Logo TPCh

HOSPICJUM
w potrzebie
- prosimy
o pomoc!

Wnioski
do pobrania

Broszurka
– krótko o nas

Wspiera nas

Archive of articles classified as' "O nas"

Back home

Operowali dźwiękami – relacja “Gościa Niedzielnego”

23/10/2015

Na co dzień posługują się stetoskopami, strzykawkami czy skalpelami, ale równie sprawnie operują instrumentami… muzycznymi. Polska orkiestra lekarzy zagrała w Pile na rzecz powstającego tam hospicjum stacjonarnego – relacja Karoliny Pawłoskiej z koncertu lekarzy na łamach październikowego numeru czasopisma Gość Niedzielny – edycja koszalińsko-kołobrzeska.

Skrócona relacja w wydaniu papierowym:

Pełna relacja w wydaniu internetowym:

www.koszalin.gosc.pl/doc/2742980.Muzyczna-operacja-otwierania-serc

No Comments

Zebranie sprawozdawcze TPCH

21/03/2015

W auli Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pile odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze Członków Towarzystwa Pomocy Chorym (TPCH) im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Podczas zebrania podsumowano ubiegły rok działalności Towarzystwa oraz ustalono zadania na rok bieżący a wynikające z wieloletniego planu pracy.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem przybyłych przez prezesa Towarzystwa dr n. med. Pawła Wiszniewskiego oraz Wiceprezes p. Józefę Wiśniewska, która poprowadziła wspólną modlitwę. Dziękując za znaczny wkład w działania realizowane w roku ubiegłym uroczyście rozdano dyplomy dla wyróżniających się członków Towarzystwa, wolontariuszy, którzy zostali wyróżnieni podczas miejskiego finału ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu” (p. Edward Kurgun, p. Waldemar Krawczonek, p. Barbara Świergosz, p. Halina Balana, p. Anna Spek, p. Zdzisława Ratajczak, p. Elżbieta Andrzejak oraz p. Teresa Sidorowicz).

Następnie przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe z: całokształtu działalności Towarzystwa, z działań na rzecz budowy pierwszego hospicjum stacjonarnego w Pile, z  działalności, Poradni Opieki Paliatywnej i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Wystąpieniom Towarzystwa prezentacja multimedialna obrazująca działania podejmowane przez Towarzystwo w ubiegłym roku.

Zobacz galerię zdjęć z Walnego Zebrania 15 marca 2015 roku

W 2014 roku odbyło się 15 posiedzeń Zarządu Towarzystwa, podczas których Zarząd ustalał realizację zadań związanych z bieżąca działalnością oraz planami budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. Kontynuowano sprawowanie opieki hospicyjnej w domach chorych przez Poradnię Opieki Paliatywnej. Prowadzona była też wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, mieszcząca się od niedawna na Alei Powstańców Wielkopolskich 62 w Pile (niedaleko marketu „Biedronka”).

Jak relacjonowała wiceprezes Wiśniewska w minionym roku członkowie i zarząd Towarzystwa uczestniczyli w przygotowaniach i obchodach XXII Światowego Dnia Chorego, które miały miejsce 11 lutego w pilskim Szpitalu Specjalistycznym. Temu dniu, patronował biblijny cytat „Wiara i miłosierdzie: My także winniśmy oddać życie za braci” (1J3,16) a kapelan Szpitala ks. Józef Balawander poprowadził uroczystość w odnowionej kaplicy szpitalnej a po mszy św.  odbyło się spotkanie przy kawie i pączkach.

Miesiąc później Towarzystwo zorganizowało konferencję „Etyka w opiece nad chorym”, która miała miejsce w salach Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych.  Konferencja rozpoczęła się koncertem w wykonaniu młodzieży i pedagogów Zespołu Szkół Muzycznych im Fryderyka Chopina w Pile. Następnie odbyły się wykłady: dr piel Alicji Graczyk „Godność człowieka drogowskazem zawodowym pracownika medycznego”; lek. Pawła Jaranowskiego „Z zaułka uporczywej terapii na drogę opieki paliatywnej”; lek. Agnieszki Jalowskiej „Tajemnica lekarska” i dra Stefana Szarego „Medycyna paliatywna w trosce o godne człowieczeństwo”.

Dzięki sponsorom  możliwy był poczęstunek dla uczestników konferencji. Dużą pomoc w organizacji jej udzielili pracownicy BWAiUP oraz wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile („Teatralna”). W przedsięwzięciu wzięło udział 65 osób.

W minionym roku Towarzystwo zorganizowało i prowadziło 2 turnusy usprawniająco – rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Odbyły się one w dniach 10 – 23 maja i 13 – 26 września w Ustroniu Morskim i wzięło w nich udział 76 osób. 27 osób korzystało z dofinansowań funduszy PFRON przyznawane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, a dwie osoby dodatkowe otrzymały dofinansowanie z tytułu uczestnictwa

w realizowanym projekcie „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Obornickiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Jak podkreśliła przedstawiająca sprawozdanie Wiceprezes Towarzystwa p. Józefa Wiśniewska: „Wyrazy szczególnego podziękowania należą się lekarzom badającym  uczestników turnusów zarówno na początku jak i na końcu ich trwania, tj. doc. dr habilit. Małgorzacie Wiszniewskiej, dr Janinie Kasprzak  oraz dr n. med. Pawłowi Wiszniewskiemu”.

W dniu 16 kwietnia ub. została zawarta umowa Nr 2/2014 o uruchomienie i wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pomiędzy Panem Mirosławem Mantajem – ówczesnym Starostą Pilskim, a Towarzystwem reprezentowanym przez Panie: Józefę Wiśniewską i Teresę Stanios. W wyniku podpisania ww. umowy zakupiono: zestaw komputerowy, drukarkę laserową, drukarkę atramentową, kserokopiarkę, szafę na dokumenty zamykaną, szafę zamykaną metalową, biurko i fotel łącznie na kwotę 13.349,09 zł (we wrześniu otrzymano zwrot kosztów w tej wysokości). Z zasobów finansowych Towarzystwa zakupiono wymagany system operacyjny tj. oprogramowanie komputerowe. Dzięki tej pomocy możliwe było utworzenie nowego stanowiska pracy dla pracownika administracyjno-księgowego, którego zatrudniono w dniu 20 sierpnia 2014 r, a został nim księgowy Pan mgr Marek Fons.

Zobacz galerię zdjęć z Walnego Zebrania 15 marca 2015 roku

W dniach 13- 15 czerwca Towarzystwo jak co roku było organizatorem rekolekcji w Górce Klasztornej z wiodącą tematyką „Modlitwa”. Znakomite prowadzenie, atmosfera stworzona przez księży Misjonarzy św. Rodziny oraz warunki  noclegowe  i wyżywienie  spełniły oczekiwania uczestników.  Rozważania prowadzone były przez Kustosza Sanktuarium Ks. Kazimierza Świderski.

Kontynuowano comiesięczne spotkania integracyjne o charakterze stacjonarnym w drugi piątek i trzeci czwartek miesiąca, które odbywały się w budynku CARITAS Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Pile (ul. Browarna 13) i wzięło w nich udział łącznie 396 osób. Część tych spotkań połączona była z zajęciami terapeutyczno rehabilitacyjnymi prowadzonymi przez logopedę, rehabilitanta i lekarza.  W okresie letnim  odbyło się  spotkanie plenerowe przy grillu w ogrodzie Państwa Pośladów (spotkanie  to  miało charakter muzykoterapii przy akompaniamencie akordeonisty  Eugeniusza Dobosza).

W drugi piątek miesiąca prowadzone były adoracje Najświętszego Sakramentu, z modlitwami za chorych, zmarłych, o pokój na świecie oraz  w sprawie realizacji budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. Odbyły się też spotkania: walentynkowe w dniu 14 lutego, uczestniczyło w nim 28 osób; Wielkanocne w dniu (11 kwietnia – 27 osób) i Opłatkowe (18 grudnia, w którym udział wzięło 40 osób). Jak dodała Wiceprezes Wiśniewska: „poczęstunek przygotowywali uczestnicy spotkań, ostatnie spotkanie/opłatkowe/ odbyło się w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile.

W 2014 roku Zarząd i członkowie Towarzystwa współtworzyli i organizowali grupy osób niepełnosprawnych, które uczestniczyły w zajęciach rehabilitacyjnych w pilskim DPSie. Grupa ta liczyła 20 osób z schorzeniami neurologicznymi. Zajęcia rehabilitacyjne trwały przez 10 dni roboczych i odbywały się od poniedziałku do piątku. Każdy z uczestników miał wykonywane trzy zabiegi dziennie pod okiem doświadczonego rehabilitanta.

W podziękowaniu dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w różnych formach wspomagali działalność statutową Towarzystwa, w tym budowę pierwszego hospicjum stacjonarnego w Pile zorganizowano dwa koncerty, jeden w czerwcu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile z udziałem studentów i wykładowców Akademii Muzycznej w Poznaniu, drugi w październiku w Teatrze Miejskim w Pile.

W dalszej części spotkania, przypomniano, że na podstawie umowy U37/ROPS/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. realizowano zadanie publiczne pod tytułem „Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym i termalnie chorym poprzez działalność hospicyjną lub wolontariat szpitalny”, wg. projektu pod tytułem „Hospicjum domowe”,– Dyrektora Regionalnego Realizowanym projektem objęto 35 beneficjentów w tym 5 osób niepełnosprawnych i 30 w stanie terminalnym. Doliczając choćby tylko jedną osobę z grona najbliższej rodziny lub opiekunów zajmujących się chorymi, a będących podmiotem opieki hospicyjnej, faktyczną formą pomocy objęto 60 osób.

Ważnym wydarzeniem było podpisanie umowy notarialnej „A” Nr 5111/2014 z dnia 17 września ub. pomiędzy Prezydentem Miasta Piły p. Piotrem Głowskim – reprezentującym Gminę Piła, a Pawłem Wiszniewskim i p. Józefę Wiśniewską reprezentujących Towarzystwo, w wyniku której, TPCH stało się właścicielami niezabudowanej działki przy ulicy Królewskiej nr geodezyjny 178 o  powierzchni 0,8289 ha nabywając ją za 14.340,57 zł. Na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XLVI/594/14 z dnia 27 maja 2014 roku Towarzystwo mogło nabyć tą nieruchomość w drodze bezprzetargowej za 1 procent wartości szacunkowej.

W dalszej części sprawozdania przypomniano, że 1 grudnia 2014 r. podczas gali Ogólnopolskiego Konkursu „Barwy Wolontariatu” Towarzystwo Pomocy Chorym zostało docenione przez Kapitułę i stało się laureatem II miejsca gminnego konkursu „Barwy Wolontariatu”, a 9 członków TPCH wyróżniono dyplomami. W uroczystości uczestniczyli p. Józefa Wiśniewska, p. Teresa Stanios i p. Edward Kurgun. Warto również dodać, że niedawno przy Prezydencie Piły powołany został organ doradczy – Rada Seniorów, w której z ramienia Towarzystwa uczestniczy ww. p. Edward Kurgun.

Wiele przedsięwzięć organizowanych w ubiegłym roku przez Towarzystwo Pomocy Chorym wspieranych było zarówno przez osoby fizyczne, ale przede wszystkim przez lokalne organy administracji terenowej tj. Radę Miasta i Prezydenta Miasta Piły, Starostwo Powiatowe i Starostę, Centrum Wolontariatu, Dyrekcje Szkół, Dyrekcję DPS-u, Dyrekcję Teatru Miejskiego w Pile, Rektorów Szkół Wyższych oraz przez firmy i instytucje. Wszystkim pomagającym przekazane zostały pisemne podziękowania od Zarządu TPCH.

Rok 2014 był także kolejnym bardzo szczególnym w zakresie zadań realizowanych na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. Towarzystwo organizowało różne formy aktywności (kulturalno – artystycznej, edukacyjnej, sportowo – rekreacyjnej), które pozwoliły na promocję idei hospicyjnej oraz prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz budowy pilskiego hospicjum i zebrania niezbędnych kwot dających podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne.

Towarzystwo prowadziło szeroko zakrojoną akcję informującą o swojej działalności oraz akcjach propagujących budowę hospicjum (były to np. informacje w autobusach MZK, plakaty w budynkach mieszkalnych, na witrynach sklepowych i zakładach usługowych, instytucjach, stowarzyszeniach, przychodniach, uczelniach itp., kalendarze z wizerunkiem projektowanego hospicjum, banery zlokalizowane w miejscach publicznych, prezentacje Towarzystwa poprzez wizualizacje na pokazach i imprezach sportowo – kulturalnych, artykuły prasowe i informacje radiowo – telewizyjne, ulotki z danymi o towarzystwie i możliwości odpisu 1 procenta podatku dochodowego, wystąpienia do różnych firm i instytucji o wsparcie finansowe i rzeczowe). W wyniku tych działań: przekazano na rzecz Towarzystwa kwotę 122.690,18 zł. wpłat 1% podatku dochodowego (podziękowania dla darczyńców zostały przekazane w komunikacie prasowym w lokalnych gazetach i mediach) oraz zorganizowano 13 zbiórek publicznych, w trakcie których kwestowali zarówno członkowie Towarzystwa jak i liczni wolontariusze ubrani w żółte koszulki TPCH w wyniku czego uzyskano kwotę 41. 573,12 zł. (Koszt wybudowania pilskiego hospicjum to kwota około 7 mln zł). Wspomniane zbiórki odbywały się m.in. podczas: koncertu Chóru „Halka” z Regionalnego Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile VI Turnieju Halowego w Piłce Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pile Koncertu Grupy „Another PINK FLOYD” ,II Pilskiego Jarmarku Wielkanocnego); Agro – Targów 2014 i Krajowej Wystawy Miasto-Ogród; koncertu charytatywnego „Sen nocy letniej czyli najpiękniejsze pieśni, arie i duety w wykonaniu młodych talentów z Akademii Muzycznej w Poznaniu”; VIII Mistrzostw Piły w Kolarstwie Szosowym; Festynu Rodzinnego „Wokół powideł i pieczonego ziemniaka” oraz akcji „Przygarnij Burka”, akcji „Pasaże TESCO – poznaj bliskiego sąsiada”; koncertu charytatywnego na rzecz budowy pilskiego hospicjum „Klezmerzy, Cyganie, Muzykanci. Muzyka drogi”; na terenie Cmentarza Komunalnego w Pile; „I Ekumenicznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek pilskich chórów parafialnych”; koncertu charytatywnego najpiękniejszych kolęd i pastorałek „Nad Betlejem w ciemną noc” w wykonaniu chórów: „Halka” z Regionalnego Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile (po raz kolejny) oraz „Gromada” ze Starej Wiśniewki wraz z solistami i orkiestrą oraz

warto również dodać, że w wyniku otwarcia w dniu 29 grudnia 2014 r. skarbony kwestorskiej znajdującej w Galerii Handlowej „IBI” w Pile, oraz puszek kwestorskich ustawionych w: Cukierni „Staropolska” w Pile (2 puszki), Klubie Muzycznego „Scena” w Pile (Aleja Piastów 15), Studiu Urody „Estetica” w Pile (ul. Wawelska 8), Wyższej Szkoły Biznesu w Pile (ul. Sikorskiego 9), Biurze Podróży „Intertour” Spółka Jawna w Pile (ul. 1-go Maja 5) uzyskano na rzecz budowy hospicjum w Pile kwotę 2.288, 92 zł

Prowadzone działania, a zwłaszcza ww. zbiórki nie mogłyby przynieść takich efektów medialnych i finansowych gdyby nie praca wolontariuszy (uczniów pilskich szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej („Teatralna”), Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica („Nafta”), Zespołu Szkół Ekonomicznych, Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Salezjańskiego, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich oraz Stowarzyszenia „Centrum Wolontariatu”) oraz coraz liczniejsze zaangażowanie członków Towarzystwa. Wszystkim darczyńcom i wolontariuszom zostały przekazane podziękowania.

W ubiegłym roku Towarzystwo pogłębiło także współpracę z mediami, poszerzono zakres internetowej informacji na stronie TPCH (www.tpch.pila.pl), a o wszystkich przedsięwzięciach informowano prasę, radio i telewizję. Za prowadzenie strony i działalności związanej z grafiką i oprawą wizualną działań Towarzystwa szczególne podziękowania Wiceprezes Wiśniewska skierowała do p. Krzysztofa Juszczyka (wolontariusza).

Podczas spotkania wystąpił także p. Jerzy Wołoszyński, który zapoznał zebranych z aktualnym stanem prac związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych na budowę pilskiego hospicjum.

Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań przystąpiono do głosowania nad udzieleniem Zarządowi absolutorium za rok 2014, które to uzyskał jednogłośnie. Po głosowaniu przedstawiono i zatwierdzono program pracy Towarzystwa na 2015 rok Przewidują one kontynuowanie w ramach działalności statutowej prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej, wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, organizację turnusów rehabilitacyjnych, obchodów świąt okolicznościowych, rekolekcji, konferencji tematycznych, pielgrzymko-wycieczek, comiesięcznych zajęć terapeutycznych, zintensyfikowanie działań organizacyjno-administracyjnych na rzecz pozyskania środków i funduszy na rzecz budowy hospicjum, pogłębienie kontaktów z władzami wojewódzkimi, powiatowymi i miejskimi, mediami oraz uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Ważnym elementem działalności TPCH, będzie także promocja idei hospicyjnej poprzez możliwość przekazania wpłat celowych, darowizn, a także 1% podatku na budowę hospicjum w Pile, której to czynności można dokonać poprzez aplikację znajdującą się na stronie internetowej Towarzystwa www.tpch.pila.pl

Po podjęciu wszystkich uchwał zebranie zakończono wspólną modlitwą.

Zarząd i członkowie Towarzystwa Pomocy Chorym składają serdeczne podziękowania Dyrektorowi Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pile – Ks. Krzysztofowi Nesterukowi za umożliwienie zorganizowania zebrania na terenie szkoły.

No Comments

Akcja w Tesco dla hospicjum w Pile

13/10/2014

Wolontariusze z Towarzystwa Pomocy Chorym (TPCH) im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile w sobotnie popołudnie promowali działalność swojego Towarzystwa jako organizacja pożytku publicznego oraz idee budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. Przedsięwzięcie, które odbyło się w ramach akcji „Pasaże TESCO – Poznaj bliskiego sąsiada” miało miejsce w hipermarkecie Tesco w Pile na ul. Bydgoskiej.


Spotkanie rozpoczął Prezes Towarzystwa – dr n. med. Paweł Wiszniewski, który przywitał wszystkich i opowiedział o szeroko zakrojonej działalności TPCH. Jak mówił: „(…) nie wszyscy bowiem wiedzą, że Towarzystwo istnieje już od 1998 roku, a jego celem jest sprawowanie wszechstronnej opieki medycznej i społecznej nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi przewlekle lub terminalnie oraz ich rodzinami. Od wielu lat prowadzimy też Poradnię Opieki Paliatywnej w ramach której opieka hospicyjna prowadzona jest nad chorymi w ich domach. Podopiecznymi TPCH są mieszkańcy powiatu pilskiego oraz ościennych powiatów Wielkopolski i województwa Zachodniopomorskiego. Zapewniana jest im opieka lekarska i pielęgniarska. W ramach Towarzystwa prowadzona jest również wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. TPCH organizuje ogólno – usprawniające turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz spotkania stacjonarne i wyjazdowe, a także szkolenia i pielgrzymko – wycieczki dla wolontariuszy, sympatyków i członków ich rodzin”.

Po wystąpieniu dr Wiszniewskiego o przyszłym hospicjum opowiedział (i zaprezentował na prezentacji multimedialnej) Pan Andrzej Gierlikowski – architekt z Piły, który bezpłatnie wykonał jego projekt. Jak mówił „hospicjum w Pile przewidziane jest dla 40 chorych w każdym wieku. Planowane jest również otworzenie oddziału rehabilitacyjnego, a na jego terenie znajdowałyby się też: sale rehabilitacyjne, poradnia opieki paliatywnej, hostel dla rodzin pacjentów, wypożyczalnia sprzętu medycznego oraz apteka”.

Zobacz galerię zdjęć z akcji w Tesco

Podczas sobotnich prezentacji, na specjalnie zorganizowanym stoisku ekspozycyjnym Towarzystwa, można było zdobyć informacje na temat jego działalności i obejrzeć wizualizacje przyszłego hospicjum. Wszyscy chętni za dowolny datek do puszki uczestniczyli także w pokazie fryzur przygotowanym przez uczniów (Izabela Plewa, Radosław Kaput, Klaudia Krzysztofińska, Maria Paluszkiewicz, Dajana Bugajska, Kinga Leśna) klas fryzjerskich z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile (popularna „Teatralna”) działających pod opieką nauczycielki nauki zawodu pani Anny Pawlaczyk oraz opiekującej się wolontariuszami pani Anny Kucharskiej. Na stoisku TPCH, które cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających, wśród których znalazła się m.in. Pani Maria Kubica – Dyrektor Zespołu Szkół na ul. Teatralnej.

Mieszkańcy Grodu Staszica mogli także dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego oraz glukozy we krwi, a badania te wykonywały studentki Pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile – Roksana Ponczek i Natalia Szymaniak.

Tego dnia nie zabrakło również występów wokalnych uzdolnionych uczniów: Magdaleny Kujawskiej, Eweliny Pomagalskiej, Katarzyny Prokopiuk i Mariki Szymczyk (z „Teatralnej”), Kingi Osos i Aleksandry Płachty z Zespołu Szkół Stanisława Staszica w Pile („Nafta”) oraz tanecznych w wykonaniu Krzysztofa Kujawskiego (ucznia Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile przy ul. Brzozowej), doskonale naśladującego taniec Michaela Jacksona. Duże zainteresowanie wywołało także wystąpienie Pawła Jerzakowskiego – wolontariusza, który uczestniczył w zbiorkach na rzecz budowy hospicjum i który opowiedział o swojej bezinteresownej pracy i wspieraniu tej szczytnej idei.

Wolontariusze (uczniowie ze wspomnianych szkół, a także z Salezjańskiego Gimnazjum i Liceum na ul. Dembowskiego w Pile i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile czyli: Martyna Lalka, Katarzyna Piętka, Angelika Burdziak, Adriana Zdrenka i Weronika Pawłowska) zaprosili zgromadzonych na koncert charytatywnym na rzecz budowy wspomnianego hospicjum pt. „Klezmerzy, Cyganie, Muzykanci. Muzyka drogi”, który odbędzie się już 20 października (poniedziałek) o godz. 19.00 w Teatrze Miejskim w Pile (plac Staszica 1).

Koncertem tym Zarząd Towarzystwa Pomocy Chorym w Pile pragnie podziękować Pilanom, darczyńcom, wolontariuszom, radnym, władzom samorządowym i wszystkim osobom zaangażowanym w promocję szczególnej idei działalności hospicyjnej za ich wsparcie, przekazanie 1% podatku na rzecz budowy pilskiego hospicjum, wpłaty celowe i darowizny. Patronat honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Starosta Pilski p. Mirosław Mantaj i Prezydent Miasta Piły p. dr Piotr Głowski. Bilety są jeszcze do nabycia w kasie Teatru Miejskiego w Pile – Regionalnego Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile (plac Staszica 1) lub na stronie internetowej: www.rck.pila.pl

Zobacz galerię zdjęć z akcji w Tesco

Zarząd Towarzystwa Pomocy Chorym w Pile składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, wolontariuszom z pilskich szkół i uczelni wyższych, członkom TPCH (zwłaszcza Panu Edwardowi Kurgunowi i Waldemarowi Krwaczonkowi) za pomoc i zaangażowanie dla idei budowy pierwszego pilskiego hospicjum stacjonarnego.

No Comments

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok

21/03/2014

Szanowni Państwo! Z przyjemnością prezentujemy sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile za 2013 rok, które przedstawiliśmy na marcowym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.

Szczególnej uwadze polecamy część sprawozdania dotyczącą działalności na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. Cytując fragment: “To był już drugi rok, w którym prowadziliśmy szereg działań w zakresie wpłat 1% podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa i budowy hospicjum stacjonarnego w Pile, w wyniku, czego 1.861 osób przekazało kwotę 101.510,51 zł, którym serdecznie dziękujemy i podziękowania przekazaliśmy w komunikacie prasowym w lokalnych gazetach i mediach“.

Sprawozdanie można przeczytać online poniżej lub pobrać jako plik Word/DOC lub PDF.

No Comments

“Jest taki dzień…” – spotkanie wigilijne

24/12/2013

Odczytaniem Ewangelii o Bożym Narodzeniu wg. św. Łukasza przez Księdza dr Władysława Nowickiego a następnie pobłogosławienie pokarmów i uczestniczących w wigilii członków i sympatyków Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile, łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń rozpoczęły spotkanie wigilijne zorganizowane w zaprzyjaźnionym Domu Pomocy Społecznej w Pile im. Jana Pawła II.

Ksiądz życzył zebranym wiele miłości, pokoju i prawdziwie rodzinnej atmosfery. W uroczystości uczestniczyli także prezes Towarzystwa dr Paweł Wiszniewski, wiceprezesi: Józefa Wiśniewska i Bogusław Mikita, a także senator RP – Mieczysław Augustyn (członkowie Towarzystwa).

Szczególnie ciepłe życzenia skierował senator Mieczysław Augustyn podkreślając wyjątkową zasadność podjętych prac na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Pile.

Obejrzyj galerię zdjęć z spotkania wigilijnego

Uroczysta kolacja była dziełem uczestników, a na pięknie udekorowanych stołach znalazły się m.in. tradycyjny czerwony barszcz, znakomite pierogi, ryby, sałatki i słodkie ciasta. W międzyczasie wiceprezes TPCH, Józefa Wiśniewska, wspomniała o postępie prac i planach związanych z budową pilskiego hospicjum. Po kolacji rozpoczęło się wspólne kolędowanie przy dźwiękach akordeonu Eugeniusza Dobosza.

Podczas uroczystości wspominano św. pamięci koleżankę Barbarę Michałowską-Bartoszko uczestniczącą niemal we wszystkich inicjatywach Towarzystwa. Zostały także przekazane podziękowania Paulinie Januzik oraz jej bratu Karolowi Bartoszko za pomoc w przygotowaniu spotkania. Szczególnie serdecznie dziękowano członkom Towarzystwa, którzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem w tegorocznych przedsięwzięciach.

Obejrzyj galerię zdjęć z spotkania wigilijnego

Na zakończenie jedna z uczestniczek odczytała tekst “Jest taki dzień” z repertuaru Czerwonych gitar.

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy;
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.

Niebo ziemi, niebu ziemia,
Wszyscy wszystkim ślą życzenia,
Drzewa ptakom, ptaki drzewom,
Tchnienie wiatru płatkom śniegu.

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku.
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze.

Niebo ziemi, niebu ziemia,
Wszyscy wszystkim ślą życzenia,
A gdy wszyscy usną wreszcie,
Noc igliwia zapach niesie…

Tekst i zdjęcia do artykułu: Anna Fons

No Comments

Wyróżnienie dla pani Józefy Wiśniewskiej

19/09/2013

Wiceprezes Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile – pani Józefa Wiśniewska znalazła się w gronie wyróżnionych osób i odebrała specjalne podziękowania za działalność społeczną na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej “Caritas” przy parafii pw. Stanisława Kostki w Pile.

Wręczenie dyplomu miało miejsce podczas uroczystości 15-lecia wspomnianych WTZ-ów. Pani Wiśniewska otrzymała podziękowania z rąk opiekuna warsztatów ks. dr Władysława Nowickiego za trud włożony w powstanie warsztatów a także życzenia pomyślności, oraz by każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji, był źródłem motywacji do coraz lepszej pracy i wyższych celów.

Ksiądz proboszcz podkreślił także bardzo dobrą współpracę z Towarzystwem Pomocy Chorych, które w tym roku również obchodzi 15-lecie istnienia. Należy dodać, że wspomniane wyróżnienie, jest już kolejnym w dorobku pani Józefy Wiśniewskiej przyznanym za działalność społeczno-charytatywną na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.

No Comments

W żółtym kolorze nadziei, czyli kolejne zbiórki na hospicjum

5/07/2013

Zanim na dobre rozpoczęły się wakacje przeprowadziliśmy w minionym kwartale kolejne zbiórki na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. W kwestach w charakterze wolontariuszy chętnie uczestniczyła młodzież z pilskich szkół i uczelni wyższych.

Pierwszą z wymienionych kwest przeprowadzono podczas spektaklu poetycko-muzycznego Stawiając słowo zamiast muru, który 28 maja br. miał miejsce w sali widowiskowej Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej. W jego wyniku zebrano: 419,72 zł.


 

Drugą ze wspomnianych była zbiórka w dniu 15 czerwca br. podczas pikniku historycznego Piła na skrzyżowaniu kultur na pilskiej wyspie, gdzie udało się zebrać: 1061,37 zł.

Wspomnianą kwotę zebrano przede wszystkim dzięki zaangażowaniu młodzieży z pilskich szkół średnich: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej (popularna “Teatralna”), Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica (“Nafta”), Stowarzyszenia “Centrum Wolontariatu” oraz studentkom Pielęgniarstwa z Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, które na specjalnie zorganizowanym stoisku dokonywały pomiaru ciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru we krwi. Jak podkreśla dr Paweł Wiszniewski – prezes Towarzystwa – taka inicjatywa i chęć pomocy drugiemu człowiekowi wykazywana przez młodych ludzi powinna stanowić wzór do naśladowania i zasługuje na szczególne wyróżnienie. Jesteśmy naprawdę wdzięczni za okazaną przychylność.

Młodych ludzi nie zabrakło również podczas pierwszej zbiórki na budowę hospicjum, którą zorganizowano na terenie Powiatu, w ramach obchodów 600-lecia Ujścia. W jej wyniku udało się zebrać 900,85 zł.

Podczas zbiórek kwestujący ubrani byli w żółte koszulki z logo Towarzystwa i wyposażeni w oznakowane puszki oraz imienne identyfikatory. Każdy ofiarodawca otrzymał specjalną naklejkę z nazwą Towarzystwa i rysunkiem żonkila – międzynarodowego symbolu nadziei.

Podczas zbiórek na “Wyspie” i w Ujściu, na stoisku ekspozycyjnym Towarzystwa, oznaczonym banerem “Hospicjum to też życie”, wszyscy chętni mogli również obejrzeć wizualizację przyszłego hospicjum oraz uzyskać informacje dotyczące działalności Towarzystwa oraz prowadzonych w jego ramach: Poradni Opieki Paliatywnej, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego a także organizowanych turnusów rehabilitacyjnych, rekolekcji czy pielgrzymko–wycieczek.

Warto również dodać, że w wyniku otwarcia skarbony kwestorskiej znajdującej się w Galerii Handlowej “IBI” w Pile (do której zbierane są również datki na rzecz budowy pilskiego hospicjum), uzyskano: 1435,24 zł.

Zbiórki publiczne na terenie Gminy Piła zostały zorganizowane na mocy decyzji Prezydenta Miasta Piły nr SOZK-VI.5311.2.2012 z dn. 26 marca 2012 r. zmienionej decyzją nr SOZK-5311.2.2012 z dn. 18 maja 2012 r. oraz decyzji nr SOZK-5311.2.2012 z dn.10 października 2012 r.

Zbiórka publiczna na terenie Powiatu Pilskiego (tj. na festynie w Ujściu) została zorganizowana na mocy decyzji Starosty Pilskiego nr WSK. 53.11.1.2013.IV z dn. 6 lutego 2013 r.

Członkowie Towarzystwa Pomocy Chorym w Pile składają serdeczne podziękowania zarówno wolontariuszom, jak wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zechcieli wspomóc ideę budowy pilskiego hospicjum.

No Comments

Pracowity maj

3/06/2013

Maj był dla nas wszystkich bardzo pracowity. Praktycznie w każdym tygodniu braliśmy udział w nowych i ciekawych inicjatywach, w których licznie uczestniczyły również tłumy Pilan i grono naszych sympatyków :)

Już pod koniec kwietnia członkowie Towarzystwa wyjechali na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny, który odbywał się w Ośrodku Rehabilitacyjnym “Zagłębie” w Ustroniu Morskim. Razem zamieszkali w przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku, oddalonym zaledwie 100 metrów od pięknej plaży. W turnusie wzięły udział 23 osoby niepełnosprawne, a koordynatorem przebiegu turnusu była wiceprezes TPCH p. Józefa Wiśniewska. Uczestnicy byli pod opieką lekarską dr hab. Małgorzaty Wiszniewskiej oraz prezesa TPCH – dr n. med. Pawła Wiszniewskiego. Uczestnicy turnusu brali udział w specjalnie dla nich przygotowanym programie usprawniająco-rekreacyjnym. Oprócz zabiegów medycznych, spotkań z psychologiem, nie zabrakło również spotkań informacyjno-integracyjnych połączonym z grupową rehabilitacją logopedyczną, wycieczki i zajęć integracyjnych, rozrywkowych połączonych z muzykoterapią czy też ogniska ze śpiewem i tańcami oraz pełnej wzajemnej życzliwości atmosfery.

Natomiast pod koniec maja (w dniach 24–26 maja) w Sanktuarium Matki Bożej Góreckiej w Górce Klasztornej, miały miejsce spotkania rekolekcyjne dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych, których organizatorem było Towarzystwo. Rekolekcje prowadzone były przez Rektora ks. Kazimierza Świderskiego oraz misjonarzy św. Rodziny. Ich tematem był “ROK WIARY”. Uczestnicy z ramienia TPCH mogli brać udział m.in. we Mszy Świętej z homilią rekolekcyjną i pięknymi kazaniami, nabożeństwie majowym, Drodze Krzyżowej, Różańcu, Godzinkach czy Apelu Jasnogórskim.

Mieli również okazję poznać ciekawą historię Sanktuarium, obejrzeć ciekawe pokazy filmowe (“Brat , przyjaciel, Papież”, “Bez jednego drzewa las lasem zostanie”, “Cristida”) oraz wysłuchać pełnego wzruszeń koncertu dedykowanego wszystkim Mamom z okazji Ich Święta w wykonaniu jak zawsze znakomitego Ryszarda Rynkowskiego.

Obejrzyj galerię zdjęć ze spotkań rekolekcyjnych

Zanim na dobre umilkły koncertowe brawa, wolontariusze Towarzystwa ubrani w żółte koszulki z logo TPCH, wzięli udział w “Marszu dla Życia i Rodziny”, który przeszedł ulicami Piły w niedzielne popołudnie 26 maja. Na czele z prezesem Towarzystwa – doktorem Pawłem Wiszniewskim, niosąc transparent “Hospicjum to też życie”, członkowie TPCH razem z setkami Pilan przemaszerowali spod kościoła Świętego Antoniego Padewskiego z ulicy Ludowej na plac Zwycięstwa. Pod pomnikiem błogosławionego Jana Pawła II obejrzeli występy artystyczne dzieci z przedszkola “Caritas” w Pile, których tematem były życie i rodzina, a także wysłuchali krótkiej przemowy i błogosławieństwa udzielonego przez JE Biskupa Krzysztofa Zadarko.

Obejrzyj galerię zdjęć z “Marszu dla Życia i Rodziny”

Już kilka dni później członkowie Towarzystwa uczestniczyli w koncercie poetycko-muzycznym “Stawiając słowa zamiast muru”, który miał miejsce 28 maja w sali widowiskowej Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej. Każdy przybyły został odznaczony żółtym żonkilem (międzynarodowym symbolem nadziei), a kwiaty wykonane zostały przez dzieci z Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile.

Podczas tego wyjątkowego wieczoru wystąpili: zespół N.O.C. oraz wokalistka Monika Schaumkessel. Zaprezentował się również projekt muzyczno-teatralny “Ku Świat(ł)u” (Ewa Staśkiewicz-Niemczewska, Sławek Puchała, Mirek Turczynowicz, Arek Klimek). Recytowane (przez wspomnianą Ewę Staśkiewicz-Niemczewską, Ewę Nowakowską i Wojciecha Andrzejewskiego) podczas koncertu teksty powstały w grupie poetyckiej “Rozplątane litery”, działającej na Warsztatach Terapii Zajęciowej Centrum Charytatywno-Opiekuńczym “Caritas” w Pile. Zaprezentowano utwory: Anny Urbanowicz, Moniki Jóźwiak, Lidii Kowalskiej, Andrzeja Dobrowolskiego, Sławomira Sambora, Ewy Kaja, Janusza Bucholca i Urszuli Chylińskiej. Całe przedsięwzięcie wyreżyserowała Ewa Nowakowska, a wspomniany projekt był Jej pracą dyplomową pod kierunkiem dr Krystyny Dachtery (Wrocław).
W czasie tego pełnego wzruszeń koncertu członkowie Towarzystwa Pomocy Chorym przeprowadzili zbiórkę na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Pile.

Obejrzyj galerię zdjęć z koncertu “Stawiając słowa zamiast muru”

No Comments

Zebranie sprawozdawcze podsumowujące 2012 rok

21/03/2013

W sobotę 16 marca 2013 roku w siedzibie Domu Pomocy “Caritas” Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pile miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile za 2012 rok.

Walne zebranie TPCH w 2013 roku

Podczas obrad, którym przewodniczyła wiceprezes Towarzystwa pani Józefa Wiśniewska, przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Towarzystwa, Poradni Opieki Paliatywnej oraz Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Zaprezentowano również plany dotyczące tegorocznych przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem TPCH ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z budową hospicjum stacjonarnego w Pile. Członkowie Towarzystwa udzielili absolutorium Zarządowi oraz uchwali plan racy na 2013 rok.

Szczegółowe sprawozdanie zostanie w najbliższym czasie podane na stronie internetowej. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

No Comments

W ten wyjątkowy czas…

15/12/2012

W prawdziwie świątecznej atmosferze w Parafialnym Domu Pomocy Społecznej “Caritas” im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy kościele pw. św. Stanisława Kostki w Pile odbyło się spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej.

Spotkanie opłatkowe

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

Podczas spotkania proboszcz parafii, ks. dr Władysław Nowicki odczytał fragment ewangelii św. Łukasza oraz opowiedział o tradycjach związanych z obchodami tych wyjątkowych Świąt a także pobłogosławił przybyłych i pokarmy. Życzył zebranym wiele miłości, pokoju i prawdziwie rodzinnej atmosfery. Do życzeń dołączyli się członkowie Zarządu Towarzystwa: Doktor Paweł Wiszniewski, Wicestarosta Pilski p. Bogusław Mikita oraz p. Józefa Wiśniewska. Zostały odczytane również życzenia nadesłane przez Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego p. Tomasza Bugajskiego.

Spotkanie opłatkowe

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

Następnie przy dźwiękach bożonarodzeniowych kolęd wszyscy obecni złożyli sobie życzenia, podzielili się opłatkiem i zasiedli do uroczystej wigilii, która składała się z potraw specjalnie przygotowanych przez uczestników spotkania wigilijnego. Śpiewom kolęd towarzyszyła żywa muzyka w wykonaniu p. Andrzeja Boguckiego i Eugeniusza Dobosza. Na stole znalazły się m.in. tradycyjny czerwony barszcz, pyszne pierogi, znakomite śledzie w rozmaitej postaci, dania rybne, sałatki, kluski z makiem, oraz doskonałe ciasta.

Spotkanie opłatkowe

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

Na zakończenie kolacji wigilijnej, wiceprezes TPCH p. Józefa Wiśniewska przypomniała o koncertach charytatywnych które odbędą się już za miesiąc na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. Read the rest of this article »

No Comments