Logo TPCh

pomagam.pl/
hospicjumwpile

Broszurka
– krótko o nas

Wspiera nas

Kondolencje dla rodzin zmarłych i podziękowania za ofiarność

napisał(a) admin dnia 19/03/2018

Rodzinom zmarłych składamy wyrazy smutku i współczucia,
a wszystkim, którzy uczestnicząc w uroczystościach pogrzebowych
wsparli ofiarą finansową ideę budowy hospicjum w Pile
(zebrana kwota to 6832 zł)
składamy podziękowanie, wdzięczność i szacunek.

Towarzystwo Pomocy Chorym
im. Sługi Bożej
Stanisławy Leszczyńskiej w Pile

Comments are closed.