KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

By czuć się bezpieczniej

26/11/2013

Podobnie jak rok temu w listopadzie, tak teraz po raz kolejny wykładowcy Szkoły Policji w Pile – podinspektor Zbigniew Bogusz i podkomisarz Michał Zielonka z Zakładu Służby Prewencyjnej wygłosili wykład dotyczący bezpieczeństwa seniorów. W spotkaniu z policjantami uczestniczyli członkowie i sympatycy naszego Towarzystwa.

Funkcjonariusze opowiedzieli o specyfice i metodach przestępstw dokonywanych na osobach starszych i samotnych. Udzielili rad i zaprezentowali algorytm postępowania w przypadku podejrzenia oszustwa. Omówili także zagadnienia związane z szeroko rozumianą prewencją kryminalną, wspomnieli m.in. o motywach, jakimi kierują się przestępcy czy też o nadal popularnych (mimo licznych ostrzeżeń) metodach oszustwa “na wnuczka” i “na urzędnika, policjanta, pracownika gazowni”.

Podczas spotkania podinsp. Zbigniew Bogusz i podkom. Michał Zielonka poruszyli też temat bezpieczeństwa seniorów w swoich mieszkaniach i zaapelowali o zacieśnianie więzi międzysąsiedzkich, poprzez utrzymywanie dobrych relacji z sąsiadami. Na zakończenie zgromadzeni obejrzeli fragment filmu, zrealizowanego w studiu dydaktycznym Szkoły, a poświęconego oszustwom.

Po prelekcji jej uczestnicy zadawali jeszcze wiele pytań dotyczących zagrożeń, na jakie są narażeni w miejscu zamieszkania oraz w przestrzeni publicznej. Za przeprowadzony wykład policjanci otrzymali oklaski oraz podziękowania od wiceprezes Towarzystwa p. Józefy Wiśniewskiej.