Logo TPCh

pomagam.pl/
hospicjumwpile

Broszurka
– krótko o nas

Wspiera nas

Ludzie

napisał(a) admin dnia 29/02/2012

Zarząd Towarzystwa:
dr Paweł Wiszniewski – prezes
Józefa Wiśniewska – wiceprezes
Bogusław Mikita – wiceprezes
Krystyna Bednarek – sekretarz
Teresa Stanios – skarbnik
Iwona Leśniewska – członek
Alicja Graczyk – członek

Członków zwyczajnych: 68.

Członków honorowych: 3.

Więcej o nas: patrz rozdział III statusu Towarzystwa.

Dodaj komentarz