KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Odszedł do wieczności śp. Ksiądz Kanonik Leonard Zych

20/11/2018

W minioną sobotę, 17 listopada 2018 r. odszedł do wieczności śp. Ksiądz Kanonik Leonard Zych, współtwórca i wieloletni Honorowy Członek Naszego Towarzystwa.

Pamiętamy Go jako Człowieka mocno zaangażowanego w działalność charytatywną i opiekuńczą, pełnego pomysłowości oraz niewyczerpanej energii a nadto wiary w osiągnięcie zamierzonych celów, zarażając innych swoich swoimi pomysłami i otwartością serca.

Dzięki Niemu lepiej mogliśmy nabyć wielu umiejętności pomagania niepełnosprawnym, chorym i cierpiącym oraz ich rodzinom.

Wszystkim nam będzie bardzo brakować ks. Leonarda Zycha.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd, Członkowie i Pracownicy Towarzystwa Pomocy Chorym
im. Sługi Bożej St. Leszczyńskiej w Pile.