Logo TPCh

pomagam.pl/
hospicjumwpile

Broszurka
– krótko o nas

Wspiera nas

20 lat Towarzystwa Pomocy Chorym

napisał(a) admin dnia 5/03/2019

Historia Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile sięga 20 lat. To historia budowania hospicjum z cegiełek ludzkiej życzliwości i dobroci serca.

Nasz Ordynariusz Ks. Biskup Edward Dajczak nazwał tę budowę „spotkaniem miłości objawionej bliźniemu”. Dzięki stałej życzliwości ludzi dobrej woli i dobrego serca możemy powiedzieć, że pilskie hospicjum ma nie tylko piękne mury, ale jest zbudowane z pięknych i wrażliwych ludzkich serc.

Dodaj komentarz

Kondolencje dla rodziny pana Szperkowskiego

napisał(a) admin dnia 5/03/2019

Rodzinie śp. Pana Szperkowskiego składamy wyrazy smutku i współczucia.

Wszystkim, którzy uczestnicząc w uroczystościach pogrzebowych w Wałczu wsparli ofiara finansową ideę budowy i wyposażenia hospicjum w Pile w wysokości 1.204,50 zł składamy podziękowanie, wdzięczność i szacunek.

Zarząd, Członkowie i Pracownicy Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej St. Leszczyńskiej w Pile.

Dodaj komentarz

28 luty TŁUSTY CZWARTEK

napisał(a) admin dnia 28/02/2019

Miło nam poinformować o wsparciu jakie zostało nam przekazane od Stowarzyszenia Patriotyczna Brać oraz Stowarzyszenia Europa Donna. Było to wsparcie pieniężne wysokości po 5.000 zł od każdej Organizacji.

Te dary przybliżają nas do zakończenia realizacji marzenia jakim jest wyposażenie w niezbędny sprzęt hospicjum wraz z ZOLem w Naszym mieście.

Każde wsparcie ma dla nas wielki rozmiar i przyjmowane jest z wdzięcznością. Jeszcze raz dziękujemy!

Dodaj komentarz

Wizyta rodzinna w Hospicjum

napisał(a) admin dnia 28/02/2019

To była niesamowita wizyta. Zaprosiliśmy do wybudowanego hospicjum naszych najbliższych aby mogli zobaczyć efekt naszej pracy. Myślę że po tej wizycie wybaczą nam czas który poświęcamy dla towarzystwa.

Dziękujemy bardzo Hubertowi Sury za przekazanie zebranych monet na rzecz hospicjum. Hubert jesteś wielki.

Dodaj komentarz

Pomyślne plony pod koniec lutego

napisał(a) admin dnia 28/02/2019

Ubiegły tydzień obfitował w pomyślne plony dla naszego przedsięwzięcia. Odbyły się trzy imprezy podczas których tradycyjnie zbierano pieniądze na wyposażenie hospicjum.

Pierwsza miała miejsce w piątek, 22 lutego 2019 r., w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile, podczas Koncertu Galowego w wykonaniu uczniów i nauczycieli pilskiej szkoły muzycznej oraz Chóru Akademickiego PWSZ w Pile.

fot. pila.pl

Druga odbyła się w sobotę podczas balu karnawałowego zorganizowanego przez ks. Antoniego Tofila, Proboszcza Parafii św. Stanisława Kostki, gdzie odbyła się licytacja przedmiotów ofiarowanych przez władze miasta Piły i Słupska oraz ks. Biskupa Edwarda Dajczaka i pojedynczych darczyńców.

Natomiast trzecia impreza miała miejsce w niedzielę, w kościele św. Antoniego w Pile. Łączna kwota uzyskana z imprez to 11.506,62 zł.

Dodaj komentarz

Warunki przyjęcia w Hospicjum i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Pile

napisał(a) admin dnia 20/02/2019

Jakie warunki winien spełniać chory, aby mógł korzystać ze stacjonarnej opieki w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym lub w Hospicjum w Pile

Hospicjum w Pile będzie przyjmować pacjentów w ramach trzech kontraktów z NFZ. Największą (docelowo 30 łóżek) to grupą chorych to pacjenci przyjmowani do tzw. Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego, 5 łóżek przeznaczonych jest na Hospicjum Stacjonarne i 5 łóżek na Hospicjum dla dzieci.

Do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego może zostać przyjęty pacjent wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, u którego rozpoznano chorobę przewlekłą i który uzyskał 40 punktów lub mniej w ocenie zmodyfikowaną skalą Barthel.

Powyższej oceny dokonuje lekarz i pielęgniarka w dniu przyjęcia pacjenta oraz na koniec każdego miesiąca.

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie może być przyjęty pacjent: z zaawansowaną chorobą nowotworową, chorobą psychiczną lub uzależnieniem.

Do stacjonarnych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych nie mogą być przyjęte osoby kwalifikujące się do Domów Opieki Społecznej, które powinny być objęte opieką z powodu trudnej sytuacji socjalnej. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie jest domem pomocy społecznej, stąd nie mogą w nim przebywać osoby, dla których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje pobyty pacjentów ocenionych wyłącznie do 40 pkt wg skali Barthela, z wyłączeniem kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Jak wygląda kwestia odpłatności za pobyt pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym?

Zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Wysokość opłaty ustala kierownik zakładu opiekuńczego. Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wysokość opłaty ustala się w wysokości: 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu.

Pobyt w Hospicjum – Opiece paliatywnej i Hospicjum dla dzieci jest w całości refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Skala Barthela:

1. SPOŻYWANIE POSIŁKÓW

0 – chory nie jest w stanie samodzielnie jeść
5 – potrzebuje pomocy w krajaniu nalewaniu smarowaniu
10 – osoba jest samodzielna

2. PRZEMIESZCZANIE SIĘ

0 – chory nie jest w stanie przemieszczać się, nie utrzymuje równowagi przy siedzeniu
5 – chory potrzebuje większej pomocy fizycznej, potrzebna jest jedna lub dwie osoby
10 – potrzebna jest mniejsza pomoc słowna lub fizyczna
15 – osoba jest samodzielna

3. UTRZYMANIE HIGIENY OSOBISTEJ

0 – chory potrzebuje pomocy przy czynnościach osobistych
5 – chory jest niezależny przy myciu twarzy, czesaniu się , myciu zębów (z zapewnionymi pomocami)

4. KORZYSTANIE Z TOALETY

0 – osoba zależna
5 – potrzebuje trochę pomocy, ale może zrobić coś samodzielnie
10 – chory jest niezależny

5. MYCIE, KĄPIEL CAŁEGO CIAŁA

0 – chory zależny
5 – niezależny

6. PORUSZANIE SIĘ (PO POWIERZCHNIACH PŁASKICH)

0 – nie porusza się lub < 50 m 5 – niezależny na wózku (wliczając zakręty) > 50 m
10 – spacery z pomocą (słowną lub fizyczną) jednej osoby > 50m
15 – niezależny (ale może potrzebować pewnej pomocy np. laski) > 50m

7. WCHODZENIE I SCHODZENIE PO SCHODACH

0 – chory nie jest w stanie
5 – potrzebuje pomocy (słownej, fizycznej, przenoszenia)
10 – samodzielny

8. UBIERANIE SIĘ I ROZBIERANIE

0 – osoba zależna
5 – potrzebuje pomocy, ale może wykonać połowę bez pomocy
10 – osoba niezależna (przy zapinaniu guzików, zamka, wiązaniu sznurowadeł)

9. KONTROLA STOLCA/ZWIERACZA ODBYTU

0 – chory nie panuje nad oddawaniem stolca lub potrzebuje lewatywy
5 – sporadycznie bezwiednie oddaje stolec
10 – kontroluje oddawanie stolca

10. KONTROLOWANIE MOCZU/ZWIERACZA PĘCHERZA MOCZOWEGO

0 – chory nie panuje nad oddawaniem moczu lub jest cewnikowany i przez to niesamodzielny
5 – czasami popuszcza mocz
10 – kontroluje oddawanie moczu

Z Hospicjum z opieki paliatywnej będą mogli korzystać pacjenci w ostatnim stadium chorób wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i wymagających tylko leczenia paliatywnego, ale niekwalifikujących się do intensywnego leczenia przyczynowego

  1. Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności HIV
  2. Nowotwory
  3. Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
  4. Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
  5. Stwardnienie rozsiane
  6. Kardiomiopatia
  7. Niewydolność oddechowa
  8. Owrzodzenia odleżynowe
Dodaj komentarz

Dary od Fundacji AMICIS Wronki

napisał(a) admin dnia 19/02/2019

Ogromnie nam miło poinformować, że Fundacja AMICIS Wronki bardzo hojnie wyposażyła hospicjum  w sprzęt gospodarstwa domowego, za co składamy wielkie podziękowania!

Otrzymaliśmy 2 duże lodówki, 3 kuchenki gazowe, 5 chłodziarko-zamrażalek, 2 pralki automatyczne, 2 odkurzacze, 3 mikrofalówki, 2 elektryczne miksery, 4 czajniki bezprzewodowe i 1 mikser ręczny. Sam transport był całkowicie bezpłatny.

Nie możemy wyjść z podziwu dla wielkiej dobroci serca, empatii i szczodrości od Fundacji AMICIS! Dzięki tym darom jesteśmy bliżej realizacji wielkiego marzenia jakim jest w pełni wyposażone hospicjum gotowe pomagać osobom chorym i niepełnosprawnym.

 

Dodaj komentarz

Hojny dzień chorego!

napisał(a) admin dnia 13/02/2019

W tym szczególnym dniu, Międzynarodowym Dniu Chorego, otrzymaliśmy od “Fundacji Piła 500” 4.000,00 złotych na budowę Hospicjum. Jest to dla nas bardzo potrzebne wsparcie. Z całego serca dziękujemy, w imieniu całego Towarzystwa, a także wszystkich Chorych, którzy będą w naszym Hospicjum.

Międzynarodowy Dzień Chorego przypomina nam jak ważnego i potrzebnego dzieła się podjęliśmy. Na co dzień nasze Towarzystwo opiekuje się chorymi, którym staramy się ulżyć, jednak po ludzku, nie jesteśmy wstanie wygrać ze schorzeniem, na które cierpią. Jednak, nie poddajemy się! Przez te lata pracy z chorym, doświadczyliśmy, że człowiek w każdej sytuacji może mieć w sobie radość, że może uzyskać równowagę wewnętrzną, a także ma w sobie chęć do życia, gdy jest wśród najbliższych bądź czuje troskę drugiego człowieka. Chcemy, aby właśnie takie było nasze Hospicjum. Aby było godnym miejscem dla wszystkich potrzebujących, aby Chorzy, którzy z nami będą, czuli się dobrze w tym miejscu.

Chcemy Wam dać tyle, ile tylko możemy! My, to nie tylko pracownicy Towarzystwa, to przede wszystkim Wszyscy, którzy budują to dzieło! Wasza pomoc materialna, rzeczowa, duchowa i każda inna tworzy Hospicjum.

Dlatego w imieniu Nas wszystkich chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia chorym. Przede wszystkim niech pojawia się uśmiech na Waszych twarzach, tak często jak to tylko możliwe, ciągle!

Dodaj komentarz

Kolejna pomoc w uruchomieniu Hospicjum wraz z ZOLem

napisał(a) admin dnia 31/01/2019

29 stycznia na Sesji Rady Miasta w Pile , na wniosek Prezydenta Miasta, Radni podjęli uchwałę aby przekazać Towarzystwu 200tys zł na pierwsze wyposażenie budowanego Hospicjum.

Ta kolejna pomoc motywuje nas do dalszego zaangażowania w powstanie tej, tak bardzo ważnej placówki.

Bardzo serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.

Dodaj komentarz

Poszukujemy lekarza do pracy w Hospicjum Domowym na terenie Wyrzyska i okolicy

napisał(a) admin dnia 29/01/2019

Poradnia Opieki Paliatywnej im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile poszukuje lekarza do pracy w Hospicjum Domowym na terenie Wyrzyska i okolicy.

Wymagania: lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarz w trakcie specjalizacji lub lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do kierownika Hospicjum Domowego – dr Alicji Graczyk tel. 605951949

Dodaj komentarz