KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Hospicjum to też życie – relacja z konferencji

25/03/2013

Członkowie i sympatycy Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile oraz zaproszeni goście uczestniczyli w konferencji pt. “Hospicjum to też życie, która odbyła się w sobotę 23 marca w pilskim Biurze Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych. Wzięli w niej także udział m.in. Starosta Pilski – Mirosław Mantaj, Wicestarosta Pilski – Bogusław Mikita, Prezydent Miasta Piły – Piotr Głowski oraz Aleksandra Kowalska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Tematyka spotkania skupiona była wokół medycznych, filozoficznych i duchowych aspektów działalności hospicjum. Podczas konferencji niezwykle wzruszające wykłady (ilustrowane prezentacjami multimedialnymi) wygłosili specjaliści w dziedzinie opieki nad osobami terminalnie chorymi, opieki paliatywnej i funkcjonowania hospicjum. Byli wśród nich:

prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak
Opieka i leczenie cierpiących chorych w schyłkowym okresie życia“,

ks. Władysław Deryng
Czy umierającemu potrzebny jest Pan Bóg?“,

dr Anna Adamczyk
Jak uniknąć uporczywej terapii w opiece paliatywnej“,

dr Stefan Szary
Wartość i znaczenie prawdy w kontekście rozmowy z pacjentem terminalnie chorym“,

siostra Kinga-Krystyna Barbara Barzowska
Dar miłości: hospicjum św. Elżbiety w Złotowie“.

Piękne wykłady i prelekcje doskonale uzupełnił nastrojowy występ młodych artystów (Krzysztof Graczyk, Magdalena Kujawska, Magdalena Karcz, Sylwia Palińska, Aleksandra Szulc) ze Studia Piosenki Artystycznej Regionalnego Centrum Kultury “Fabryka Emocji” w Pile, którzy wystąpili pod kierunkiem Przemysław Wojnarowskiego.

W organizację konferencji zaangażowali się również uczniowie – wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
Starosta Pilski – Mirosław Mantaj
Prezydent Miasta Piły – Piotr Głowski.

Warto również dodać, że podczas spotkania sprzedawane były cegiełki wartościowe na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. W wyniku tego typu zbiórki zebrano na ten szczytny cel 150 zł. Wszystkim osobom składamy serdeczne podziękowania!

Zobacz więcej zdjęć z konferencji
– kliknij w poniższą mozaikę