KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Jubileusz 45-lecia małżeństwa Państwa Graczyków – zbiórka zamiast kwiatów

23/07/2019

W ostatnią sobotę, w dniu 20 lipca 2019 roku, swój Jubileusz 45-lecia małżeństwa przeżywali Państwo Alicja i Tadeusz Graczykowie.

Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej St. Leszczyńskiej w Pile dołącza się do najlepszych życzeń i gratulacji Dostojnym Jubilatom oraz wyraża wdzięczność za piękną ideę rezygnacji z kwiatów na rzecz dobrowolnej zbiórki pieniężnej na nasze hospicjum. Kwotę jaką zebrano to: 976,50 zł.

„AD MULTOS ANNOS Pani Alicjo i Panie Tadeuszu”!