Logo TPCh

Podaruj
1% podatku

dla hospicjum
w Pile

pomagam.pl/
hospicjumwpile

Broszurka
– krótko o nas

Wspiera nas

Witamy na naszej stronie internetowej!

napisał(a) admin dnia 25/02/2012

Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. B. Stanisławy Leszczyńskiej od 1998 roku zapewnia wszechstronną opiekę medyczną i społeczną nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi przewlekle lub terminalnie oraz wspiera swoją wiedzą ich rodziny. Z naszej pomocy korzystają zarówno mieszkańcy miasta Piły i powiatu pilskiego oraz sąsiadujących powiatów Wielkopolski.

Jeśli szukasz pomocy lub odpowiedzi na niełatwe pytania to dowiedz się więcej o nas lub po prostu poczytaj jak możemy Tobie pomóc? Jeśli chciałbyś nas wesprzeć to zapraszamy na stronę o tym jak można nam pomóc, to proste, nic trudnego a jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą formę wsparcia, która czyni świat lepszym miejscem życia dla ludzi zmagających się z chorobą i niepełnosprawnością.

Zaś poniżej będziemy umieszczać najnowsze wiadomości o naszych inicjatywach i planach.


Dodaj komentarz

Zieleń dla hospicjum

napisał(a) admin dnia 20/03/2019

Kilkadziesiąt osób chwyciło za szpadle, grabie i sadzonki. Dzięki nim teren przy hospicjum stacjonarnym w Pile wkrótce się zazieleni.

Akcję zainicjowali właściciele gospodarstwa ekologicznego Lawendowy Len.

Postanowiliśmy z mężem, że dołożymy swoją cegiełkę i ufundujemy teren zieleni wokół pilskiego hospicjum. Chcemy stworzyć strefę ogrodową – taką, która będzie kwitła, tętniła życiem, uspokajała i cieszyła wszystkie zmysły. By był to teren przyjazny dla pacjentów hospicjum – mówi inicjatorka akcji “Zieleń dla hospicjum”, Anna Fonferek-Jendrysiak.

Inicjatorzy akcji przekazali na ten cel ponad tysiąc sadzonek drzew i krzewów i do wspólnego zazieleniania terenów przy hospicjum zaprosili wszystkich chętnych, tworząc wydarzenie na Facebooku. Na apel odpowiedziało kilkadziesiąt osób. W niedzielę 17 marca chwycili za szpadle i grabki i urządzali teren przy hospicjum.

Cieszy nas, że tak dużo osób włączyło się w te działania. Wolontariusze będą nam też potrzebni, gdy hospicjum już rozpocznie działalność – mówi prezes Towarzystwa Pomocy Chorym w Pile, dr Paweł Wiszniewski.

Hospicjum stacjonarne przy ulicy Królewskiej w Pile jest już na etapie urządzania. Pierwszych podopiecznych placówka ma przyjąć w połowie roku.

Cały czas potrzebne jest finansowe wsparcie na działalność hospicjum. informacje o tym jak można pomóc znajdziecie na stronie internetowej Towarzystwa Pomocy Chorym w Pile.

Źródło tekstu i zdjęcia: Życie Piły / zycie.pila.pl

Dodaj komentarz

Pielgrzymko-wycieczka na Mazury

napisał(a) admin dnia 18/03/2019

Zapraszamy do udziału w pielgrzymko-wycieczce na Mazury, program poniżej.

Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału!

Dodaj komentarz

Walne Zebranie w 2019 r.

napisał(a) admin dnia 15/03/2019

W dniu 9 marca 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Zarządu i Członków Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej St. Leszczyńskiej w Pile.

Podczas zebrania w auli Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pile, przedstawiono m.in. nowy plan pracy na rok 2019 oraz zapoznano ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym z całokształtu działalności Towarzystwa za 2018 rok.

Na ręce Dyrektora Szkoły Ks. Szymona Kasprzaka składamy serdeczne podziękowania za umożliwienie zorganizowania zebrania, a pracownikom administracyjnym za pomoc w przygotowaniu auli.

Zarząd
Towarzystwa Pomocy Chorym
im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile

 

Dodaj komentarz

Dary od Tpay.com z Poznania oraz od Polskie Zakłady Zbożowe w Wałczu

napisał(a) admin dnia 5/03/2019

Na ręce Pana Prezesa Tpay.com PAWŁA DZIAŁAKA oraz Pana Prezesa Polskie Zakłady Zbożowe MARIANA PŁÓCIENNIKA składamy serdeczne podziękowania i wyrazy głębokiego uszanowania za okazaną życzliwość i hojność wyrażoną w postaci przekazanej nam darowizny pieniężnej w kwocie 12.325,62 zł przez firmę Tpay.com z Poznania oraz darowizny pieniężnej w wysokości 6.900 zł przez firmę Polskie Zakłady Zbożowe w Wałczu.

Życzymy Panom wszystkiego, co najlepsze, co dobre i miłe, co budzi wdzięczność u drugiego człowieka.

Z wyrazami głębokiego szacunku
Zarząd Towarzystwa

Dodaj komentarz

20 lat Towarzystwa Pomocy Chorym

napisał(a) admin dnia 5/03/2019

Historia Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile sięga 20 lat. To historia budowania hospicjum z cegiełek ludzkiej życzliwości i dobroci serca.

Nasz Ordynariusz Ks. Biskup Edward Dajczak nazwał tę budowę „spotkaniem miłości objawionej bliźniemu”. Dzięki stałej życzliwości ludzi dobrej woli i dobrego serca możemy powiedzieć, że pilskie hospicjum ma nie tylko piękne mury, ale jest zbudowane z pięknych i wrażliwych ludzkich serc.

Dodaj komentarz

Kondolencje dla rodziny pana Szperkowskiego

napisał(a) admin dnia 5/03/2019

Rodzinie śp. Pana Szperkowskiego składamy wyrazy smutku i współczucia.

Wszystkim, którzy uczestnicząc w uroczystościach pogrzebowych w Wałczu wsparli ofiara finansową ideę budowy i wyposażenia hospicjum w Pile w wysokości 1.204,50 zł składamy podziękowanie, wdzięczność i szacunek.

Zarząd, Członkowie i Pracownicy Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej St. Leszczyńskiej w Pile.

Dodaj komentarz

28 luty TŁUSTY CZWARTEK

napisał(a) admin dnia 28/02/2019

Miło nam poinformować o wsparciu jakie zostało nam przekazane od Stowarzyszenia Patriotyczna Brać oraz Stowarzyszenia Europa Donna. Było to wsparcie pieniężne wysokości po 5.000 zł od każdej Organizacji.

Te dary przybliżają nas do zakończenia realizacji marzenia jakim jest wyposażenie w niezbędny sprzęt hospicjum wraz z ZOLem w Naszym mieście.

Każde wsparcie ma dla nas wielki rozmiar i przyjmowane jest z wdzięcznością. Jeszcze raz dziękujemy!

Dodaj komentarz

Wizyta rodzinna w Hospicjum

napisał(a) admin dnia 28/02/2019

To była niesamowita wizyta. Zaprosiliśmy do wybudowanego hospicjum naszych najbliższych aby mogli zobaczyć efekt naszej pracy. Myślę że po tej wizycie wybaczą nam czas który poświęcamy dla towarzystwa.

Dziękujemy bardzo Hubertowi Sury za przekazanie zebranych monet na rzecz hospicjum. Hubert jesteś wielki.

Dodaj komentarz

Pomyślne plony pod koniec lutego

napisał(a) admin dnia 28/02/2019

Ubiegły tydzień obfitował w pomyślne plony dla naszego przedsięwzięcia. Odbyły się trzy imprezy podczas których tradycyjnie zbierano pieniądze na wyposażenie hospicjum.

Pierwsza miała miejsce w piątek, 22 lutego 2019 r., w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile, podczas Koncertu Galowego w wykonaniu uczniów i nauczycieli pilskiej szkoły muzycznej oraz Chóru Akademickiego PWSZ w Pile.

fot. pila.pl

Druga odbyła się w sobotę podczas balu karnawałowego zorganizowanego przez ks. Antoniego Tofila, Proboszcza Parafii św. Stanisława Kostki, gdzie odbyła się licytacja przedmiotów ofiarowanych przez władze miasta Piły i Słupska oraz ks. Biskupa Edwarda Dajczaka i pojedynczych darczyńców.

Natomiast trzecia impreza miała miejsce w niedzielę, w kościele św. Antoniego w Pile. Łączna kwota uzyskana z imprez to 11.506,62 zł.

Dodaj komentarz

Warunki przyjęcia w Hospicjum i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Pile

napisał(a) admin dnia 20/02/2019

Jakie warunki winien spełniać chory, aby mógł korzystać ze stacjonarnej opieki w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym lub w Hospicjum w Pile

Hospicjum w Pile będzie przyjmować pacjentów w ramach trzech kontraktów z NFZ. Największą (docelowo 30 łóżek) to grupą chorych to pacjenci przyjmowani do tzw. Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego, 5 łóżek przeznaczonych jest na Hospicjum Stacjonarne i 5 łóżek na Hospicjum dla dzieci.

Do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego może zostać przyjęty pacjent wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, u którego rozpoznano chorobę przewlekłą i który uzyskał 40 punktów lub mniej w ocenie zmodyfikowaną skalą Barthel.

Powyższej oceny dokonuje lekarz i pielęgniarka w dniu przyjęcia pacjenta oraz na koniec każdego miesiąca.

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie może być przyjęty pacjent: z zaawansowaną chorobą nowotworową, chorobą psychiczną lub uzależnieniem.

Do stacjonarnych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych nie mogą być przyjęte osoby kwalifikujące się do Domów Opieki Społecznej, które powinny być objęte opieką z powodu trudnej sytuacji socjalnej. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie jest domem pomocy społecznej, stąd nie mogą w nim przebywać osoby, dla których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje pobyty pacjentów ocenionych wyłącznie do 40 pkt wg skali Barthela, z wyłączeniem kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Jak wygląda kwestia odpłatności za pobyt pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym?

Zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Wysokość opłaty ustala kierownik zakładu opiekuńczego. Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wysokość opłaty ustala się w wysokości: 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu.

Pobyt w Hospicjum – Opiece paliatywnej i Hospicjum dla dzieci jest w całości refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Skala Barthela:

1. SPOŻYWANIE POSIŁKÓW

0 – chory nie jest w stanie samodzielnie jeść
5 – potrzebuje pomocy w krajaniu nalewaniu smarowaniu
10 – osoba jest samodzielna

2. PRZEMIESZCZANIE SIĘ

0 – chory nie jest w stanie przemieszczać się, nie utrzymuje równowagi przy siedzeniu
5 – chory potrzebuje większej pomocy fizycznej, potrzebna jest jedna lub dwie osoby
10 – potrzebna jest mniejsza pomoc słowna lub fizyczna
15 – osoba jest samodzielna

3. UTRZYMANIE HIGIENY OSOBISTEJ

0 – chory potrzebuje pomocy przy czynnościach osobistych
5 – chory jest niezależny przy myciu twarzy, czesaniu się , myciu zębów (z zapewnionymi pomocami)

4. KORZYSTANIE Z TOALETY

0 – osoba zależna
5 – potrzebuje trochę pomocy, ale może zrobić coś samodzielnie
10 – chory jest niezależny

5. MYCIE, KĄPIEL CAŁEGO CIAŁA

0 – chory zależny
5 – niezależny

6. PORUSZANIE SIĘ (PO POWIERZCHNIACH PŁASKICH)

0 – nie porusza się lub < 50 m 5 – niezależny na wózku (wliczając zakręty) > 50 m
10 – spacery z pomocą (słowną lub fizyczną) jednej osoby > 50m
15 – niezależny (ale może potrzebować pewnej pomocy np. laski) > 50m

7. WCHODZENIE I SCHODZENIE PO SCHODACH

0 – chory nie jest w stanie
5 – potrzebuje pomocy (słownej, fizycznej, przenoszenia)
10 – samodzielny

8. UBIERANIE SIĘ I ROZBIERANIE

0 – osoba zależna
5 – potrzebuje pomocy, ale może wykonać połowę bez pomocy
10 – osoba niezależna (przy zapinaniu guzików, zamka, wiązaniu sznurowadeł)

9. KONTROLA STOLCA/ZWIERACZA ODBYTU

0 – chory nie panuje nad oddawaniem stolca lub potrzebuje lewatywy
5 – sporadycznie bezwiednie oddaje stolec
10 – kontroluje oddawanie stolca

10. KONTROLOWANIE MOCZU/ZWIERACZA PĘCHERZA MOCZOWEGO

0 – chory nie panuje nad oddawaniem moczu lub jest cewnikowany i przez to niesamodzielny
5 – czasami popuszcza mocz
10 – kontroluje oddawanie moczu

Z Hospicjum z opieki paliatywnej będą mogli korzystać pacjenci w ostatnim stadium chorób wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i wymagających tylko leczenia paliatywnego, ale niekwalifikujących się do intensywnego leczenia przyczynowego

  1. Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności HIV
  2. Nowotwory
  3. Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
  4. Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
  5. Stwardnienie rozsiane
  6. Kardiomiopatia
  7. Niewydolność oddechowa
  8. Owrzodzenia odleżynowe
Dodaj komentarz