KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

HOSPICJUM W POTRZEBIE!

11/08/2021

Drodzy Przyjaciele Pilskiego Hospicjum.

Prosimy o wsparcie stałe lub jednorazowe dla Hospicjum Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej St. Leszczyńskiej, 64-920 Piła, ul. Królewska 8

Numer konta 37 1020 3844 0000 1002 0050 1833

Ostatnie pół roku było dla Hospicjum bardzo trudnym okresem, gdyż mimo naszych wysiłków organizacyjnych notujemy spadek zasobów finansowych.

Wynikało to z niskiej stawki za pacjenta płaconego przez NFZ jak i złożonych przez Zarząd Towarzystwa wysokiego standardu opieki. Wysoki standard wiąże się z odpowiednią ilością fachowego personelu i sporymi kosztami osobowymi. Przez półtora roku działalności radziliśmy sobie całkiem dobrze dzięki zbiórkom publicznym, licznym darczyńcom, 1% podatku oraz uzyskując znaczne wsparcie finansowe.

Od kilku miesięcy pokrywamy niezbędne potrzeby z zasobów zgromadzonych w poprzednich latach.

Powyższa sytuacja jest wynikiem kilku czynników: związanych z pandemią Covid 19, brakiem zbiórek publicznych, imprez promujących naszą działalność, a także zmniejszenie wpłacanych kwot od darczyńców. Ponadto wzrost wynagrodzeń związany z podniesieniem płacy minimalnej dla opiekunów medycznych i personelu pomocniczego, wzrost kosztów nieosobowych związanych z ogólnym wzrostem cen.

Dokładne informacje o naszej działalności znajdziecie Państwo w sprawozdaniach merytorycznych jak i finansowych na stronie tpch.pila.pl lub Facebook.

Liczymy na dalsze wsparcie i dziękujemy za dotychczasową pomoc!