektorowi Zbigniewowi Boguszowi i podkomisarzowi Michałowi Zielonce) za bardzo ciekawe zajęcia związane z bezpieczeństwem osób starszych i niepełnosprawnych; panom: Andrzejowi Boguckiemu i Eugeniuszowi Doboszowi za uświetnienie spotkań muzyką; Wiesławie Woźnej za przeprowadzenie zajęć związanych ze ćwiczeniami terapeutycznymi; Ewie Twardowskiej za zajęcia logopedyczne, dr Małgorzacie Wiszniewskiej i dr Pawłowi Wiszniewskiemu za opiekę medyczną podczas turnusów rehabilitacyjnych oraz wszystkim członkom i sympatykom za pomoc w organizowaniu tych spotkań i udział w inicjatywach Towarzystwa.

W ubiegłym roku Towarzystwo pogłębiło współpracę z mediami, poszerzono zakres internetowej informacji na stronie TPCH (www.tpch.pila.pl), a o wszystkich przedsięwzięciach informowano prasę, radio i telewizję. Za prowadzenie strony i działalności związanej z grafiką i oprawą wizualną działalności Towarzystwa szczególne podziękowania składamy dla Krzysztofa Juszczyka.

Rok 2013 był także kolejnym szczególnym okresem w zakresie działań na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. W 2013 Towarzystwo prowadziło szereg działań w zakresie wpłat 1% podatku dochodowego na rzecz TPCH i budowy hospicjum, w wyniku, czego 1.861 osób przekazało kwotę 101.510,51 zł.

W minionym roku przeprowadzono łącznie 12 zbiórek publicznych, podczas których pieniądze zbierane były do puszek kwestarskich przez wolontariuszy ubranych w żółte koszulki z logo TPCH.

Tym darczyńcom Towarzystwo dziękowało za okazane serce i wsparcie przybliżające budowę hospicjum.

Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań przystąpiono do głosowania nad udzieleniem Zarządowi absolutorium za rok 2013, które uzyskał jednogłośnie. Następnie przystąpiono do wyborów nowych władz Towarzystwa.

W wyniku głosowania nowy Zarząd uzyskał pełną akceptację zebranych.

Prezesem Towarzystwa Pomocy Chorym pozostał dr n. med. Paweł Wiszniewski, wiceprezesem Józefa Wiśniewska, II wiceprezesem Bogusław Mikita, skarbnikiem Teresa Stanios, sekretarzem Krystyna Bednarek, a członkami Zarządu: lek. med. Iwona Leśniewska oraz dr pielegn. Alicja Graczyk.

Po głosowaniu przedstawiono i zatwierdzono kierunki działalności Towarzystwa w latach 2014-2017, które przewidują rozpoczęcie budowy hospicjum stacjonarnego w Pile.

Ponadto Towarzystwo zamierza kontynuować w ramach działalności statutowej prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej, wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, organizację turnusów rehabilitacyjnych, Światowego Dnia Chorego w dniu 11 lutego, rekolekcji, konferencji tematycznych, pielgrzymko-wycieczek, szkoleń dla wolontariuszy pragnących opiekować się osobami chorymi i niepełnosprawnymi, comiesięcznych zajęć terapeutycznych, zintensyfikowanie działań organizacyjno-administracyjnych na rzecz pozyskania środków i funduszy na rzecz budowy hospicjum, pogłębienie kontaktów z władzami wojewódzkimi, powiatowymi i miejskimi oraz uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Członkowie Towarzystwa uważają, że realizowane zadania nie obejmują wszystkich potrzeb osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, stąd można wesprzeć nasze działania bowiem istnieje możliwość przekazania wpłat celowych, darowizn lub 1% podatku dochodowego.

Odpisu 1% podatku na rzecz TPCH jako organizacji pożytku publicznego można dokonać poprzez aplikację znajdującą się na stronie internetowej Towarzystwa.