Logo TPCh

Podaruj
1% podatku

dla hospicjum
w Pile

pomagam.pl/
hospicjumwpile

Broszurka
– krótko o nas

Wspiera nas

Listopadowe spotkanie wolontariuszy na budowie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Hospicjum w Pile

napisał(a) admin dnia 30/11/2018

Na zaproszenie Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w dniu 26 listopada br. przybyło na plac budowy 36 wraz z opiekunami, gdzie mieli możliwość zobaczenia jak faktycznie będzie wyglądał obiekt dla chorych oraz zapoznali się z postępem prac budowlanych a także związanych z zagospodarowaniem terenu.

Opiekunom Pani Małgorzacie Kossak i Julicie Jurdzińskiej i Siostrze Marii Bihun oraz Kierownictwu Szkół Pani Urszuli Mrall Dyrektorowi Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile oraz Panu Arkadiuszowi Jeż Dyrektorowi Szkół Budowlanych w Pile, Pani Józefa Wiśniewska Wiceprezes Towarzystwa przekazała podziękowania za aktywny udział młodzieży w zbiórce na Cmentarzu Komunalnym w Pile w dniach 1, 2 i 3 listopada br. w wyniku, czego uzyskano ponad 43 tys. zł. a członkowie Towarzystwa (Waldemar Krawczonek, Edward Kurgun, Zbigniew Wojtkowiak i Ryszard Baran) wręczyli wszystkim kalendarze na 2019 rok.

W spotkaniu uczestniczyła, zawsze nas wspomagająca wolontariuszka, seniorka. Janina Mańkowska, której przekazano podziękowania i życzenia długiego zdrowia.

Wszyscy uczestniczący w tym spotkaniu wyrażali podziw zarówno dla wielkości tej inwestycji jak i postępu prac. Kierownik Budowy p. Witold Zomerski zapoznał zebranych z aktualnymi pracami, odpowiadając na zadawane pytania.

Wolontariusze zapewnili o dalszej pomocy zarówno przy organizowanych zbiórkach jak i przy chorych /po odpowiednim przeszkoleniu/.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim nas wspomagającym zarówno przy zbieraniu datków jak i tym, którzy je przekazują.

To Hospicjum wraz z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym jest wspólnym dziełem wszystkich ludzi o otwartych sercach i wrażliwych na potrzeby chorych.

2018 | Spotkanie z wolontariuszami

Dodaj komentarz

15-lecie Chóru Akademickiego PWSZ

napisał(a) admin dnia 20/11/2018

Mamy zaszczyt zaprosić w imieniu Naszego Towarzystwa i Chórzystów oraz Maestro Karola Urbanka, starszych i młodszych na koncert z okazji 15-letniego funkcjonowania Chóru Akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

Koncert odbędzie się w niedzielę 2 grudnia, o godz. 1700, w Auditorium Maximum PWSZ w Pile.

Repertuar:

OD RENESANSU DO WSPÓŁCZESNOŚCI
Chór Akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
– Dyrygent Karol Urbanek

„ALLELUJA” Z ORATORIUM „MESJASZ” JERZEGO FRYDERYKA HAENDLA 
Chór Akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
– Dyrygent Karol Urbanek
Chór Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile
– Dyrygent Karol Urbanek
Orkiestra Szkolna Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile
– Dyrygent Urszula Klimczak-Skrzypczak

Podczas Koncertu, odbędzie się także zbiórka pieniędzy na wyposażenie budowanego Hospicjum z ZOL-em w Pile.

WSTĘP WOLNY! ZAPRASZAMY!

Dodaj komentarz

Konferencja “Opieka długoterminowa nad chorymi” – relacja

napisał(a) admin dnia 20/11/2018

W dniu 15 listopada 2018 roku wspólnie z PWSZ w Pile zorganizowaliśmy konferencje na której próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie czy opieka nad przewlekle chorym jest wyzwaniem dla służby zdrowia i opieki społecznej. Dziękujemy wykładowcom za interesujące potraktowanie tematów.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA NAD CHORYMI.
WYZWANIA DLA SŁUŻBY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
15 listopada 2018 r.

Miejsce konferencji
AUDYTORIUM MAXIMUM Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10.

Harmonogram Konferencji
9.00 – 9.45: rejestracja uczestników
10.00 – 10.15: otwarcie konferencji:

 • Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
  dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PWSZ w Pile
 • dr Paweł Wiszniewski – Prezes Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej

10.15 – 11.00: obrady plenarne cz. I – wystąpienia zaproszonych gości:

 1. Życie Stanisławy Leszczyńskiej drogowskazem dla opieki paliatywnej
  – dr Alicja Graczyk
 2. Polityka społeczna państwa wobec przewlekle somatycznie chorych
  – mgr Bogusław Mikita

11.00 – 11.30: spektakl teatralny pt. „Kraina Lodu” w wykonaniu podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajence, w reżyserii p. Doroty Kornaś, p. Justyny Kozłowskiej, p. Marty Zgardy

11.30 – 12.00: przerwa – zapraszamy na kiermasz WTZ Krajenka

12.00 – 12.45: obrady plenarne cz. II – wystąpienia zaproszonych gości:

 1. Godność człowieka w cyklu życia
  – dr hab. Krzysztofa Kalka, prof. PWSZ w Pile
 2. Psychologiczne i komunikologiczne aspekty opieki paliatywnej i hospicyjnej
  – dr Romualda Kosmatka

12.45 – 13.30: spektakl muzyczny pt. „Akademia Pana Kleksa” w wykonaniu mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile, w reżyserii p. Kingi Borkowskiej i p. Anety Molskiej-Krupińskiej

13.30 – 14.15: obrady plenarne cz. III – wystąpienia zaproszonych gości:

 1. Zdania opieki stacjonarnej nad przewlekle chorym somatycznie w obszarze leczenia i rehabilitacji
  – dr Alina Grochowalska
 2. Umiejętności osób sprawujących opiekę nad osobami przewlekle chorymi somatycznie w warunkach domowych
  – mgr Grażyna Kłosińska

14.30 – zakończenie Konferencji

Udział w konferencji był bezpłatny
http://konferencja.pwsz.pila.pl/

W trakcie Konferencji odbyła się zbiórka pieniężna na rzecz budowy i wyposażenia Hospicjum stacjonarnego z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Pile.
Hospicjum umożliwi osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i wymagającym stałej opieki miejsca w ZOL w pobliżu miejsca zamieszkania oraz zapewni ciągłość leczniczą realizowaną dotychczas przez Poradnię Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowego w Pile.
W trakcie trwania Konferencji odbył się również kiermasz połączony ze sprzedażą wyrobów wykonanych własnoręcznie przez podopiecznych WTZ w Krajence. Niepowtarzalne ozdoby wypełnione cierpliwą pracą oraz ogromnym sercem 30 uczestników warsztatów, realizowane w sześciu  pracowniach: komputerowej i małej poligrafii, stolarskiej, ceramicznej, plastyczno-rękodzielniczej, ogrodniczej i aktywizacji zawodowej.

Dodaj komentarz

Odszedł do wieczności śp. Ksiądz Kanonik Leonard Zych

napisał(a) admin dnia 20/11/2018

W minioną sobotę, 17 listopada 2018 r. odszedł do wieczności śp. Ksiądz Kanonik Leonard Zych, współtwórca i wieloletni Honorowy Członek Naszego Towarzystwa.

Pamiętamy Go jako Człowieka mocno zaangażowanego w działalność charytatywną i opiekuńczą, pełnego pomysłowości oraz niewyczerpanej energii a nadto wiary w osiągnięcie zamierzonych celów, zarażając innych swoich swoimi pomysłami i otwartością serca.

Dzięki Niemu lepiej mogliśmy nabyć wielu umiejętności pomagania niepełnosprawnym, chorym i cierpiącym oraz ich rodzinom.

Wszystkim nam będzie bardzo brakować ks. Leonarda Zycha.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd, Członkowie i Pracownicy Towarzystwa Pomocy Chorym
im. Sługi Bożej St. Leszczyńskiej w Pile.

Dodaj komentarz

Zbiórki przy cmentarzach od 1 do 3 listopada – relacje prasowe

napisał(a) admin dnia 14/11/2018

Kliknij, aby zobaczyć w większej rozdzielczości

Dodaj komentarz

Konferencja “Opieka długoterminowa nad chorymi” – zaproszenie

napisał(a) admin dnia 9/11/2018

Dodaj komentarz

Zbiórki przy cmentarzach od 1 do 3 listopada – relacja

napisał(a) admin dnia 9/11/2018

Po raz siódmy Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile zorganizowało zbiórkę na rzecz wyposażenia budującego się Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wraz z Hospicjum w Pile a sprzyjała słoneczna pogoda i ciepła atmosfera, która panowała w tym roku na wielu cmentarzu w dniach 1, 2 i 3 listopada.

Licznie zgromadzeni wolontariusze ze wszystkich szkół średnich oraz młodzież ze szkoły Nr 6 i Szkół Salezjańskich niezwykle aktywnie namawiali odwiedzających Cmentarz Komunalny w Pile do wrzucania datków w oznakowanych puszkach i dziękowali darczyńcom znakując ich charakterystycznymi naklejkami a także częstowali dzieci cukierkami.

Do kwestowania przyjęli zaproszenie liczni znamienici Obywatele, którzy swoją obecnością, często w gronie rodzinnym, wspomagali członków Towarzystwa i młodych wolontariuszy.

W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować za okazaną życzliwość Panu Piotrowi Głowskiemu z Małżonką, Panu Mieczysławowi Augustynowi z Córką, Panu Grzegorzowi Marciniakowi z licznie wspomagającą Rodziną, Pani dr Elżbiecie Czechowskiej z Córką, Pani Marcie Kubiak, Pani Monice Kubiak-Majewskiej, Pani Bogusławie Łożyńskiej, Pani Małgorzacie Maczan, Pani Barbarze Wójcik, Panu Pawłowi Dahlke, Panu Wojciechowi Drożdż, Panu Pawłowi Kądzieli, Panu Arturowi Maras, Panu Pawłowi Owsiannemu, Panu Grzegorzowi Piechowiak, Panu Przemysławowi Pochylskiemu, Panu Krzysztofowi Rauhut, Panu Adamowi Standio.

W wyniku tak wielkiego zaangażowania wszystkich zbierających oraz wielkiej ofiarności ludzi dobrej woli uzyskaliśmy kwotę 43.107,54 zł, 26,51 Euro, 19 Pensów.

Podobnie jak w roku ubiegłym również młodzi wolontariusze kwestowali na Cmentarzu w Wyrzysku, uzyskując dla nas kwotę 461,30 zł.

Wszystkim uczestniczącym w tegorocznej zbiórce raz jeszcze składamy wyrazy wdzięczności.

Z poważaniem Zarząd Towarzystwa

 

Dodaj komentarz

Dary od firmy GRAPIL

napisał(a) admin dnia 9/11/2018

Dary od firmy GRAPIL – producenta odzieży gastronomiczno-hotelarskiej, medycznej, roboczej i bielizny pościelowej.

Na ręce Pani Prezes GRAŻYNY SOBIERAJ składamy serdeczne podziękowania i wyrazy głębokiego uszanowania za okazaną życzliwość i hojność wyrażoną w postaci przekazanej nam darowizny składającej się z wyposażenia pokoi Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w postaci po 80 szt. kompletów pościeli /poszwy, poszewki, prześcieradła/ i 3 rodzajów ręczników.

Życzymy Pani wszystkiego, co najlepsze, co dobre i miłe, co budzi wdzięczność u drugiego człowieka.

Z wyrazami głębokiego szacunku
Zarząd Towarzystwa

Dodaj komentarz

Zbiórki przy cmentarzach od 1 do 3 listopada

napisał(a) admin dnia 26/10/2018

Jak co roku tłumy Polaków odwiedzają groby swoich bliskich, a na terenie wielu nekropolii trwają coroczne kwesty. Kontynuując tradycję wspólnego kwestowania tym razem na rzecz wyposażenia hospicjum pieniądze będą zbierać młodzi wolontariusze, seniorzy, a także parlamentarzyści, samorządowcy, ludzie kultury, nauki, sportu i biznesu.

Zbiórka prowadzona będzie od godz. 1000 do 1700 w dniach 1, 2 i 3 listopada.

Liczymy na wsparcie naszej inicjatywy i Waszą pomoc!

Z wyrazami szacunku, Zarząd TPCH

Dodaj komentarz

Podziękowania za 1% i darowizny w 2017 roku

napisał(a) admin dnia 18/10/2018

Dzięki Państwa darom na budowę Hospicjum w Pile z 1% podatku za rok podatkowy 2017 zebraliśmy 177 136,39 zł oraz z darowizn i zbiórek w 2017 roku 114 869,29 zł

Dodaj komentarz